ANEXE din 27 noiembrie 2008
la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.512/2008 privind documentel
e financiar-contabile
EMITENT:   MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 870 bis din 23 decembrie 2008


  ANEXA 2

     NORMELE SPECIFICE DE INTOCMIRE SI UTILIZARE
      A DOCUMENTELOR FINANCIAR-CONTABILE

           NOMENCLATORUL
      documentelor financiar-contabile
--------------------------------------------------------------------------------
|Nr. |Denumire formular                  |   Cod     |
|crt.|                           |-------------------|
|  |                           |baza  |varianta |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
| 0 |    1                       |  2  |  3   |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|  |I. REGISTRELE DE CONTABILITATE            |    |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|1. |Registrul-jurnal                   |14-1-1 |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|2. |Registrul-jurnal de incasari si plati        |    |14-1-1/b |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|3. |Registrul-inventar                  |14-1-2 |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|4. |Registrul Cartea mare                |14-1-3 |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|5. |- Registrul Cartea mare (sah)            |    |14-1-3/a |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|  |II. MIJLOACE FIXE                  |    |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|6. |Registrul numerelor de inventar           |14-2-1 |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|7. |Fisa mijlocului fix                 |14-2-2 |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|8. |Bon de miscare a mijloacelor fixe          |14-2-3 A|     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|9. |- Proces-verbal de scoatere din functiune a     |    |     |
|  |mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri     |    |     |
|  |materiale                      |    |14-2-3/aA |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|10. |Proces-verbal de receptie              |14-2-5 |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|11. |- Proces-verbal de receptie provizorie        |    |14-2-5/a |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|12. |- Proces-verbal de punere in functiune        |    |14-2-5/b |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|  |III. BUNURI DE NATURA STOCURILOR           |    |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|13. |Nota de receptie si constatare de diferente     |14-3-1A |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|14. |Bon de primire in consignatie            |14-3-2 |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|15. |Bon de predare, transfer, restituire         |14-3-3A |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|16. |Bon de consum                    |14-3-4A |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|17. |- Bon de consum (colectiv)              |    |14-3-4/aA |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|18. |- Fisa limita de consum               |    |14-3-4/bA |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|19. |- Lista zilnica de alimente             |    |14-3-4/dA |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|20. |Dispozitie de livrare                |14-3-5A |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|21. |Aviz de insotire a marfii              |14-3-6A |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|22. |Fisa de magazie                   |14-3-8 |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|23. |- Fisa de magazie (cu doua unitati de masura)    |    |14-3-8/a |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|24. |Fisa de evidenta a materialelor de natura obiectelor |    |     |
|  |de inventar in folosinta               |14-3-9 |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|25. |Registrul stocurilor                 |14-3-11 |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|26. |- Registrul stocurilor                |    |14-3-11/a |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|27. |Lista de inventariere                |14-3-12 |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|28. |- Lista de inventariere               |    |14-3-12/b |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|29. |- Lista de inventariere (pentru gestiuni global-   |    |     |
|  |valorice)                      |    |14-3-12/a |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|  |IV. MIJLOACE BANESTI SI DECONTARI          |    |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|30. |Chitanta                       |14-4-1 |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|31. |- Chitanta pentru operatiuni in valuta        |    |14-4-1/a |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|32. |Proces-verbal de plati                |14-4-3A |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|33. |Dispozitie de plata/incasare catre casierie     |14-4-4 |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|34. |Registru de casa                   |    |14-4-7A  |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|35. |- Registru de casa                  |    |14-4-7/bA |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|36. |- Registru de casa (in valuta)            |    |14-4-7/aA |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|37. |- Registru de casa (in valuta)            |    |14-4-7/cA |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|38. |Borderou de achizitie                |14-4-13 |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|39. |- Borderou de achizitie (de la producatori      |    |     |
|  |individuali)                     |    |14-4-13/b |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|40. |Decont pentru operatiuni in participatie       |14-4-14 |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|  |V. SALARII SI ALTE DREPTURI DE            |    |     |
|  |PERSONAL                       |    |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|41. |- Stat de salarii                  |    |14-5-1/a |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|42. |- Stat de salarii (fara elementele componente ale  |    |     |
|  |salariului total)                  |    |14-5-1/b |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|43. |- Stat de salarii (fara elementele componente ale  |    |     |
|  |salariului total)                  |    |14-5-1/c |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|44. |- Stat de salarii                  |    |14-5-1/k |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|45. |- Lista de avans chenzinal              |    |14-5-1/d |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|46. |Ordin de deplasare (delegatie)            |14-5-4 |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|47. |- Ordin de deplasare (delegatie) in strainatate   |    |     |
|  |(transporturi internationale)            |    |14-5-4/a |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|48. |Decont de cheltuieli (pentru deplasari externe)   |14-5-5 |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|49. |Decont de cheltuieli valutare (transporturi     |    |     |
|  |internationale)                   |    |14-5-5/a |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|  |VI. CONTABILITATE GENERALA              |    |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|50. |Nota de debitare-creditare              |14-6-1A |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|51. |Nota de contabilitate                |14-6-2A |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|52. |Extras de cont                    |14-6-3 |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|53. |Jurnal privind operatiunile de casa si banca     |14-6-5 |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|54. |Jurnal privind decontarile cu furnizorii       |14-6-6 |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|55. |Situatia incasarii-achitarii facturilor       |14-6-7 |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|56. |Jurnal privind consumurile si alte iesiri de stocuri |14-6-8 |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|57. |Jurnal privind salariile, contributia pentru     |    |     |
|  |asigurari sociale, protectia sociala a somerilor si |    |     |
|  |asigurari sociale de sanatate            |14-6-10 |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|58. |Borderou de primire a obiectelor in consignatie   |14-6-14 |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|59. |Borderou de iesire a obiectelor din consignatie   |14-6-15 |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|60. |Jurnal privind operatiuni diverse (pentru conturi  |    |     |
|  |sintetice)                      |14-6-17 |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|61. |Fisa de cont analitic pentru cheltuieli efective de |    |     |
|  |productie                      |14-6-21 |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|62. |- Fisa de cont analitic pentru cheltuieli      |    |14-6-21/a |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|63. |Fisa de cont pentru operatiuni diverse        |14-6-22 |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|64. |- Fisa de cont pentru operatiuni diverse (in valuta |    |     |
|  |si in lei)                      |    |14-6-22/a |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|65. |Document cumulativ                  |14-6-24 |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|66. |- Document cumulativ                 |    |14-6-24/b |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|67. |Balanta de verificare (cu patru egalitati)      |14-6-30 |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|68. |- Balanta de verificare (cu patru egalitati)     |    |14-6-30/A |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|69. |- Balanta de verificare (cu cinci egalitati)     |    |14-6-30/a |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|70. |- Balanta de verificare (cu cinci egalitati)     |    |14-6-30/b1|
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|71. |- Balanta de verificare (cu cinci egalitati)     |    |14-6-30/b2|
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|72. |- Balanta de verificare (cu sase egalitati)     |    |14-6-30/b |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|73. |- Balanta analitica a stocurilor           |    |14-6-30/c |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|  |VII. ALTE SUBACTIVITATI               |    |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|74. |Situatia activelor gajate sau ipotecate       |14-8-1 |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|75. |- Situatia bunurilor sechestrate           |    |14-8-1/a |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|76. |Decizie de imputare                 |14-8-2 |     |
|----|-----------------------------------------------------|--------|----------|
|77. |- Angajament de plata                |    |14-8-2/a |
--------------------------------------------------------------------------------

  GRUPA I
  REGISTRELE DE CONTABILITATE

        REGISTRUL - JURNAL (Cod 14-1-1)

  1. Serveste ca document contabil obligatoriu de inregistrare cronologica si
sistematica a modificarii elementelor de activ si de pasiv ale unitatii.
  2. Se intocmeste de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabili
tatii nr. 82/1991, republicata, intr-un singur exemplar.
  Numerotarea filelor registrelor se va face in ordine crescatoare, iar volume
le se vor numerota in ordinea completarii lor.
  Se intocmeste lunar, prin inregistrarea cronologica a documentelor in care s
e reflecta miscarea elementelor de activ si de pasiv ale unitatii.
  In cazul in care unitatea foloseste jurnale auxiliare, totalul lunar al fiec
aruia se poate trece in registrul-jurnal.
  Registrul-jurnal se editeaza la cererea organelor de control sau in functie
de necesitatile unitatii.
  In cazul in care o unitate are subunitati dispersate teritorial care conduc
contabilitatea pana la balanta de verificare, registrul-jurnal se poate conduce
de catre subunitati, cu conditia inregistrarii acestuia la nivelul subunitatii.
  In coloana 1 se inscrie numarul curent al operatiunilor inregistrate incepan
d de la 1 ianuarie, sau de la inceputul activitatii, pana la 31 decembrie, sau i
ncetarea activitatii.
  In coloana 2 se trece data (anul, luna, ziua) cand se efectueaza inregistrar
ea in registru.
  In coloana 3 se trece felul documentului (factura, chitanta, jurnalul privin
d operatiunile de casa si banca, jurnalul decontarilor cu furnizorii etc.), prec
um si numarul si data acestuia.
  In coloana 4 se trece felul operatiunii, dandu-se explicatiile in legatura c
u operatiunea respectiva. Aceasta coloana se completeaza numai atunci cand este
cazul.
  In coloanele 5 si 6 se trece simbolul conturilor debitoare si, respectiv, cr
editoare.
  In coloanele 7 si 8 se trec sumele totale, debitoare si creditoare din docum
entul respectiv (bon, factura, jurnal auxiliar, nota de contabilitate etc.).
  Lunar se totalizeaza sumele debitoare si sumele creditoare.
  3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
  4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
  In conditiile conducerii contabilitatii cu ajutorul sistemelor informatice d
e prelucrare automata a datelor, fiecare operatiune economico-financiara se va i
nregistra prin articole contabile, in mod cronologic, dupa data de intocmire sau
 de intrare a documentelor in unitate.

     REGISTRUL-JURNAL DE INCASARI SI PLATI (cod 14-1-1/b)

  1. Serveste ca:
  - document de inregistrare a incasarilor si platilor;
  - document de stabilire a situatiei financiare a contribuabilului care condu
ce evidenta contabila in partida simpla;
  - proba in litigii.
  2. Se intocmeste intr-un singur exemplar de catre contribuabili, facandu-se
inregistrarea operatiunilor efectuate pe baza documentelor justificative, distin
ct, pe fiecare operatiune, fara a se lasa randuri libere, dupa ce a fost numerot
at, snuruit, parafat si inregistrat la organul fiscal teritorial.
  Pentru fiecare asociatie fara personalitate juridica se va intocmi cate un r
egistru-jurnal de incasari si plati.
  In Registrul-jurnal de incasari si plati se inregistreaza nu numai operatiun
ile in numerar, ci si cele efectuate prin contul curent de la banca.
  Contribuabilii platitori de taxa pe valoarea adaugata vor inregistra sumele
incasate sau platite, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.
  Operatiunile inregistrate in Registrul-jurnal de incasari si plati se totali
zeaza anual.
  Numerotarea filelor se va face in ordine crescatoare, iar dupa completarea i
ntegrala se deschide un nou registru inregistrat si parafat, care va fi numerota
t in ordine crescatoare.
  Acest registru se parafeaza de catre organul fiscal teritorial la inceperea
si la incetarea activitatii.
  In conditiile conducerii evidentei contabile in partida simpla cu ajutorul t
ehnicii de calcul, fiecare operatiune economico-financiara se va inregistra in o
rdine cronologica, in functie de data de intocmire sau de intrare a documentelor
. In aceasta situatie Registrul-jurnal de incasari si plati se editeaza lunar, i
ar paginile vor fi numerotate pe masura editarii lor.
  Registrul-jurnal de incasari si plati parafat si inregistrat la organul fisc
al teritorial va fi completat lunar, prin preluarea totalului sumelor din Regist
rul-jurnal de incasari si plati obtinut cu ajutorul tehnicii de calcul.
  Practicienii in insolventa, persoane fizice sau juridice, care isi desfasoar
a activitatea in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, cu mod
ificarile si completarile ulterioare, completeaza registrul - jurnal de incasari
 si plati dupa ce a fost numerotat, snuruit, parafat si inregistrat in evidenta
unitatii.
  3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
  4. Se arhiveaza impreuna cu documentele justificative care au stat la baza i
ntocmirii lui.

        REGISTRUL-INVENTAR (Cod 14-1-2)

  1. Serveste ca document contabil obligatoriu de inregistrare a rezultatelor
inventarierii elementelor de activ si de pasiv.
  2. Se intocmeste de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabili
tatii nr. 82/1991, republicata, intr-un singur exemplar, dupa ce a fost numerota
t, snuruit, parafat si inregistrat in evidenta unitatii.
  Se completeaza la inceputul activitatii, la sfarsitul exercitiului financiar
 sau cu ocazia incetarii activitatii, fara stersaturi si fara spatii libere, pe
baza datelor cuprinse in listele de inventariere si respectiv in procesele-verba
le de inventariere a elementelor de activ si de pasiv, prin gruparea acestora pe
 conturi sau grupe de conturi, dupa caz.
  Registrul-inventar se completeaza pe baza inventarierii faptice a elementelo
r de activ si de pasiv grupate dupa natura lor, conform posturilor din bilant. I
n cazul in care inventarierea are loc pe parcursul anului, datele rezultate din
operatiunea de inventariere se actualizeaza cu intrarile si iesirile din perioad
a cuprinsa intre data inventarierii si data incheierii exercitiului financiar, d
atele actualizate fiind apoi cuprinse in registrul-inventar. Operatiunea de actu
alizare a datelor rezultate din inventariere se va efectua astfel incat la sfars
itul exercitiului financiar sa fie reflectata situatia reala a elementelor de ac
tiv si de pasiv.
  Creantele si obligatiile fata de terti sunt supuse inventarierii pe baza con
firmarii extraselor soldurilor conturilor analitice debitoare si creditoare, sau
 a punctajelor reciproce, in functie de necesitati.
  In cazul incetarii activitatii, registrul-inventar se completeaza cu valoare
a elementelor de activ si de pasiv inventariate faptic la acea data.
  In cazul in care o unitate are subunitati dispersate teritorial care conduc
contabilitatea pana la nivel de balanta de verificare, registrul-inventar se poa
te conduce de catre subunitati, in conditiile inregistrarii acestuia in evidenta
 subunitatii.
  In coloana 1 se inscrie numarul curent al fiecarei operatiuni inregistrate i
n ordine cronologica, de la deschiderea acestuia pana la epuizarea filelor sau i
ncetarea activitatii.
  In coloana 2 vor fi recapitulate elementele inventariate, detaliat pe fiecar
e cont de activ si de pasiv, conturile de valori materiale putand fi defalcate p
e gestiuni.
  In coloana 3 se inscrie valoarea contabila a elementelor inventariate.
  In coloana 4 se inscrie valoarea de inventar a elementelor de activ si de pa
siv, stabilita de membrii comisiei de inventariere (pe baza listelor de inventar
iere si a proceselor-verbale de inventariere).
  In coloana 5 se trec diferentele din evaluare, calculate ca diferenta intre
valoarea contabila si valoarea de inventar.
  In coloana 6 se mentioneaza cauzele diferentelor (deprecieri, dezmembrari, d
ezasortari, calamitati, terti neidentificati etc.).
  3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila a rezultatelor inven
tarierii.
  4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, impreuna cu documentel
e justificative care au stat la baza intocmirii lui.

        REGISTRUL CARTEA MARE (Cod 14-1-3)

  1. Serveste:
  - la stabilirea rulajelor lunare si a soldurilor pe conturi sintetice, la un
itatile care aplica forma de inregistrare "pe jurnale";
  - la verificarea inregistrarilor contabile efectuate;
  - la intocmirea balantei de verificare.
  2. Se intocmeste intr-un exemplar, in cadrul compartimentului financiarconta
bil, lunar, pentru debitul si respectiv pentru creditul fiecarui cont sintetic,
pe masura inregistrarii operatiunilor.
  Se completeaza pe baza documentelor justificative, documentelor cumulative c
entralizatoare si jurnalelor, dupa caz, astfel:
  - rulajul creditor se reporteaza din jurnalul contului respectiv, intr-o sin
gura suma, fara desfasurarea pe conturi corespondente;
  - sumele cu care a fost debitat contul respectiv in diverse jurnale se repor
teaza din acele jurnale, obtinandu-se defalcarea rulajului debitor pe conturi co
respondente;
  - soldul debitor sau creditor al fiecarui cont se stabileste in functie de r
ulajele debitoare si creditoare ale contului respectiv, tinandu-se seama de sold
ul de la inceputul anului (care se inscrie pe randul destinat in acest scop).
  3. Registrul Cartea mare poate fi inlocuit cu Fisa de cont pentru operatiuni
 diverse.
  4. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
  5. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

      REGISTRUL CARTEA MARE (SAH - Cod 14-1-3/a)

  1. Serveste:
  - la tinerea contabilitatii sintetice a operatiunilor economico-financiare i
n unitatile care utilizeaza forma de inregistrare contabila "maestru-sah";
  - la intocmirea balantei de verificare a conturilor sintetice.
  2. Se intocmeste intr-un exemplar, in cadrul compartimentului financiarconta
bil, lunar, separat pentru debitul si separat pentru creditul fiecarui cont sint
etic, pe masura inregistrarii operatiunilor.
  Se completeaza pe baza documentelor justificative, documentelor cumulative c
entralizatoare si a notelor de contabilitate.
  La inceputul anului, la deschiderea fiselor, pe primul rand al coloanei "Sum
a" se inregistreaza soldul initial, pe baza balantei conturilor sintetice inchei
ata la finele anului precedent. Soldul inscris in fisa se bareaza si apoi se efe
ctueaza inregistrarea operatiunilor lunii ianuarie.
  La sfarsitul lunii, se aditioneaza pe verticala sumele pe conturi coresponde
nte si se bareaza. Totalul sumelor din coloanele "Conturi corespondente", adunat
e pe orizontala, trebuie sa fie egal cu totalul sumelor din coloana "Suma" aduna
te pe verticala.
  Cartea mare (sah) poate fi folosita pentru o perioada mai mare (trimestru, s
emestru, an), daca numarul operatiunilor economico-financiare este prea mare. In
 acest caz, este necesar sa se stabileasca totalul sumelor separat pentru fiecar
e luna.
  In cazul balantei cu patru egalitati, in Cartea mare (sah), pe langa rulajel
e lunare, este necesar sa se stabileasca si rulajele cumulate de la inceputul an
ului (inclusiv soldurile initiale).
  3. Registrul Cartea mare (sah) poate fi inlocuit cu Fisa de cont pentru oper
atiuni diverse.
  4. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
  5. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

  GRUPA a II-a
  MIJLOACE FIXE

      REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR (Cod 14-2-1)

  1. Serveste ca document de atribuire a numerelor de inventar mijloacelor fix
e existente in unitate, in vederea identificarii lor.
  2. Se intocmeste de catre compartimentul financiar-contabil prin inregistrar
ea cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate.
  Se poate folosi fie cate un registru pentru fiecare grupa de mijloace fixe,
fie un registru pentru mai multe grupe, in functie de numarul mijloacelor fixe e
xistente si al celor care urmeaza a intra in unitate.
  In scopul asigurarii controlului asupra existentei mijloacelor fixe, se atri
buie fiecarui mijloc fix, care constituie obiect de evidenta, un numar de invent
ar in momentul intrarii in unitate prin achizitionare, construire, confectionare
, transfer etc. (cu exceptia celor luate cu chirie), care se consemneaza in regi
strul numerelor de inventar. Numerele de inventar atribuite mijloacelor fixe car
e circula prin schimb (tuburi pentru oxigen, butoaie etc.) nu se imprima pe aces
tea.
  Numerotarea mijloacelor fixe in cadrul registrului se face, de regula, in or
dinea succesiva a numerelor si/sau pe grupe de mijloace fixe.
  Numarul de inventar atribuit unui mijloc fix urmeaza sa fie trecut in toate
documentele care privesc mijlocul fix respectiv.
  Numarul de inventar atribuit se imprima direct pe obiect (cu vopsea sau prin
 poansonare) sau se graveaza pe o placuta ce se fixeaza pe mijlocul fix respecti
v sau prin alte mijloace care sa asigure identificarea mijlocului fix respectiv.

  Pe fiecare obiect este obligatoriu sa se imprime si initialele unitatii care
ia ii apartin mijloacele fixe respective.
  Pentru mijloacele fixe complexe (formate din mai multe obiecte componente) s
i pentru mijloacele fixe a caror evidenta se tine pe tronsoane (conducte de dist
ributie gaz metan, drumuri, linii electrice etc.), pe fiecare obiect se indica n
umarul de inventar atribuit. In aceste cazuri, este necesar ca, pe langa numarul
 de inventar respectiv, sa se foloseasca si numere suplimentare.
  Numerele de inventar ale mijloacelor fixe transferate altor unitati sau scoa
se din functiune nu pot fi atribuite altor mijloace fixe intrate in unitate. Ace
ste numere raman libere pana la renumerotarea mijloacelor fixe, cand se intocmes
te un nou registru al numerelor de inventar.
  Mijloacele fixe inchiriate se evidentiaza in contabilitatea unitatii care le
-a luat cu chirie, in conturi in afara bilantului, cu numerele de inventar atrib
uite de unitatea care le-a dat cu chirie.
  Principalele date ale formularului se completeaza astfel:
  - in coloana 1 se inscrie numarul de inventar;
  - in coloana 2 se inscrie codul mijlocului fix;
  - in coloana 3 se inscriu, pe scurt, datele strict necesare pentru identific
area mijlocului fix;
  - in coloana 4 se inscrie locul unde se afla mijlocul fix. In cazul miscaril
or frecvente, aceasta coloana se completeaza cu creionul negru, pentru a se pute
a sterge denumirea locului de folosinta anterior si a se inscrie noul loc unde s
e afla mijlocul fix;
  - coloana 5 se foloseste in masura in care sunt necesare si alte mentiuni de
cat cele facute in celelalte coloane, ca, de exemplu, mentiuni privind transferu
l sau scoaterea din functiune a mijlocului fix, data instituirii gajului si bene
ficiarul acestuia, dupa caz.
  3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
  4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  - denumirea formularului;
  - denumirea unitatii;
  - numarul de inventar; codul de clasificare; denumirea mijlocului fix si car
acteristici tehnice; locul unde se afla.

      FISA MIJLOCULUI FIX (Cod 14-2-2)

  1. Serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloacelor fixe.
  2. Se intocmeste intr-un exemplar, de compartimentul financiar-contabil, pen
tru fiecare mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de acelasi fel si de a
ceeasi valoare, care au aceleasi cote de amortizare si sunt puse in functiune in
 aceeasi luna.
  Se pastreaza pe grupe de mijloace fixe, in ordinea codurilor din clasificare
a imobilizarilor corporale conform legislatiei in vigoare, iar in cadrul acestor
a, fisele mijloacelor fixe se grupeaza pe locuri de folosinta.
  Fisele mijloacelor fixe scoase din functiune sau transferate se evidentiaza
separat.
  Se completeaza pe baza documentelor justificative privind miscarea mijloacel
or fixe sau modificarea valorii de inventar a acestora, ca urmare a completarii,
 imbunatatirii, modernizarii sau reevaluarii lor (bon de miscare a mijloacelor f
ixe, proces-verbal de scoatere din functiune etc.).
  Cand formularul este folosit ca fisa colectiva, mijloacele fixe se inscriu p
e un singur rand, specificandu-se in prima coloana numerele de inventar atribuit
e. In acest caz, valoarea unitara de inventar se poate inscrie in coloana a trei
a a formularului.
  In coloana "Bucati", intrarile se inscriu "in negru", iar iesirile "in rosu"
.
  Inregistrarile in coloanele "Debit", "Credit" si "Sold" se fac la valoarea d
e inventar a mijloacelor fixe.
  In rubrica destinata datelor tehnice de identificare a mijlocului fix, in af
ara de datele privind marca, numarul de fabricatie, seria, se inscriu si partile
 componente ale mijlocului fix.
  Data amortizarii complete si cota de amortizare se inscriu in spatiile rezer
vate.
  3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
  4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  - denumirea formularului;
  - numarul de inventar;
  - felul, seria, numarul si data documentului de provenienta;
  - valoarea de inventar;
  - amortizarea lunara;
  - denumirea mijlocului fix si caracteristicile tehnice;
  - accesorii;
  - grupa;
  - codul de clasificare;
  - data darii in folosinta (anul, luna);
  - data amortizarii complete (anul, luna);
  - durata normala de functionare; cota de amortizare (%), dupa caz; Verso, du
pa caz:
  - numarul de inventar; documentul (felul, numarul, data); operatiunile care
privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix; debit; credit
; sold; date privind gajul instituit asupra mijlocului fix, dupa caz.

      BON DE MISCARE A MIJLOACELOR FIXE (Cod 14-2-3A)

  1. Serveste ca:
  - document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe intre doua loc
uri de folosinta ale unitatii (sectie, serviciu, brigada, atelier, unitati subor
donate etc.);
  - document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la sect
ia sau subunitatea predatoare la cea primitoare;
  - document justificativ de inregistrare in evidenta responsabilului cu mijlo
acele fixe la locurile de folosinta si in contabilitate.
  2. Se intocmeste in doua exemplare de catre persoana desemnata de compartime
ntul care dispune miscarea mijloacelor fixe (compartimentul mecanic-sef, energet
ic-sef, administrativ etc.).
  3. Circula:
  - la persoana care aproba miscarea mijlocului fix in cadrul unitatii (ambele
 exemplare);
  - la sectia (serviciul, brigada, atelierul, subunitatea) predatoare, pentru
semnare de predare de catre responsabilul cu mijloacele fixe si pentru semnare d
e primire de catre delegatul sectiei, serviciului etc. primitor (ambele exemplar
e);
  - la sectia (serviciul, brigada, atelierul, subunitatea) primitoare (impreun
a cu mijlocul fix), pentru inregistrarea in evidenta la locul de folosinta (exem
plarul 1);
  - la compartimentul financiar-contabil pentru inregistrarea miscarii mijlocu
lui fix (exemplarul 1).
  4. Se arhiveaza:
  - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
  - la sectia (serviciul, atelierul, subunitatea) predatoare (exemplarul 2).
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  - denumirea formularului;
  - numarul documentului; data eliberarii (ziua, luna, anul); predator; primit
or;
  - numarul curent; denumirea mijlocului fix si caracteristicile tehnice; numa
rul de inventar; bucati; valoarea de inventar;
  - subunitatea predatoare (sectie, atelier etc.); numele si prenumele; semnat
ura;
  - subunitatea primitoare (sectie, atelier etc.); numele si prenumele; semnat
ura;
  - aprobat: data, semnatura.

      PROCES-VERBAL DE SCOATERE DIN FUNCTIUNE
      A MIJLOACELOR FIXE/DE DECLASARE A UNOR
       BUNURI MATERIALE (Cod 14-2-3/aA)

  1. Serveste ca:
  - document de constatare a indeplinirii conditiilor necesare scoaterii din f
unctiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a materialelor de natura obiecte
lor de inventar in folosinta si de declasare a altor bunuri materiale decat mijl
oacele fixe, potrivit dispozitiilor legale;
  - document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fi
xe, de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosi
nta sau de declasare a bunurilor materiale;
  - document de predare la magazie a ansamblelor, subansamblelor, pieselor com
ponente si materialelor rezultate din scoaterea efectiva din functiune a mijloac
elor fixe, precum si din scoaterea din uz a bunurilor materiale propuse pentru d
eclasare;
  - document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor (depozitelor)
 si in contabilitate.
  2. Se intocmeste in doua exemplare, separat pentru mijloace fixe, materiale
de natura obiectelor de inventar in folosinta si bunuri materiale aflate in gest
iunea unui singur gestionar, pe baza documentatiei prevazute in normele legale (
nota privind starea tehnica a mijlocului fix propus a fi scos din functiune, dev
iz estimativ al reparatiei capitale, act constatator al avariei, avize, nota jus
tificativa privind descrierea degradarii bunurilor materiale, specificatia bunur
ilor materiale propuse pentru declasare etc.).
  Formularul se completeaza astfel:
  - capitolele I si II, de catre comisia constituita in acest scop, dupa caz,
cu constatarile si concluziile rezultate din analiza documentatiei primite si di
n verificarea starii mijloacelor fixe propuse a fi scoase din functiune, scoater
ii din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta sau a bun
urilor materiale propuse pentru declasare, se semneaza de catre membrii comisiei
;
  - capitolul III, dupa aprobarea propunerilor si efectuarea scoaterii din fun
ctiune, din uz sau declasarii, de catre comisia de analiza si avizare a propuner
ii de declasare a bunurilor materiale sau de delegatii numiti de conducerea unit
atii care semneaza pentru realitatea operatiunilor; serveste si ca document de p
redare la magazie (depozit) a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente s
i materialelor rezultate din scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, scoater
ea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar sau din declasarea bun
urilor materiale.
  Se mentioneaza ca, in cazul scoaterii din functiune a mijloacelor fixe, numa
rul de inventar se va trece la cap. II in coloana "Denumirea". In situatia in ca
re capitolul III se completeaza in alte exercitii financiare, este necesar sa se
 intruneasca o noua comisie care sa intocmeasca un nou proces-verbal de scoatere
 din functiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale, care sa
confirme datele completate in acest capitol.
  3. Circula:
  - la persoana autorizata sa aprobe scoaterea din functiune a mijloacelor fix
e, scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar sau declasar
ea bunurilor materiale (ambele exemplare);
  - la sectie (serviciu, subunitate) pentru inregistrarea in evidenta la locul
 de folosinta a mijloacelor fixe scoase din functiune (ambele exemplare);
  - la magazie (depozitul de materiale), pentru descarcarea gestiunii, respect
iv inregistrarea in evidenta a bunurilor materiale declasate (ambele exemplare);

  - la magazia primitoare, pentru semnare de catre gestionar a primirii in ges
tiune a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente si materialelor rezulta
te din scoaterea efectiva din functiune a mijloacelor fixe si materialelor recup
erabile si refolosibile, rezultate din scoaterea din uz a materialelor de natura
 obiectelor de inventar in folosinta sau din declasarea bunurilor materiale (amb
ele exemplare);
  - la compartimentul financiar-contabil, pentru verificarea si inregistrarea
operatiunilor privind scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, scoaterea din
uz a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta sau declasarea b
unurilor materiale (exemplarul 1);
  - la compartimentul care a facut propunerile de scoatere din functiune, din
uz sau de declasare, pentru inregistrare (exemplarul 2).
  4. Se arhiveaza:
  - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
  - la compartimentul care tine evidenta mijloacelor fixe (exemplarul 2).
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  - denumirea unitatii;
  - denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
  - aprobat; data;
  - predatorul;
  - constatarile si concluziile comisiei;
  - mijloacele fixe scoase din functiune sau bunurile materiale declasate;
  - numarul curent; denumirea; codul; U/M; cantitatea; pretul unitar; valoarea
; amortizarea pana la scoaterea din functiune;
  - ansamble, subansamble, piese, componente si materiale rezultate, dupa caz;

  - numarul si data (ziua, luna, anul) documentului;
  - predatorul;
  - primitorul;
  - numarul curent; denumirea; codul; U/M; cantitatea; pretul unitar; valoarea
;
  - numele, prenumele si semnatura membrilor comisiei si a gestionarului pentr
u primire.

       PROCES-VERBAL DE RECEPTIE (Cod 14-2-5)
    PROCES-VERBAL DE RECEPTIE PROVIZORIE (Cod 14-2-5/a)
    PROCES-VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE (Cod 14-2-5/b)

  1. Serveste ca:
  - document de inregistrare in evidenta operativa si in contabilitate;
  - document de consemnare a stadiului in care se afla obiectivul de investiti
i;
  - document de apreciere a calitatii lucrarilor privind obiectivul de investi
tii;
  - document de aprobare a receptiei (cod 14-2-5);
  - document de constatare a indeplinirii conditiilor de receptie provizorie a
 obiectivului de investitii (cod 14-2-5/a);
  - document de aprobare a receptiei provizorii a obiectivului de investitii (
cod 14-25/a);
  - document de punere in functiune a obiectivului de investitii (cod 14-2-5/b
).
  2. Se intocmeste in trei exemplare, la data punerii in functiune a mijloculu
i fix, astfel:
  - procesul-verbal de receptie (cod 14-2-5) se intocmeste pentru mijloacele f
ixe indepedente care nu necesita montaj si nici probe tehnologice (utilaje pentr
u interventie, unelte, accesorii de productie, mijloace de transport auto, anima
le etc.), acestea considerandu-se puse in functiune la data achizitionarii lor;
  - procesul-verbal de receptie provizorie (cod 14-2-5/a) se intocmeste pentru
 utilajele care necesita montaj, dar care nu necesita probe tehnologice, produse
 cu ciclu lung de fabricatie care depasesc un exercitiu bugetar, realizate pe fa
ze de fabricatie, precum si cladirile si constructiile speciale care nu deserves
c procese tehnologice, acestea considerandu-se puse in functiune la data termina
rii montajului, respectiv la data terminarii constructiei;
  - procesul-verbal de punere in functiune (cod 14-2-5/b) se intocmeste pentru
 utilajele si instalatiile care necesita montaj si probe tehnologice, precum si
cladirile si constructiile speciale care deservesc procese tehnologice, acestea
considerandu-se puse in functiune la terminarea probelor tehnologice.
  Se intocmeste de catre secretarul comisiei numite pentru receptionarea obiec
tivului de investitii, in prezenta membrilor comisiei care este formata din: pre
sedinte, specialisti-consultanti, asistenti la receptie.
  3. Circula:
  - la persoanele care fac parte din comisie (exemplarele 1, 2 si 3);
  - la compartimentul care efectueaza operatiunea de control financiar prevent
iv (exemplarul 2);
  - la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea si inregistrarea p
rocesuluiverbal de receptie (exemplarele 2 si 3).
  4. Se arhiveaza:
  La furnizor (antreprenor):
  - la compartimentul financiar-contabil (exemplarele 2 si 3).
  La beneficiar:
  - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1).

  GRUPA a III-a
  BUNURI DE NATURA STOCURILOR

  NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE (Cod 14-3-1A)

  1. a) Serveste ca:
  - document pentru receptia bunurilor aprovizionate;
  - document justificativ pentru incarcare in gestiune;
  - document justificativ de inregistrare in contabilitate.
  b) Se foloseste ca document de receptie obligatoriu numai in cazul:
  - bunurilor materiale cuprinse intr-o factura sau aviz de insotire a marfii,
 care fac parte din gestiuni diferite;
  - bunurilor materiale primite spre prelucrare, in custodie sau in pastrare;
  - bunurilor materiale procurate de la persoane fizice;
  - bunurilor materiale care sosesc neinsotite de documente de livrare;
  - bunurilor materiale care prezinta diferente la receptie;
  - marfurilor intrate in gestiunile la care evidenta se tine la pret de vanza
re.
  c) In alte cazuri decat cele mentionate la lit. b), receptia si incarcarea i
n gestiune, dupa caz, si inregistrarea in contabilitate se fac pe baza documentu
lui de livrare care insoteste transportul (factura, avizul de insotire a marfii
etc.).
  2. Se intocmeste in doua exemplare, la locul de depozitare sau in unitatea c
u amanuntul, dupa caz, pe masura efectuarii receptiei. In situatia in care la re
ceptie se constata diferente, Nota de receptie si constatare de diferente se int
ocmeste in trei exemplare de catre comisia de receptie legal constituita.
  In cazul in care bunurile materiale sosesc in transe, se intocmeste cate un
formular pentru fiecare transa, care se anexeaza apoi la factura sau la avizul d
e insotire a marfii.
  Datele de pe verso formularului se completeaza numai atunci cand se constata
 diferente la receptie.
  3. Circula:
  - la gestiune, pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale reception
ate (toate exemplarele);
  - la compartimentul financiar-contabil, pentru intocmirea formelor privind r
eglementarea diferentelor constatate (toate exemplarele), precum si pentru inreg
istrarea in contabilitatea sintetica si analitica, atasata la documentele de liv
rare (factura sau avizul de insotire a marfii);
  - la unitatea furnizoare (exemplarul 2) si la unitatea de transport (exempla
rul 3), pentru comunicarea lipsurilor stabilite.
  4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  - denumirea unitatii;
  - denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
  - numarul facturii/avizului de insotire al marfii etc., dupa caz;
  - numarul curent; denumirea bunurilor receptionate; U/M; cantitatea conform
documentelor insotitoare; cantitatea receptionata, pretul unitar de achizitie si
 valoarea, dupa caz;
  - numele, prenumele si semnatura membrilor comisiei de receptie, in conditii
le in care se face receptia marfii primite direct de la furnizor sau data primir
ii in gestiune si semnatura gestionarului in situatia in care apar diferente;
  - pretul de vanzare si valoarea la pret de vanzare, dupa caz, pentru unitati
le cu amanuntul.
  In conditiile in care nu se inscriu datele valorice in Nota de receptie si c
onstatare de diferente, este obligatoriu ca aceste date sa se regaseasca intr-un
 alt document justificativ care sta la baza inregistrarii in contabilitate a val
orii bunurilor.

      BON DE PRIMIRE IN CONSIGNATIE (Cod 14-3-2)

  1. Serveste ca:
  - dovada de primire/predare a obiectului spre vanzare in consignatie;
  - document de inregistrare in contabilitate.
  2. Se intocmeste de catre unitatile de consignatie in doua exemplare. La pri
mirea obiectului se face descrierea caracteristicilor acestuia si se stabileste
pretul de vanzare in functie de pretul de evaluare sau de achizitie.
  Ambele exemplare sunt semnate de catre deponent si pretuitor, din care primu
l exemplar este predat deponentului drept dovada ca a predat obiectul pentru van
zare in regim de consignatie.
  Reducerile de pret se calculeaza pe baza unei declaratii semnate de deponent
, in care se specifica noul pret de evaluare sau de achizitie si se completeaza
rubricile destinate acestei operatiuni.
  Restituirile se fac la cererea deponentului, semnandu-se pentru primirea obi
ectelor restituite.
  In cazul in care deponentul este platitor de TVA, marfurile depuse in consig
natie sunt insotite de avizul de insotire a marfii care va purta mentiunea: "pen
tru vanzare in regim de consignatie". Unitatea de consignatie va face incarcarea
 in gestiune cu marfurile primite spre vanzare pe baza facturii primite de la de
ponent, lunar dupa ce marfa a fost vanduta.
  Exemplarul al doilea constituie fisa de evidenta pentru inregistrare in cont
abilitatea unitatii de consignatie.
  3. Circula la:
  - deponent pentru confirmarea de predare a obiectului pentru vanzare in cons
ignatie (exemplarul 1);
  - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).
  4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  - denumirea unitatii; codul unic de inregistrare; localitatea; judetul;
  - denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
  - numarul curent; denumirea obiectului; descrierea obiectului si caracterist
icile lui; cantitatea depusa; pretul de evaluare (achizitie); comisionul; TVA, d
upa caz; pretul de vanzare; valoarea totala;
  - valoarea totala la primire (in cifre si litere);
  - semnatura deponentului pentru luarea la cunostinta de instructiunile preva
zute pe verso;
  - semnatura de primire spre vanzare in consignatie;
  - datele de identificare ale deponentului (numele si prenumele, adresa, B.I.
/ C.I. - seria, nr., sectia de politie);
  - semnatura pretuitorului, daca este cazul;
  - stampila unitatii;
  - restituiri (denumirea obiectului, cantitatea restituita, semnatura deponen
tului, comisionul acordat);
  - reduceri de pret acordate de deponent cf. Declaratiei nr. ... din data de
... (denumirea obiectului, pretul de evaluare).

    BON DE PREDARE, TRANSFER, RESTITUIRE (Cod 14-3-3A)

  In cazul utilizarii ca bon de predare a produselor finite la depozit
  1. Serveste ca:
  - document de predare la magazie a produselor finite;
  - document justificativ pentru incarcare in gestiune;
  - document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in contabili
tate;
  - sursa de date pentru urmarirea realizarii productiei;
  - sursa de date pentru calculul si plata salariilor.
  2. Se intocmeste in doua exemplare, pe masura predarii la magazie a produsel
or, de catre sectie, atelier etc.
  Daca operatiunile de predare-primire a produselor nu pot fi suspendate in ti
mpul inventarierii magaziei de produse finite, comisia de inventariere trebuie s
a inscrie pe documentul respectiv mentiunea "primit in timpul inventarierii".
  3. Circula:
  - la magazia de produse finite, semnandu-se de predare de catre sectie (atel
ier) si de primire in gestiune de catre gestionar (ambele exemplare);
  - la compartimentul C.T.C. pentru efectuarea controlului tehnic de calitate,
 semnandu-se pentru certificarea acestui control (ambele exemplare), dupa caz;
  - la compartimentul financiar-contabil pentru efectuarea inregistrarilor in
contabilitatea sintetica si analitica (exemplarul 1);
  - la compartimentul care urmareste realizarea productiei (exemplarul 2).
  4. Se arhiveaza:
  - la compartimentul financiar-contabil sau persoana care conduce evidenta (e
xemplarul 1);
  - la compartimentul care urmareste realizarea productiei (exemplarul 2).
  In cazul utilizarii ca bon de predare a materialelor refolosibile la magazie

  1. Serveste ca:
  - document de predare la magazie a materialelor refolosibile rezultate din s
ectiile de fabricatie principale si auxiliare;
  - document justificativ pentru incarcare in gestiune;
  - document justificativ de inregistrare in contabilitate.
  2. Se intocmeste in doua exemplare, pe masura predarii la magazie a material
elor refolosibile de catre sectii, ateliere etc. si se semneaza de seful sectiei
 care dispune predarea.
  3. Circula:
  - la magazia de materiale refolosibile, semnandu-se de predare de catre dele
gatul sectiei, atelierului etc. si de primire in gestiune de catre gestionar (am
bele exemplare);
  - la compartimentul financiar-contabil sau persoana care conduce evidenta, p
entru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica (exemp
larul 1 pentru evidenta materialelor si exemplarul 2 pentru evidenta costurilor)
.
  4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare).
  In cazul utilizarii ca bon de predare a semifabricatelor la magazie
  1. Serveste ca:
  - document de predare la magazie sau intre sectii a semifabricatelor rezulta
te din productie;
  - document justificativ pentru incarcare in gestiune;
  - document justificativ de inregistrare in contabilitate;
  - sursa de date pentru calculul si plata salariilor.
  2. Se intocmeste in doua exemplare, pe masura predarii la magazie a semifabr
icatelor de catre sectie, atelier etc.
  Daca operatiunile de predare-primire a semifabricatelor nu pot fi suspendate
 in timpul inventarierii magaziei de semifabricate, comisia de inventariere treb
uie sa inscrie pe documentul respectiv mentiunea "primit in timpul inventarierii
".
  3. Circula:
  - la magazia de semifabricate pentru predarea cantitatilor prevazute, semnan
du-se de predare de catre delegatul sectiei care face predarea si de primire in
gestiune de catre gestionar (ambele exemplare);
  - la compartimentul C.T.C. pentru efectuarea controlului tehnic de calitate,
 semnandu-se pentru certificarea acestui control (ambele exemplare), dupa caz;
  - la compartimentul financiar-contabil pentru efectuarea inregistrarilor in
contabilitatea sintetica si analitica (exemplarul 1);
  - la compartimentul care urmareste realizarea productiei (exemplarul 2).
  4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare).
  In cazul utilizarii ca bon de transfer intre doua gestiuni aflate in incinta
 unitatii
  1. Serveste ca:
  - dispozitie de transfer a valorilor materiale de la o gestiune la alta in i
ncinta unitatii;
  - document justificativ pentru scadere din gestiunea predatorului si de inca
rcare in gestiunea primitorului.
  2. Se intocmeste in doua exemplare, pe masura ce se efectueaza transferul, d
e catre persoana care dispune transferul, care semneaza la rubrica corespunzatoa
re.
  Transferul se efectueaza numai intre gestiuni din incinta aceleiasi unitati.
 In cazul gestiunilor dispersate teritorial se intocmeste Aviz de insotire a mar
fii (cod 14-3-6A).
  3. Circula:
  - la magazia predatoare pentru eliberarea cantitatilor prevazute, semnandu-s
e de predare de catre gestionar (ambele exemplare);
  - la delegatul magaziei primitoare care semneaza de primire pe exemplarul 1
si retine exemplarul 2;
  - la compartimentul financiar-contabil, ambele exemplare, care, dupa confrun
tarea lor, stau la baza efectuarii inregistrarilor in evidenta magaziilor.
  4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare).
  In cazul utilizarii ca bon de restituire
  1. Serveste ca:
  - dispozitie de restituire la magazie a valorilor materiale nefolosite (mate
riale si semifabricate) de sectiile de fabricatie principale si auxiliare;
  - document justificativ de incarcare in gestiunea primitorului;
  - document justificativ de inregistrare in contabilitate.
  2. Se intocmeste in doua exemplare, pe masura restituirii la magazie a valor
ilor materiale, de persoana care efectueaza restituirea (sectii, ateliere etc.)
si care semneaza la rubrica corespunzatoare.
  Nu se completeaza rubrica "Unitatea".
  3. Circula:
  - la magazie, pentru primirea cantitatilor restituite, semnandu-se de predar
e de catre delegatul sectiei (atelierului etc.) care face restituirea si de prim
ire de catre gestionar (ambele exemplare);
  - la compartimentul financiar-contabil, pentru efectuarea inregistrarilor in
 contabilitatea sintetica si analitica (exemplarul 1 pentru evidenta materialelo
r, exemplarul 2 pentru evidenta costurilor).
  4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare).
  5. In toate situatiile mentionate, continutul minimal obligatoriu de informa
tii al formularului este urmatorul:
  - denumirea unitatii;
  - denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
  - predatorul;
  - primitorul;
  - numarul comenzii/codul produsului;
  - numarul curent; denumirea valorilor materiale (inclusiv sortimentul, marca
, profilul, dimensiunea); U/M; cantitatea; pretul unitar, valoarea, dupa caz;
  - data si semnatura predatorului si primitorului.

         BON DE CONSUM (Cod 14-3-4A)
     BON DE CONSUM (colectiv - Cod 14-3-4/aA)

  1. Serveste ca:
  - document de eliberare din magazie a materialelor;
  - document justificativ de scadere din gestiune;
  - document justificativ de inregistrare in contabilitate.
  2. Se intocmeste in doua exemplare, pe masura lansarii, respectiv eliberarii
 materialelor din magazie pentru consum, de catre compartimentul care efectueaza
 lansarea, pe baza programului de productie si a consumurilor normate, sau de ca
tre alte compartimente ale unitatii, care solicita materiale pentru a fi consuma
te.
  Bonul de consum se poate intocmi intr-un exemplar in conditiile utilizarii t
ehnicii de calcul.
  Bonul de consum (colectiv), in principiu, se intocmeste pe formulare separat
e pentru materialele din cadrul aceluiasi cont de materiale, loc de depozitare s
i loc de consum.
  In situatia in care materialul solicitat lipseste din depozit, se procedeaza
 in felul urmator:
  - in cazul bonului de consum se completeaza rubrica cu denumirea materialulu
i inlocuitor, dupa ce, in prealabil, pe verso-ul formularului se obtin semnaturi
le persoanelor autorizate sa aprobe folosirea altor materiale decat cele prevazu
te in consumurile normate;
  - in cazul bonului de consum (colectiv) se taie cu o linie denumirea materia
lului inlocuit si se semneaza de aprobare a inlocuirii, in dreptul randului resp
ectiv. Dupa inscrierea denumirii materialului inlocuitor se intocmeste un bon de
 consum separat pentru materialul inlocuitor sau se inscrie pe un rand liber in
cadrul aceluiasi bon de consum.
  In bonul de consum, coloanele "Unitatea de masura" si "Cantitatea necesara"
de pe randul 2 se completeaza in cazul cand se solicita si se elibereaza din mag
azie materiale cu doua unitati de masura.
  Daca operatiunile de predare-primire a materialelor nu pot fi suspendate in
timpul inventarierii magaziei de materiale, comisia de inventariere trebuie sa i
nscrie pe documentul respectiv mentiunea "predat in timpul inventarierii".
  3. Circula:
  - la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate (
ambele exemplare);
  - la persoanele autorizate sa aprobe folosirea altor materiale, in cazul mat
erialelor inlocuitoare;
  - la magazia de materiale, pentru eliberarea cantitatilor prevazute, semnand
u-se de predare de catre gestionar si de primire de catre delegatul care primest
e materialele (ambele exemplare);
  - la compartimentul financiar-contabil, pentru efectuarea inregistrarilor in
 contabilitatea sintetica si analitica (ambele exemplare).
  4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  - denumirea unitatii;
  - denumirea formularului;
  - produsul/lucrarea (comanda); norma; bucati lansate;
  - numarul documentului; data eliberarii (ziua, luna, anul); numarul comenzii
;
  - denumirea materialului (inclusiv sortimentul, marca, profilul, dimensiunea
); cantitatea necesara; U/M; cantitatea eliberata;
  - pretul unitar; valoarea, dupa caz;
  - data si semnatura gestionarului si a primitorului.

       FISA LIMITA DE CONSUM (Cod 14-3-4/bA)

  1. Serveste ca:
  - document de stabilire a cantitatii limita dintr-un material sau pentru mai
 multe materiale necesare executarii unui produs (comanda) sau unei lucrari;
  - document de eliberare succesiva a aceluiasi fel de material pentru acelasi
 produs (comanda sau lucrare);
  - document justificativ de scadere din gestiune;
  - document de stabilire a economiilor sau depasirilor de materiale;
  - document justificativ de inregistrare in contabilitate.
  2. Se intocmeste in doua exemplare, la inceputul lunii sau lansarii produsul
ui (comenzii) sau lucrarii, de compartimentul de planificare (tehnic) sau de lan
sare, pe baza programului de productie si a consumurilor normate.
  In cazul fisei limita de consum, daca in cursul lunii se produc modificari i
n programul de productie, compartimentul de planificare (tehnic) sau de lansare
modifica, in mod corespunzator, cantitatea limita de material (col. "i"), inscri
ind in col. "d" cantitatea care se suplimenteaza sau se scade.
  Daca nu se mai foloseste materialul initial, se recalculeaza cantitatea limi
ta corespunzatoare productiei executate pana in acel moment, emitandu-se o noua
fisa.
  In cazul cand in cursul lunii se fac inlocuiri intamplatoare cu alte materia
le pentru care se intocmesc bonuri de consum distincte, se corecteaza cantitatea
 limita (col. "i"), inscriindu-se in coloanele respective (col. "g" si "h") numa
rul bonului de consum si cantitatea eliberata.
  Eliberarile de materiale se inregistreaza in fisele de magazie la terminarea
 executarii produsului, lucrarii sau la inchiderea comenzii (daca acestea se ter
mina in cursul lunii) sau la sfarsitul lunii.
  Valoarea economiilor sau a depasirilor de materiale se completeaza la unitat
ile unde nu exista productie neterminata.
  In cazul in care, in cursul lunii se fac inlocuiri intamplatoare cu alte mat
eriale decat cele stabilite la intocmirea documentului, coloanele rezervate mate
rialului inlocuit se bareaza. De asemenea, in rubrica "Diminuare" se inscrie can
titatea cu care se corecteaza cantitatea limita initiala, iar pentru materialul
inlocuitor se utilizeaza un alt grup de coloane libere.
  3. Circula:
  - la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate (
ambele exemplare);
  - la persoanele autorizate sa aprobe inlocuirea, suplimentarea sau diminuare
a cantitatilor de materiale cu ocazia modificarii programului de productie (ambe
le exemplare);
  - la magazia de materiale, pentru inscrierea cantitatilor eliberate, semnand
u-se de catre delegatul care primeste materialele (exemplarul 1);
  - la sectie, atelier etc. pentru a fi folosite ca cerere de materiale si sit
uatie a eliberarilor in cadrul cantitatii limita, semnandu-se de gestionarul mag
aziei predatoare (exemplarul 2);
  - la compartimentul financiar-contabil pentru inregistrare in contabilitatea
 sintetica si analitica (ambele exemplare). Primul exemplar se utilizeaza ca doc
ument de scadere din gestiune, iar al doilea exemplar pentru inregistrarea in co
ntabilitate a costurilor.
  4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare).
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  - denumirea, numarul si data (luna, anul) intocmirii formularului;
  - denumirea unitatii;
  - predatorul;
  - primitorul;
  - numarul comenzii/codul produsului;
  - contul debitor si contul creditor, dupa caz;
  - denumirea materialului (inclusiv sortimentul, marca, profilul, dimensiunea
); U.M; cantitatea eliberata;
  - semnatura de predare - primire;
  si respectiv, dupa caz:
  - pretul unitar; valoarea;
  - productia (U/M, planificat, realizat), denumirea produsului, lucrarea, cod
ul;
  - cantitate necesara, cantitate inlocuita;
  - seful de compartiment;
  - recalculat in baza productiei realizate;
  - data eliberarii, cantitatea ceruta, cantitati eliberate (partial, cumulat)
;
  - cantitatea conform productiei realizate; cantitate consumata;
  - economii (-) depasiri (+) cantitative; valoarea economiilor sau depasirilo
r.

      LISTA ZILNICA DE ALIMENTE (Cod 14-3-4/dA)

  1. Serveste:
  - la stabilirea meniurilor zilnice;
  - la calculul alocatiei de hrana si urmarirea incadrarii in nivelul acesteia
;
  - ca document pentru eliberarea din magazie a alimentelor necesare pregatiri
i hranei;
  - ca document justificativ de inregistrare in contabilitate.
  2. Se intocmeste in doua exemplare de catre cantinele de pe langa institutii
le publice (invatamant, sanatate, asistenta sociala etc., organizatii fara scop
patrimonial finantate din alocatii bugetare etc.). Documentul se completeaza de
catre persoana desemnata de ordonatorul de credite sau conducatorul unitatii res
pective, pe baza centralizatorului intocmit pe meniuri.
  Pe fata formularului se inscriu meniurile care urmeaza a fi servite la mesel
e de dimineata, la ora 10, la pranz, la ora 16 si seara, precum si numarul de po
rtii necesare. Totodata, se stabileste situatia meselor servite fata de efectivu
l care a servit masa, precum si suma alocata in ziua respectiva, in functie de e
fectivul la hrana si alocatie cuvenita, determinandu-se in acelasi timp si econo
mia sau depasirea alocatiei in ziua respectiva si cumulat de la inceputul anului
. Verso-ul formularului este destinat pentru inscrierea datelor privind cantitat
ea si felul de alimente solicitate, ale celor eliberate, pretul unitar si valoar
ea acestora.
  3. Circula:
  - la compartimentul financiar-contabil, pentru calculatie si viza si pentru
efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica (exemplarul
1);
  - la persoana autorizata sa aprobe eliberarea alimentelor din magazie;
  - la magazia de alimente, pentru eliberarea cantitatilor de alimente prevazu
te si semnare de predare de catre gestionar, de primire de catre bucatar, precum
 si de catre persoana desemnata sa asiste si sa confirme predarea-primirea alime
ntelor (ambele exemplare);
  - la blocul alimentar, cantina etc., dupa caz, pentru urmarirea meniurilor p
reparate si a meselor servite (exemplarul 2).
  4. Se arhiveaza:
  - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
  - la cantina etc., dupa caz (exemplarul 2).
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  - denumirea formularului;
  - denumirea unitatii;
  - efectivul la masa; alocatia; drepturile; recapitulatia cheltuielilor pentr
u hrana; portiile preparate, distribuite, ramase;
  - consumul efectiv - lei;
  - semnaturi: sef compartiment, aprobat, vizat compartimentul financiar-conta
bil;
  - regimul; efectiv; dimineata; ora10; pranz; ora 16; seara, dupa caz;
  - alimente; numarul documentului; data eliberarii (ziua, luna, anul); predat
orul; primitorul;
  - denumirea alimentelor, U/M, codul, cantitatea solicitata, cantitatea elibe
rata, pretul unitar, valoarea;
  - semnaturi: intocmit, gestionar, bucatar, confirmat, calculat.

       DISPOZITIE DE LIVRARE (Cod 14-3-5A)

  1. Serveste ca:
  - document pentru eliberarea din magazie a produselor, marfurilor sau a alto
r valori materiale destinate vanzarii, a bunurilor cedate cu titlu gratuit sau d
ate pentru stimularea vanzarii, dupa caz;
  - document justificativ de scadere din gestiunea magaziei predatoare;
  - document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a fac
turii, dupa caz;
  - ca document justificativ de inregistrare in contabilitate.
  2. Se intocmeste in doua exemplare de catre serviciul desfacere.
  3. Circula:
  - la magazie, pentru eliberarea produselor, marfurilor sau a altor valori ma
teriale si pentru inregistrarea in evidenta magaziei, semnandu-se de catre gesti
onarul predator pentru cantitatile livrate (ambele exemplare);
  - la compartimentul desfacere, pentru inregistrarea bunurilor livrate in evi
dentele acestuia si pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau facturii
, dupa caz (exemplarul 2).
  4. Se arhiveaza:
  - la magazie (exemplarul 1);
  - la compartimentul desfacere (exemplarul 2) sau compartimentul financiar-co
ntabil, dupa caz.
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  - denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
  - denumirea furnizorului;
  - numarul curent; denumirea produselor; U/M; cantitatea dispusa; cantitatea
livrata; pretul unitar in cazul in care bunurile sunt destinate vanzarii;
  - semnaturi: intocmit, dispus livrarea, gestionar, primitor.

      AVIZ DE INSOTIRE A MARFII (cod 14-3-6A)

  Este formular cu regim special intern de tiparire si numerotare.
  1. Serveste ca:
  - document de insotire a marfii pe timpul transportului, dupa caz;
  - document ce sta la baza intocmirii facturii, dupa caz;
  - dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta, di
spersate teritorial, ale aceleiasi unitati;
  - document de primire in gestiune, dupa caz;
  - document de descarcare din gestiune a bunurilor cedate cu titlu gratuit.
  2. Se intocmeste, in doua sau mai multe exemplare, de catre unitatile care n
u au posibilitatea intocmirii facturii in momentul livrarii produselor, marfuril
or sau altor valori materiale, precum si in alte situatii stabilite prin procedu
rile proprii ale unitatii.
  In cazul transferului de bunuri intre gestiunile aceleiasi unitati, dispersa
te teritorial, precum si al transportului bunurilor cedate cu titlu gratuit (mos
tre, bunuri date pentru stimularea vanzarii sau testari la locul de desfacere, p
remii, materiale promotionale etc.) avizul de insotire a marfii va purta mentiun
ea "Fara factura", dupa caz.
  Pe avizul de insotire a marfii emis pentru valori materiale trimise pentru p
relucrare la terti se face mentiunea "Pentru prelucrare la terti".
  In celelalte situatii decat cele prevazute mai sus se face mentiunea cauzei
pentru care s-a intocmit avizul de insotire a marfii si nu factura.
  3. Circula, dupa caz:
  - la furnizor:
  - la delegatul unitatii care face transportul sau al clientului, pentru semn
are de primire;
  - la compartimentul desfacere, pentru inregistrarea cantitatilor livrate in
evidentele acestuia si pentru intocmirea facturii;
  - la compartimentul financiar-contabil;
  - la cumparator:
  - la magazie, pentru incarcarea in gestiune a produselor, marfurilor sau alt
or valori materiale primite, dupa efectuarea receptiei de catre comisia de recep
tie si dupa consemnarea rezultatelor;
  - la compartimentul aprovizionare, pentru inregistrarea cantitatilor aproviz
ionate in evidenta acestuia;
  - la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in contabilitat
ea sintetica si analitica.
  4. Se arhiveaza, dupa caz:
  - la furnizor:
  - la compartimentul desfacere;
  - la compartimentul financiar-contabil;
  - la cumparator:
  - la compartimentul financiar-contabil.
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al avizului de insotire a ma
rfii este urmatorul:
  - seria si numarul intern de identificare a formularului;
  - data emiterii formularului;
  - datele de identificare ale furnizorului (denumire, adresa, cod de identifi
care fiscala);
  - datele de identificare ale cumparatorului (denumire, adresa, cod de identi
ficare fiscala);
  - denumirea si cantitatea bunurilor livrate;
  - pretul si valoarea, dupa caz;
  - date privind expeditia: numele delegatului, buletin/carte identitate (seri
e, numar), numarul mijlocului de transport, ora livrarii, semnatura delegatului;

  - semnatura expeditorului.
  - data primirii in gestiune si semnatura gestionarului primitor.

          FISA DE MAGAZIE (Cod 14-3-8)
     FISA DE MAGAZIE (cu doua unitati de masura - Cod 14-3-8/a)

  1. Serveste ca:
  - document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor, iesirilor si sto
curilor bunurilor, cu una sau cu doua unitati de masura, dupa caz;
  - document de contabilitate analitica in cadrul metodei operativ-contabile (
pe solduri).
  2. Se intocmeste intr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material si
 se completeaza de catre:
  - compartimentul financiar-contabil la deschiderea fisei (datele din antet)
si la verificarea inregistrarilor (data si semnatura de control). In coloana "Da
ta si semnatura de control" semneaza si organul de control financiar cu ocazia v
erificarii gestiunii;
  - gestionar sau persoana desemnata, care completeaza coloanele privitoare la
 intrari, iesiri si stoc.
  Fisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale,
 pe feluri de materiale ordonate pe conturi, grupe, eventual subgrupe sau in ord
ine alfabetica.
  Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau in custodie
se intocmesc fise distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale
proprii.
  In scopul tinerii corecte a evidentei la magazie, persoanele desemnate de la
 compartimentul financiar-contabil verifica inopinat, cel putin o data pe luna,
modul cum se fac inregistrarile in fisele de magazie, dupa caz.
  Inregistrarile in fisele de magazie se fac document cu document. Stocul se p
oate stabili dupa fiecare operatiune inregistrata si obligatoriu zilnic.
  3. Nu circula, fiind document de inregistrare.
  4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  - denumirea formularului; numarul paginii;
  - denumirea unitatii; magazia; materialul (produsul), sortimentul, calitatea
, marca, profilul, dimensiunea;
  - U/M; pretul unitar, dupa caz;
  - data (ziua, luna, anul), numarul si felul documentului; intrari; iesiri; s
toc;
  - data si semnatura de control.

      FISA DE EVIDENTA A MATERIALELOR DE NATURA
    OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA (Cod 14-3-9)

  1. Serveste ca document de evidenta a materialelor de natura obiectelor de i
nventar, a echipamentului si materialelor de protectie date in folosinta persona
lului, pana la scoaterea lor din uz.
  2. Se intocmeste intr-un exemplar, pe masura darii in folosinta a bunurilor,
 pe fiecare persoana, de catre gestionarul care elibereaza obiectele respective
sau de catre persoana desemnata sa tina evidenta acestora.
  Formularul se completeaza in mod diferit, in functie de organizarea depozita
rii acestora, si anume:
  - cand eliberarea obiectelor se face din magazia de obiecte noi direct perso
nalului muncitor, coloanele destinate eliberarilor se completeaza pe baza bonulu
i de consum, iar coloanele destinate restituirilor, pe baza bonului de restituir
e;
  - cand eliberarea se face din magazia de exploatare, atat eliberarea, cat si
 restituirea obiectelor date in folosinta personalului se fac pe baza de semnatu
ra direct in fisa;
  - in cazul obiectelor eliberate pe baza de nomenclatoare stabilite pe functi
i, care nu se intocmesc decat dupa restituirea obiectelor uzate, inregistrarile
in fisa de evidenta a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta
 se pot face, pentru simplificare, o singura data, la eliberarea initiala si la
restituirea definitiva a obiectelor respective.
  3. Nu circula, fiind document de inregistrare.
  4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  - denumirea formularului;
  - denumirea unitatii sectia (locul de folosinta);
  - numele si prenumele, marca, functia;
  - denumirea obiectelor (inclusiv seria, dimensiunea etc.); termenul de folos
ire; pretul unitar; U/M;
  - primiri: data, felul si numarul documentului, cantitatea, semnatura;
  - restituiri: data, felul si numarul documentului, cantitatea, semnatura.

      REGISTRUL STOCURILOR (Cod 14-3-11 si Cod 14-3-11/a)

  1. Serveste ca document de evaluare a stocurilor de bunuri si de verificare
a concordantei inregistrarilor efectuate in fisele de magazie si in contabilitat
e.
  2. Se intocmeste de catre compartimentul financiar-contabil la sfarsitul fie
carei luni, pe feluri de materiale, obiecte de inventar si produse, grupate pe m
agazii (depozite), conturi, grupe, eventual subgrupe sau in ordine alfabetica, p
rin inscrierea stocurilor din fisele de magazie si evaluarea lor la preturile de
 inregistrare.
  3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
  4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  - denumirea formularului;
  - denumirea unitatii;
  - numarul curent;
  - materialul/produsul (sortimentul, calitatea, marca, profilul, dimensiunea)
; U/M; pretul unitar; luna; cantitatea; valoarea;
  - semnaturi: intocmit, verificat.

  LISTA DE INVENTARIERE
  (Cod 14-3-12) si (Cod 14-3-12/b)

  1. Serveste ca:
  - document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunile unitatii;
  - document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri (imobilizari
, stocuri materiale) si a altor valori (elemente de trezorerie etc.);
  - document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor (depozitelor)
 si in contabilitate a plusurilor si minusurilor constatate;
  - document pentru intocmirea registrului-inventar;
  - document pentru determinarea ajustarilor pentru depreciere/pierdere de val
oare;
  - document centralizator al operatiunilor de inventariere.
  2. Se intocmeste intr-un exemplar, la locurile de depozitare, anual sau in s
ituatiile prevazute de dispozitiile legale, de catre comisia de inventariere, pe
 gestiuni, conturi de valori materiale, eventual grupe sau subgrupe, separat pen
tru bunurile unitatii si separat pentru cele apartinand altor unitati, aflate as
upra personalului unitatii la data inventarierii, primite pentru prelucrare etc.
 si se semneaza de catre membrii comisiei de inventariere si de catre gestionar.

  Persoanele juridice pot intocmi lista de inventariere folosind sisteme infor
matice de prelucrare a datelor, cu conditia ca listele sa cuprinda elementele pr
incipale din formularul - model.
  In cazul bunurilor primite in custodie si/sau consignatie, pentru prelucrare
 etc., se intocmeste in doua exemplare, iar copia se inainteaza unitatii in a ca
rei evidenta se afla bunurile respective.
  In cazul unei gestiuni colective, cu mai multe schimburi, listele de inventa
riere se semneaza de catre toti gestionarii, iar in cazul predarii-primirii gest
iunii, acestea trebuie semnate atat de persoana (persoanele) care preda (predau)
 gestiunea, cat si de gestionarul (gestionarii) care primeste (primesc) gestiune
a.
  In listele de inventariere a bunurilor aflate in ambalaje originale intacte,
 a lichidelor a caror cantitate efectiva nu se poate stabili prin transvazare si
 masurare sau a materialelor de masa, in vrac etc., a caror inventariere prin ca
ntarire sau masurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degrada
rea bunurilor respective, se vor atasa notele de calcul privind inventarierea, p
recum si datele tehnice care au stat la baza calculelor.
  Materiile prime, materialele, prefabricatele, piesele de schimb, semifabrica
tele etc. aflate in sectiile de productie si nesupuse prelucrarii se inscriu sep
arat in listele de inventariere.
  Materialele, obiectele de inventar, produsele finite si ambalajele se inscri
u in listele de inventariere pe feluri, indicandu-se codul, unitatea de masura,
unii indici calitativi (tarie alcoolica, grad de umiditate la cereale etc.).
  Listele de inventariere intocmite pentru bunurile apartinand altor unitati t
rebuie sa contina, pe langa elementele comune (felul materialului sau produsul f
init, cantitatea, valoarea etc.), numarul si data actului de predare-primire.
  Pentru stocurile fara miscare, de calitate necorespunzatoare, depreciate, fa
ra desfacere asigurata, se intocmesc liste de inventariere separate, la care se
anexeaza procesele-verbale in care se arata cauzele nefolosirii, caracterul si g
radul deteriorarii sau deprecierii, daca este cazul, cauzele care au determinat
starea bunurilor respective, precum si persoanele vinovate, dupa caz.
  Constatarile facute se solutioneaza de catre conducerea unitatii, in conform
itate cu dispozitiile legale.
  3. Circula:
  - la comisia de inventariere, pentru stabilirea minusurilor, plusurilor si a
 deprecierilor constatate la inventar, precum si pentru consemnarea in procesul-
verbal a rezultatelor inventarierii;
  - la gestionar, prin semnarea fiecarei file, mentionand pe ultima fila a lis
tei de inventariere ca toate cantitatile au fost stabilite in prezenta sa, ca bu
nurile respective se afla in pastrarea si raspunderea sa;
  - la compartimentul financiar-contabil, pentru calcularea diferentelor valor
ice si semnarea listei de inventariere privind exactitatea soldului scriptic, pr
ecum si pentru verificarea calculelor efectuate;
  - la conducatorul compartimentului financiar-contabil si la compartimentul j
uridic, impreuna cu procesele-verbale cuprinzand cauzele degradarii sau deterior
arii bunurilor, inclusiv persoanele vinovate, precum si cu procesul-verbal al re
zultatelor inventarierii pentru avizarea propunerilor facute de catre comisia de
 inventariere;
  - la conducatorul unitatii, impreuna cu procesul-verbal al rezultatelor inve
ntarierii, pentru a decide asupra solutionarii propunerilor facute;
  - la unitatea careia ii apartin valorile materiale primite in custodie, pent
ru prelucrare etc., in scopul comunicarii eventualelor nepotriviri (exemplarul 2
).
  4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  a) denumirea formularului;
  b) data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
  c) denumirea unitatii;
  d) gestiunea; locul de depozitare;
  e) numarul curent;
  f) denumirea bunurilor inventariate;
  g) codul sau numarul de inventar;
  h) unitatea de masura;
  i) cantitati: stocuri scriptice;
  j) pret unitar;
  k) cantitati: stocuri faptice;
  l) cantitati: diferente in plus, diferente in minus;
  m) valoarea contabila: valoarea, diferente in plus, diferente in minus;
  n) valoarea de inventar;
  o) deprecierea: valoarea, motivul;
  p) comisia de inventariere: numele si prenumele, semnatura;
  q) gestionar: numele si prenumele, semnatura;
  r) contabilitate: numele si prenumele, semnatura.
  6. Modalitatea de completare a informatiilor de la pct. 5 lit. d)-o) ale lis
tei de inventariere se realizeaza potrivit uneia dintre cele trei variante de ef
ectuare a inventarierii elementelor de activ si de pasiv pentru care opteaza ent
itatea, astfel:

  Varianta I
  Serviciul contabilitate transmite listele de inventariere pe care le complet
eaza cu informatiile de la lit. d)-j) din datele informatizate ale entitatii si
pe care le semneaza.
  Comisia de inventariere stabileste stocurile faptice prin numarare, cantarir
e, masurare sau cubare, dupa caz, date pe care le inscrie in listele de inventar
iere (lit. k) pe care le semneaza impreuna cu gestionarul.
  Aceste date sunt transmise la serviciul contabilitate in vederea determinari
i diferentelor cantitative si/sau valorice cu ajutorul sistemelor informatice. I
n urma calculelor efectuate, serviciul contabilitate completeaza listele de inve
ntariere cu informatiile de la lit. l)-o).
  Serviciul contabilitate intocmeste o noua lista de inventariere numai cu ace
le active la care s-au constatat diferente cantitative, pe care o semneaza si o
transmite comisiei de inventariere. Aceasta lista se semneaza de catre comisia d
e inventariere si de catre gestionar, dupa care este retransmisa la serviciul co
ntabilitate.

  Varianta II
  Serviciul contabilitate transmite listele de inventariere pe care le complet
eaza cu informatiile de la lit. d)-j) din datele informatizate ale entitatii si
pe care le semneaza.
  Comisia de inventariere stabileste stocurile faptice prin numarare, cantarir
e, masurare sau cubare, dupa caz; determina diferentele cantitative si/sau valor
ice si completeaza formularul cu informatiile de la lit. k)-o) din datele rezult
ate in urma inventarierii.
  Listele de inventariere astfel completate se semneaza de catre comisia de in
ventariere si de catre gestionar.

  Varianta III
  Comisia de inventariere stabileste stocurile faptice prin numarare, cantarir
e, masurare sau cubare, dupa caz.
  Comisia de inventariere completeaza informatiile de la lit. d)-o) ale formul
arului cu datele privind bunurile inventariate, imediat dupa determinarea cantit
atilor inventariate, in ordinea in care ele au fost grupate, tinandu-se seama de
 dimensiunile si unitatile de masura cu care figureaza in evidenta de la locuril
e de depozitare si in contabilitate.
  Evaluarea stocurilor faptice in listele de inventariere se face cu aceleasi
preturi folosite la inregistrarea bunurilor in contabilitate.
  Inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii prin compararea stocului fa
ptic valoric al bunurilor inventariate cu soldul scriptic din contabilitate, se
procedeaza la o verificare amanuntita a exactitatilor tuturor evaluarilor, calcu
lelor, totalizarilor si inregistrarilor din contabilitate si din evidenta de la
locurile de depozitare. Greselile identificate cu aceasta ocazie trebuie corecta
te inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii.
  Listele de inventariere astfel completate se semneaza de catre comisia de in
ventariere, gestionar si contabilitate.

  LISTA DE INVENTARIERE (pentru gestiuni global-valorice - Cod 14-3-12/a)

  1. Serveste ca:
  - document pentru inventarierea marfurilor, ambalajelor si altor materiale a
flate in evidenta cantitativ-valorica in unitatile cu amanuntul;
  - document pentru stabilirea minusurilor si plusurilor valorice din gestiuni
le inventariate;
  - document justificativ de inregistrare in evidenta de la locurile de depozi
tare si in contabilitate;
  - document pentru intocmirea registrului-inventar;
  - document pentru stabilirea ajustarilor pentru deprecieri.
  2. Se intocmeste in doua exemplare la locurile de depozitare, pe gestiuni si
 conturi de materiale, marfuri si ambalaje si se semneaza de catre membrii comis
iei de inventariere, de catre gestionar si contabilul care tine evidenta gestiun
ii. In cazul predarii-primirii gestiunii, listele de inventariere se intocmesc i
n trei exemplare, din care un exemplar pentru gestionarul predator, un exemplar
pentru gestionarul care primeste gestiunea, iar un exemplar pentru contabilitate
.
  Persoanele juridice pot intocmi lista de inventariere cu ajutorul sistemelor
 informatice de prelucrare a datelor, cu conditia ca listele sa cuprinda element
ele minimale obligatorii.
  Pentru bunurile deteriorate total sau partial, degradate, precum si pentru c
ele fara miscare sau cele care nu mai pot fi valorificate, se intocmesc liste de
 inventariere separate.
  In cazul unei gestiuni colective, cu mai multe schimburi, listele de inventa
riere se semneaza de catre toti gestionarii sau de catre persoanele care au cali
tatea de gestionari, iar in cazul predarii-primirii gestiunii, acestea trebuie s
emnate atat de catre persoana (sau persoanele) care preda (predau) gestiunea, ca
t si de catre gestionarul (gestionarii) care primeste (primesc) gestiunea.
  Pentru bunurile aflate in ambalaje originale intacte, lichidele a caror cant
itate faptica nu se poate stabili prin transvazare si masurare sau marfurile in
vrac etc. a caror inventariere prin cantarire sau masurare ar necesita cheltuiel
i importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective, in listele de in
ventariere se mentioneaza modul in care s-a facut inventarierea si datele tehnic
e care stau la baza calculelor.
  In listele de inventariere se inscriu stocurile faptice stabilite de catre c
omisia de inventariere prin numarare, cantarire, masurare sau cubare, dupa caz.
  Datele privind bunurile inventariate se inscriu in listele de inventariere i
mediat dupa determinarea cantitatilor inventariate, in ordinea in care ele au fo
st grupate, tinandu-se seama de dimensiunile si unitatile de masura cu care figu
reaza in evidenta de la locurile de depozitare si in contabilitate.
  Evaluarea stocurilor faptice in listele de inventariere se face cu aceleasi
preturi folosite la inregistrarea bunurilor in contabilitate.
  Inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii prin compararea stocului fa
ptic valoric al bunurilor inventariate cu soldul scriptic din contabilitate, se
procedeaza la o verificare amanuntita a exactitatilor tuturor evaluarilor, calcu
lelor, totalizarilor si inregistrarilor din contabilitate si din evidenta de la
locurile de depozitare. Greselile identificate cu aceasta ocazie trebuie corecta
te inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii.
  3. Circula:
  - la gestionar (gestionari in cazul predarii-primirii gestiunii), pentru sem
narea fiecarei file a listei, mentionand pe ultima fila a listei ca toate cantit
atile au fost stabilite in prezenta sa (lor), ca bunurile respective se afla in
pastrarea si raspunderea sa (lor), ca nu mai are (au) bunuri care nu au fost sup
use inventarierii, precum si faptul ca preturile, cantitatile, calitatile si uni
tatile de masura au fost stabilite in prezenta sa (lor) si nu are (au) obiectiun
i de facut;
  - la membrii comisiei de inventariere, pentru semnarea fiecarei file a liste
i, calcularea listelor de inventariere, intocmirea recapitulatiei listelor de in
ventariere, stabilirea minusurilor sau a plusurilor valorice, stabilirea perisab
ilitatilor, conform dispozitiilor legale, in cadrul procesului-verbal al rezulta
telor inventarierii;
  - la compartimentul financiar-contabil unde se efectueaza confruntarea intre
 raportul de gestiune predat la contabilitate si valoarea totala a inventarului
faptic. Totodata, se iau masuri pentru corecta determinare a valorii deprecieril
or constatate si inregistrarea in contabilitate a ajustarilor pentru depreciere;

  - la conducatorul compartimentului financiar-contabil si la oficiul juridic,
 impreuna cu procesele-verbale cuprinzand cauzele degradarii, deteriorarii bunur
ilor, numele persoanelor vinovate si cu procesul-verbal al rezultatelor inventar
ierii, pentru avizarea propunerilor facute de catre comisia de inventariere;
  - la conducatorul unitatii, impreuna cu procesele-verbale sus-mentionate, pe
ntru a decide asupra solutionarii propunerilor facute.
  4. Se arhiveaza:
  - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
  - la compartimentul de verificari gestionare (exemplarul 2).
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  - denumirea formularului;
  - data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
  - denumirea unitatii;
  - gestiunea;
  - locul de depozitare;
  - numarul curent;
  - denumirea bunurilor inventariate;
  - unitatea de masura; cantitatea;
  - pretul unitar de inregistrare in contabilitate;
  - valoarea contabila;
  - valoarea de inventar;
  - deprecierea: valoarea, motivul, dupa caz;
  - comisia de inventariere: numele si prenumele, semnatura;
  - gestionar si gestionar primitor (in cazul predarii - primirii gestiunii):
numele si prenumele, semnatura;
  - contabilitate: numele si prenumele, semnatura.

  GRUPA a IV-a
  MIJLOACE BANESTI SI DECONTARI

  CHITANTA (cod 14-4-1)

  1. Serveste ca:
  - document justificativ pentru depunerea unei sume in numerar la casieria un
itatii;
  - document justificativ de inregistrare in registrul de casa si in contabili
tate.
  In conditiile in care sumele inscrise pe chitanta sunt aferente livrarilor d
e bunuri sau prestarilor de servicii scutite fara drept de deducere conform prev
ederilor legale (ex: art. 141 alin. (1) si (2) din Codul fiscal), formularul de
chitanta este documentul justificativ care sta la baza inregistrarii veniturilor
 in contabilitate.
  2. Se intocmeste in doua exemplare, pentru fiecare suma incasata, de catre c
asierul unitatii si se semneaza de acesta pentru primirea sumei.
  3. Circula la depunator (exemplarul 1, cu stampila unitatii). Exemplarul 2 r
amane in carnet, fiind folosit ca document de verificare a operatiunilor efectua
te in registrul de casa.
  4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, dupa utilizarea comple
ta a carnetului (exemplarul 2).
  5. Continutul minimal al formularului:
  - denumirea unitatii; codul de identificare fiscala; numarul de inregistrare
 la oficiul registrului comertului; sediul (localitatea, str., numar); judetul;
  - denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
  - numele si prenumele persoanei fizice care depune sume si ce reprezinta ace
stea sau, dupa caz, denumirea unitatii; codul de identificare fiscala; numarul d
e inregistrare la oficiul registrului comertului; sediul (localitatea, str., num
ar); judetul persoanei juridice;
  - suma in cifre si litere;
  - semnatura casierului.

  CHITANTA PENTRU OPERATIUNI IN VALUTA (Cod 14-4-1/a)

  1. Serveste ca:
  - document justificativ pentru incasarile si platile in valuta efectuate in
numerar;
  - document justificativ de inregistrare in registrul de casa in valuta si in
 contabilitate.
  2. Se intocmeste la unitatile care efectueaza operatiuni in valuta, in doua
exemplare, pentru fiecare suma in valuta, de catre casierul unitatii si se semne
aza de catre acesta.
  3. Circula la depunator/platitor, exemplarul 1, cu stampila unitatii. Exempl
arul 2 este folosit ca document de verificare a operatiunilor inregistrate in re
gistrul de casa in valuta.
  4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, dupa utilizarea comple
ta a carnetului (exemplarul 2).
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  - denumirea unitatii; codul de identificare fiscala; numarul de inregistrare
 la oficiul registrului comertului; sediul (localitatea, str., numar); judetul;
  - denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
  - numele si prenumele persoanei care depune/incaseaza sume in valuta si ce r
eprezinta acestea;
  - felul valutei; suma in valuta (in cifre si in litere); cursul de schimb va
lutar; c/val in lei;
  - semnatura casierului pentru plata/incasarea sumei in valuta.

  PROCES-VERBAL DE PLATI (Cod 14-4-3A)

  1. Serveste ca:
  - document justificativ pentru sumele predate de casierul unitatii mandataru
lui platitor, in vederea efectuarii platilor;
  - document justificativ al sumelor primite de mandatarul platitor;
  - document justificativ de inregistrare in contabilitate a salariilor si alt
or drepturi neachitate.
  2. Se intocmeste intr-un exemplar si se retine in casieria unitatii ori de c
ate ori se fac plati prin casierii platitori, astfel:
  - fata formularului se completeaza de catre casierul unitatii, care semneaza
 de predarea sumelor si a actelor de plata, si de catre casierul platitor pentru
 primirea acestora. Documentul se retine in casieria unitatii pentru justificare
a salariilor, ajutoarelor din fondurile de asigurari sociale, premiilor si altor
 drepturi asimilate acestora, ridicate de la banca si predate casierilor platito
ri pana la termenul legal de efectuare a platii sumelor respective. Sumele preda
te casierilor platitori nu se inregistreaza la plati in registrul de casa, acest
ea figurand in soldul casei de la data inmanarii sumelor pana la data cand casie
rii platitori justifica sumele primite la casieria unitatii;
  - verso-ul formularului se completeaza la restituirea sumelor neachitate, im
preuna cu actele de plati.
  In situatia in care spatiul este insuficient se intocmeste o lista (anexa) s
uplimentara care trebuie sa contina toate informatiile cerute de document.
  3. Circula la compartimentul financiar-contabil ca anexa la exemplarul 2 al
registrului de casa.
  4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  - denumirea unitatii;
  - denumirea si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
  - numele si prenumele casierului si ale mandatarului platitor;
  - suma predata/primita (in cifre si in litere), cu mentionarea actelor de pl
ati;
  - semnatura casierului si a mandatarului platitor pentru suma predata/primit
a, precum si pentru suma primita/restituita;

  verso, dupa caz:
  - data (ziua, luna, anul) decontarii sumelor neachitate;
  - numele si prenumele; marca sau nr. matricol; sumele ramase neachitate.

  DISPOZITIE DE PLATA/INCASARE CATRE CASIERIE (Cod 14-4-4)

  1. Serveste ca:
  - dispozitie pentru casierie, in vederea achitarii in numerar a unor sume, p
otrivit dispozitiilor legale, inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli
de deplasare, precum si a diferentei de incasat de catre titularul de avans in c
azul justificarii unor sume mai mari decat avansul primit, pentru procurare de m
ateriale etc.;
  - dispozitie pentru casierie, in vederea incasarii in numerar a unor sume ca
re nu reprezinta venituri din activitatea de exploatare, potrivit dispozitiilor
legale;
  - document justificativ de inregistrare in registrul de casa si in contabili
tate, in cazul platilor in numerar efectuate fara alt document justificativ.
  2. Se intocmeste in doua exemplare de catre compartimentul financiar-contabi
l:
  - in cazul utilizarii ca dispozitie de plata, cand nu exista alte documente
prin care se dispune plata (exemplu: stat de salarii sau lista de avans chenzina
l etc.);
  - in cazul utilizarii ca dispozitie de plata a avansurilor pentru cheltuieli
le de deplasare, procurare de materiale etc.;
  - in cazul utilizarii ca dispozitie de incasare, cand nu exista alte documen
te prin care se dispune incasarea (avize de plata, somatii de plata etc.).
  Se semneaza de intocmire la compartimentul financiar-contabil.
  3. Circula:
  - la persoana autorizata sa exercite controlul financiar preventiv, pentru v
iza in cazurile prevazute de lege;
  - la persoanele autorizate sa aprobe incasarea sau plata sumelor respective;

  - la casierie, pentru efectuarea operatiunii de incasare sau plata, dupa caz
, si se semneaza de casier; in cazul platilor se semneaza si de catre persoana c
are a primit suma;
  - la compartimentul financiar-contabil, anexa la registrul de casa, pentru e
fectuarea inregistrarilor in contabilitate (exemplarul 2);
  - la platitor (exemplarul 1).
  4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, anexa la registrul de
casa.
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  - denumirea unitatii;
  - denumire formular: plata / incasare;
  - numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
  - numele si prenumele, precum si functia (calitatea) persoanei care incaseaz
a/restituie suma;
  - suma incasata/restituita (in cifre si in litere); scopul incasarii/platii;

  - semnaturi: conducatorul unitatii, viza de control financiar preventiv, com
partimentul financiar-contabil;
  - date suplimentare privind beneficiarul sumei: actul de identitate, suma pr
imita, data si semnatura;
  - casier; suma platita/incasata; data si semnatura.

  REGISTRU DE CASA (Cod 14-4-7A si Cod 14-4-7bA)

  1. Serveste ca:
  - document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in numerar, e
fectuate prin casieria unitatii, pe baza actelor justificative;
  - document de stabilire, la sfarsitul fiecarei zile, a soldului de casa;
  - document de inregistrare in contabilitate a operatiunilor de casa.
  2. Se intocmeste in doua exemplare, manual sau cu ajutorul tehnicii de calcu
l, zilnic, de catre persoanele care au calitatea de casier, pe baza actelor just
ificative de incasari si plati.
  La sfarsitul zilei, randurile neutilizate din formularul cod 14-4-7A se bare
aza.
  Soldul de casa al zilei precedente se reporteaza, dupa caz, pe primul rand a
l registrului de casa pentru ziua in curs.
  Se semneaza de catre casier pentru confirmarea inregistrarii operatiunilor e
fectuate si de catre persoana din compartimentul financiar-contabil desemnata pe
ntru primirea exemplarului 2 si a actelor justificative anexate.
  3. Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactitat
ii sumelor inscrise si respectarea dispozitiilor legale privind efectuarea opera
tiunilor de casa (exemplarul 2).
  Exemplarul 1 ramane la casier.
  4. Se arhiveaza:
  - la casierie (exemplarul 1);
  - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  - denumirea unitatii;
  - denumirea si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
  - numarul curent; numarul actului de casa; explicatii; incasari; plati;
  - report/sold ziua precedenta;
  - semnaturi: casier si compartiment financiar-contabil.

  REGISTRU DE CASA (in valuta - Cod 14-4-7/aA si Cod 14-4-7/cA)

  1. Serveste ca:
  - document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in valuta, ef
ectuate prin casieria unitatii, pe baza actelor justificative;
  - document de stabilire, la sfarsitul fiecarei zile, a soldului de casa;
  - document de inregistrare in contabilitate a operatiunilor de casa in valut
a.
  2. Se intocmeste in doua exemplare, zilnic, de catre casierul unitatii sau d
e catre alta persoana imputernicita, pe baza actelor justificative de incasari s
i plati in valuta.
  In antetul coloanelor se inscrie fiecare fel de valuta care se incaseaza sau
 se plateste. In coloanele formularului se inregistreaza sumele in valuta, iar i
n ultima coloana echivalentul acestora in lei, la cursul de schimb valutar din d
ata efectuarii operatiunilor.
  Valutele care apar in doua sau mai multe cursuri se trec in coloane diferite
.
  La sfarsitul zilei, randurile neutilizate se bareaza.
  Soldul de casa al zilei precedente se reporteaza pe primul rand al registrul
ui de casa pentru ziua in curs.
  In cazul in care numarul valutelor si al cecurilor de calatorie incasate in
cursul unei zile depaseste numarul coloanelor existente pe o fila, pentru ziua r
espectiva se completeaza atatea file cate sunt necesare.
  Se semneaza de catre casier pentru confirmarea inregistrarii operatiunilor e
fectuate si de catre persoana din compartimentul financiar-contabil desemnata pe
ntru primirea exemplarului 2 si a actelor justificative anexate.
  3. Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactitat
ii sumelor inscrise si respectarea dispozitiilor legale privind efectuarea opera
tiunilor valutare (exemplarul 2).
  Exemplarul 1 ramane la casier.
  4. Se arhiveaza:
  - la casierie (exemplarul 1);
  - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  - denumirea unitatii;
  - denumirea si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
  - numarul curent; numarul actului de casa; numarul anexelor; explicatii; fel
ul valutei si cursul de schimb valutar pentru incasari si plati; incasari; plati
; contravaloarea in lei;
  - report/sold ziua precedenta;
  - semnaturi: casier si compartiment financiar-contabil.

  BORDEROU DE ACHIZITIE (Cod 14-4-13)

  BORDEROU DE ACHIZITIE (de la producatori individuali) (Cod 14-4-13/b)

  1. Serveste ca:
  - document de inregistrare in gestiune a bunurilor cumparate;
  - document justificativ de inregistrare in contabilitate a valorii bunurilor
 cumparate;
  - document pentru justificarea sumelor primite ca avans spre decontare pentr
u achizitii sau pentru decontarea sumelor platite pentru achizitii.
  2. Se intocmeste in doua exemplare de catre persoana care efectueaza aproviz
ionarea cu bunuri de pe piata taraneasca, de la producatorii individuali sau de
la alte persoane fizice, in momentul achizitiei.
  Se semneaza de catre persoana care face achizitiile respective si de catre g
estionarul care primeste bunul.
  3. Circula:
  - la gestiune, pentru semnarea de primire a bunurilor si intocmirea Notei de
 receptie si constatare de diferente (ambele exemplare), dupa caz;
  - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
  - ramane in carnet (exemplarul 2).
  4. Se arhiveaza:
  - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
  - la delegatul achizitor (exemplarul 2).
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  a) pentru formularul cod 14-4-13:
  - denumirea unitatii; codul de identificare fiscala; sediul (localitatea, st
r., numar); judetul;
  - denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
  - produsul; codul; U/M; cantitatea; pretul unitar de achizitie; valoarea ach
izitiei;
  - semnaturi: achizitor, gestionar;
  b) pentru formularul cod 14-4-13/b:
  - denumirea unitatii; codul de identificare fiscala; sediul (localitatea, st
r., numar); judetul;
  - denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
  - numarul si data contractului; producatorul: numele si prenumele, domiciliu
l, seria si numarul actului de identitate, dupa caz;
  - denumirea produselor; codul; U/M; cantitatea; pretul unitar; valoarea; ava
nsul acordat; suma platita; semnatura de primire a sumei;
  - semnaturi: achizitor, gestionar.

  DECONT PENTRU OPERATIUNI IN PARTICIPATIE (Cod 14-4-14)

  Se utilizeaza in toate domeniile de activitate in care se efectueaza operati
uni in participatie.
  1. Serveste ca document pe baza caruia se deconteaza cheltuielile si venitur
ile realizate din operatiuni in participatie, precum si sumele virate intre copa
rticipanti.
  2. Se intocmeste de catre unitatea care tine contabilitatea asocierilor in p
articipatie, lunar, in doua exemplare, pe fiecare coparticipant, cu veniturile s
i cheltuielile ce revin acestuia, pentru inregistrarea in contabilitatea proprie
, potrivit cotelor prevazute in contractele de asociere incheiate. Cheltuielile
si veniturile vor fi grupate pe conturi din clasele de conturi de cheltuieli si
venituri, potrivit planului de conturi general aplicabil.
  In decont se inscriu si alte transferuri, reprezentand valoarea mijloacelor
banesti, a profitului realizat, amortizarea mijloacelor fixe si alte sume rezult
ate din operatiunile in participatie.
  3. Circula:
  - exemplarul 1 - la beneficiar, la compartimentul financiar-contabil;
  - exemplarul 2 - la compartimentul care tine contabilitatea operatiunilor in
 participatie si care intocmeste decontul.
  4. Se arhiveaza:
  - la beneficiar, la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
  - la emitent, la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  - denumirea unitatilor emitente si destinatare; codul de identificare fiscal
a; sediul (localitatea, str., numar); judetul;
  - denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
  - numarul curent; simbolul contului debitor/creditor; denumirea contului cre
ditor pentru cheltuielile si sumele transmise; denumirea contului debitor pentru
 veniturile si sumele primite; valoarea transmisa conform contractului de asocie
re in participatie;
  - semnaturi: conducatorul unitatii, inclusiv stampila; conducatorul comparti
mentului financiar-contabil.

  GRUPA a V-a

  SALARII SI ALTE DREPTURI DE PERSONAL

  STAT DE SALARII (Cod 14-5-1/a, Cod 14-5-1/b, Cod 14-5-1/c si Cod 14-5-1/k )

  1. Serveste ca:
  - document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor, precum
 si al contributiilor si al altor sume datorate;
  - document justificativ de inregistrare in contabilitate.
  Se intocmeste intr-un exemplar sau in doua exemplare, dupa caz, lunar, pe se
ctii, ateliere, servicii etc., pe baza documentelor de evidenta a timpului lucra
t efectiv, a documentelor de centralizare a salariilor individuale pentru muncit
orii salarizati in acord etc., a evidentei si a documentelor privind retinerile
legale, a listelor de avans chenzinal, concediilor de odihna, certificatelor med
icale.
  2. Se semneaza, pentru confirmarea exactitatii calculelor, de catre persoana
 care determina salariul cuvenit si intocmeste statul de salarii.
  Coloanele libere din partea de retineri a statelor de salarii urmeaza a fi c
ompletate cu alte feluri de retineri legale decat cele nominalizate in formular.

  Pentru centralizarea la nivelul unitatii a salariilor si a elementelor compo
nente ale acestora, inclusiv a retinerilor, se pot utiliza aceleasi formulare de
 state de salarii.
  Platile facute in cursul lunii, cum sunt: avansul chenzinal, lichidarile, in
demnizatiile de concediu etc. se includ in statele de salarii, pentru a cuprinde
 astfel intreaga suma a salariilor calculate si toate retinerile legale din peri
oada de decontare respectiva.
  3. Circula:
  - la persoanele autorizate sa exercite controlul financiar preventiv si sa a
probe plata (exemplarul 1);
  - la casieria unitatii pentru efectuarea platii sumelor cuvenite (exemplarul
 1), dupa caz;
  - la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in contabilitat
e (exemplarul 1);
  - la compartimentul care a intocmit statele de salarii (exemplarul 2), care
va servi la acordarea vizei atunci cand se solicita plata salariilor neridicate,
 dupa caz.
  4. Se arhiveaza:
  - la compartimentul financiar-contabil, separat de celelalte acte justificat
ive de plati (exemplarul 1);
  - la compartimentul care a intocmit statele de salarii (exemplarul 2), dupa
caz.
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  - denumirea unitatii, sectiei, serviciului etc.;
  - denumirea formularului; intocmit pentru luna, anul;
  - numele si prenumele; venitul brut; contributia individuala de asigurari so
ciale; contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj; contributia
 pentru asigurari sociale de sanatate; cheltuieli profesionale; venitul net; ded
ucere personala de baza; deduceri suplimentare; venitul baza de calcul; impozitu
l calculat si retinut; salariul net;
  - semnaturi: conducatorul unitatii, conducatorul compartimentului financiar-
contabil, persoana care il intocmeste.

  LISTA DE AVANS CHENZINAL (Cod 14-5-1/d )

  1. Serveste ca:
  - document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor ca avan
suri chenzinale;
  - document pentru retinerea prin statele de salarii a avansurilor chenzinale
 platite;
  - document justificativ de inregistrare in contabilitate.
  2. Se intocmeste lunar, pe baza documentelor de evidenta a muncii, a timpulu
i lucrat efectiv, a certificatelor medicale prezentate si se semneaza pentru con
firmarea exactitatii calculelor de catre persoana care a calculat avansurile che
nzinale si a intocmit lista.
  3. Circula:
  - la persoanele autorizate sa exercite controlul financiar preventiv si sa a
probe plata (exemplarul 1);
  - la casieria unitatii, pentru efectuarea platii avansurilor cuvenite (exemp
larul 1), dupa caz;
  - la compartimentul financiar-contabil, ca anexa la exemplarul 2 al registru
lui de casa, pentru inregistrare in contabilitate (exemplarul 1);
  - la compartimentul care a intocmit lista de avans pentru a servi la intocmi
rea statelor de salarii la sfarsitul lunii (exemplarul 2).
  4. Se arhiveaza:
  - la compartimentul financiar-contabil, ca anexa la exemplarul 2 al registru
lui de casa (exemplarul 1);
  - la compartimentul care a intocmit lista de avans chenzinal (exemplarul 2).

  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  - denumirea unitatii, sectiei, serviciului etc.;
  - denumirea formularului; intocmit pentru luna, anul;
  - numele si prenumele; salariul de baza; timpul efectiv: lucrat, concediu me
dical; avansul de plata;
  - semnaturi: conducatorul unitatii, conducatorul compartimentului financiar-
contabil, persoana care il intocmeste.

  ORDIN DE DEPLASARE
  (DELEGATIE - Cod 14-5-4)

  1. Serveste ca:
  - dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea;
  - document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efe
ctuate;
  - document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titu
larul de avans;
  - document justificativ de inregistrare in contabilitate.
  2. Se intocmeste intr-un exemplar, pentru fiecare deplasare, de catre persoa
na care urmeaza a efectua deplasarea, precum si pentru justificarea avansurilor
acordate in vederea procurarii de valori materiale cu plata in numerar.
  3. Circula:
  - la persoana imputernicita sa dispuna deplasarea, pentru semnare;
  - la persoana care efectueaza deplasarea;
  - la persoanele autorizate ale unitatii la care s-a efectuat deplasarea, pen
tru confirmarea sosirii si plecarii persoanei delegate;
  - la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea decontului, pe baz
a actelor justificative anexate la acesta de catre titular, la intoarcerea din d
eplasare sau cu ocazia procurarii materialelor, stabilindu-se diferenta de primi
t sau de restituit, cu luarea in considerare a eventualelor penalizari si semnat
ura pentru verificare.
  In cazul in care la decontarea avansului suma cheltuielilor efectuate este m
ai mare decat avansul primit, pentru diferenta de primit de catre titularul de a
vans se intocmeste Dispozitie de plata catre casierie.
  In cazul in care, la decontare, sumele privind cheltuielile efective sunt ma
i mici decat avansul primit, diferenta de restituit de catre titularul de avans
se depune la casierie pe baza de Dispozitie de incasare catre casierie;
  - la persoana autorizata sa exercite controlul financiar preventiv, pentru v
iza;
  - la conducatorul unitatii pentru aprobarea cheltuielilor efectuate.
  4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  - denumirea unitatii;
  - denumirea si numarul formularului;
  - numele, prenumele si functia persoanei delegate; scopul, destinatia si dur
ata deplasarii; stampila unitatii; semnatura conducatorului unitatii; data;
  - data (ziua, luna, anul, ora) sosirii si plecarii in/din delegatie;
  - ziua si ora plecarii; ziua si ora sosirii; data depunerii decontului; pena
lizari calculate; avans spre decontare;
  - cheltuieli efectuate: felul actului si emitentul, numarul si data actului,
 suma;
  - numarul si data documentului pentru restituirea diferentei; diferenta de p
rimit/restituit;
  - semnaturi: conducatorul unitatii; controlul financiar preventiv, persoana
care verifica decontul, seful de compartiment, dupa caz; titularul de avans.

  ORDIN DE DEPLASARE (DELEGATIE) IN STRAINATATE
  (transporturi internationale - Cod 14-5-4/a)

  1. Serveste ca:
  - dispozitie catre conducatorii auto sa efectueze transporturi in strainatat
e cu autovehiculele unitatii;
  - document de stabilire a avansului in valuta, pentru deplasarile conducator
ilor auto care urmeaza sa efectueze transporturi in strainatate, pe baza caruia
acestia ridica avansul de la casierie;
  - document pentru justificarea valutei ridicate de la casierie, precum si a
valutei aduse la inapoiere in tara;
  - document justificativ de inregistrare in registrul de casa (in valuta) si
in contabilitate.
  2. Se intocmeste la unitatile care efectueaza transporturi in strainatate, i
n doua exemplare, pentru fiecare deplasare, de catre sectorul de exploatare si s
e semneaza de catre seful sectorului pentru confirmarea realitatii datelor si ex
actitatii calculelor din ordinul de deplasare.
  3. Circula:
  - la conducatorul unitatii, pentru semnare (ambele exemplare);
  - la persoana autorizata sa exercite controlul financiar preventiv, pentru v
iza (ambele exemplare);
  - la conducatorii auto care urmeaza sa efectueze deplasarea, pentru semnare,
 pe ambele exemplare, de primire a avansurilor in valuta, retinand exemplarul 1,
 care urmeaza sa fie atasat la Decontul de cheltuieli valutare (transporturi int
ernationale) (cod 14-5-5/a);
  - la casierul unitatii care semneaza pentru plata sumei in valuta (ambele ex
emplare) si efectueaza inregistrarea sumelor platite in registrul de casa (in va
luta).
  4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  - denumirea unitatii;
  - denumirea si numarul formularului;
  - numele, prenumele si functia titularului de avans; destinatia; marca si nu
marul autovehiculului; scopul deplasarii; locul de incarcare; locul de descarcar
e;
  - detalierea elementelor de avans in lei si in valuta;
  - numarul si data documentului pentru restituirea diferentei; diferenta de p
rimit/restituit;
  - semnaturi: conducatorul unitatii; seful de compartiment, controlul financi
ar preventiv, dupa caz; titularul de avans.

  DECONT DE CHELTUIELI (pentru deplasari externe - Cod 14-5-5)

  1. Serveste ca:
  - document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efe
ctuate (in valuta si in lei), cu ocazia deplasarii in strainatate;
  - document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titu
larul de avans;
  - document justificativ de inregistrare in registrul de casa (in valuta) si
in contabilitate.
  2. Se intocmeste intr-un exemplar de catre titularul de avans pentru justifi
carea cheltuielilor efectuate pe intreaga durata a deplasarii.
  3. Circula:
  - la persoanele autorizate sa verifice legalitatea actelor justificative de
cheltuieli, exactitatea calculelor privind sumele decontate la intoarcerea din d
eplasare si calculul eventualelor penalizari de intarziere, care semneaza de ver
ificare;
  - la persoanele autorizate sa exercite controlul finaciar preventiv si sa ap
robe plata diferentei in cazul in care, la decontarea sumelor primite pentru efe
ctuarea deplasarii, suma cheltuielilor efective depaseste avansul primit;
  - la casieria unitatii pentru plata diferentei, caz in care titularul de ava
ns semneaza pentru primirea diferentei respective, fara a se mai intocmi documen
t distinct.
  In cazul in care, la decontare, sumele privind cheltuielile efective sunt ma
i mici decat avansul primit, diferenta de restituit de catre titularul de avans
se depune la casierie pe baza de Chitanta pentru operatiuni in valuta (cod 14-4-
1/a) sau Dispozitie de incasare catre casierie (cod 14-4-4), dupa caz.
  4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
  5. Continutul minimal de informatii al formularului este urmatorul:
  - denumirea unitatii;
  - denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
  - numele si prenumele titularului de avans;
  - avansuri primite in valuta sau in valuta si in lei; sume decontate; difere
nte de restituit/primit;
  - semnaturi: conducatorul unitatii; seful compartimentului financiar-contabi
l, controlul financiar preventiv, persoana care verifica decontul, dupa caz; tit
ularul de avans.

  DECONT DE CHELTUIELI VALUTARE
  (transporturi internationale - Cod 14-5-5/a)

  1. Serveste ca:
  - document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efe
ctuate (in valuta si in lei), cu ocazia deplasarii in strainatate;
  - document pentru stabilirea diferentei de primit sau de restituit de catre
titularul de avans;
  - document de inregistrare in contabilitate.
  2. Se intocmeste la unitatile care executa transporturi in strainatate, intr
-un exemplar, de catre titularul de avans, pentru cheltuielile efectuate pe intr
egul parcurs, semnandu-se de titularul de avans.
  3. Circula:
  - la persoanele autorizate sa verifice legalitatea actelor justificative de
cheltuieli, exactitatea calculelor privind sumele decontate la intoarcerea din s
trainatate si calculul eventualelor penalizari de intarziere, care semneaza de v
erificare.
  In cazul in care, la decontarea avansului, suma cheltuielilor efectuate este
 mai mare decat avansul primit de catre titularul de avans se intocmeste Dispozi
tie de plata catre casierie (cod 14-4-4).
  In situatia in care, la decontare, sumele privind cheltuielile efectuate sun
t mai mici decat avansul primit, diferenta de restituit de catre titularul de av
ans se depune la casierie pe baza de Dispozitie de incasare catre casierie (cod
14-4-4);
  - la persoana autorizata sa exercite controlul financiar preventiv, pentru v
iza;
  - la conducatorul unitatii pentru aprobarea cheltuielilor efectuate si a eve
ntualei diferente de primit de catre titularul de avans.
  4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  - denumirea unitatii;
  - denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
  - numele si prenumele titularului de avans;
  - avans in valuta; sume decontate; diferente de restituit/primit;
  - semnaturi: conducatorul unitatii, seful compartimentului financiar-contabi
l, controlul financiar preventiv, persoana care verifica decontul, titularul de
avans.

  GRUPA a VI-a

  CONTABILITATE GENERALA

  NOTA DE DEBITARE-CREDITARE (Cod 14-6-1A)

  1. Serveste ca:
  - document de inregistrare a operatiunilor de decontare intervenite intre un
itate si subunitati care tin contabilitate proprie si intre subunitati ale acele
iasi unitati care tin contabilitate proprie;
  - document justificativ de inregistrare in contabilitate.
  2. Se intocmeste in doua exemplare, de catre compartimentul financiar-contab
il, pe baza actelor justificative care stau la baza operatiunii.
  3. Circula:
  - la conducatorul compartimentului financiar-contabil sau inlocuitorul sau,
pentru semnare (ambele exemplare);
  - la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrare (exemplarul 2);
  - la unitatea sau subunitatea care participa la operatiunea de decontare, pe
ntru inregistrare (exemplarul 1).
  4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil al partilor participant
e la operatiunea de decontare (exemplarul 1 la destinatar si exemplarul 2 la emi
tent).
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  - denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
  - emitentul; destinatarul; conturi debitoare/creditoare; suma; data operatiu
nilor;
  - semnaturi: persoana care intocmeste documentul si conducatorul compartimen
tul financiar-contabil.

  NOTA DE CONTABILITATE (Cod 14-6-2A)

  1. Serveste ca document justificativ de inregistrare in contabilitatea sinte
tica si analitica, de regula pentru operatiunile care nu au la baza documente ju
stificative (stornari, repartizare profit, constituire provizioane si ajustari p
entru depreciere sau pierdere de valoare etc.).
  2. Se intocmeste, intr-un exemplar, de catre compartimentul financiar-contab
il.
  3. Circula:
  - la persoana autorizata sa verifice si sa semneze documentul;
  - la persoana care asigura contabilitatea sintetica si analitica in cadrul c
ompartimentului financiar-contabil.
  4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  - denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
  - denumirea unitatii;
  - explicatii; simbolul contului debitor/creditor; suma;
  - semnaturi: intocmit, verificat.

  EXTRAS DE CONT (Cod 14-6-3)

  1. Serveste la comunicarea si solicitarea de la debitor a sumelor pretinse,
ramase neachitate, provenite din relatii economico-financiare si ca instrument d
e conciliere prearbitrala.
  De asemenea, se utilizeaza ca document de inventariere a soldurilor conturil
or privind datoriile si creantele entitatii in relatiile cu tertii.
  2. Se intocmeste in trei exemplare, de catre compartimentul financiar-contab
il al unitatii beneficiare, pe baza datelor din contabilitatea analitica.
  3. Circula:
  - la conducatorul compartimentului financiar-contabil si conducatorul unitat
ii emitente, pentru semnare (toate exemplarele);
  - la unitatea debitoare (exemplarele 1 si 2), care restituie unitatii emiten
te exemplarul 2 semnat pe verso de conducatorul unitatii si conducatorul compart
imentului financiar-contabil, pentru confirmarea debitului. Eventualele obiectii
 asupra sumelor prevazute in extrasul de cont se consemneaza intr-o nota explica
tiva semnata de conducatorul unitatii si conducatorul compartimentului financiar
-contabil, care se anexeaza la exemplarul 2 al extrasului de cont.
  4. Se arhiveaza:
  - la compartimentul financiar-contabil al unitatii emitente (exemplarul 3, p
recum si exemplarul 2, dupa primirea confirmarii);
  - la compartimentul financiar-contabil al unitatii debitoare (exemplarul 1).

  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  - denumirea unitatii creditoare;
  - codul de identificare fiscala;
  - sediul (localitate, strada, numar);
  - judetul;
  - contul;
  - banca;
  - denumirea formularului;
  - denumirea unitatii debitoare;
  - felul, numarul si data documentului;
  - explicatii;
  - suma;
  -semnaturi: conducatorul unitatii, inclusiv stampila, conducatorul compartim
entului financiar-contabil.

  JURNAL PRIVIND OPERATIUNILE DE CASA SI BANCA (Cod 14-6-5)

  1. Serveste:
  - ca jurnal auxiliar pentru inregistrarea operatiunilor cu mijloace banesti,
 la unitatile care aplica forma de inregistrare "pe jurnale";
  - la completarea registrului Cartea mare.
  2. Se intocmeste lunar sau pe masura efectuarii operatiunilor, in cadrul com
partimentului financiar-contabil, separat pentru fiecare cont sintetic, utilizan
du-se formatul potrivit, in functie de numarul conturilor corespondente.
  Se completeaza pe baza registrului de casa si a extraselor de cont primite d
e la banca la care sunt anexate documentele justificative. In acest scop, se poa
te efectua gruparea sumelor pe conturi, atat pentru incasari, cat si pentru plat
i, intr-un document cumulativ.
  La sfarsitul lunii se determina rulajul total, precum si totalurile fiecarui
a dintre conturile corespondente, care se trec in Cartea mare.
  3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
  4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  - denumirea unitatii; contul;
  - denumirea formularului si data (luna, anul) pentru care se intocmeste;
  - registrul de casa sau extrasele de cont de la banca; conturile coresponden
te; rulajul;
  - semnaturi: intocmit, verificat.

  JURNAL PRIVIND DECONTARILE CU FURNIZORII (Cod 14-6-6)

  1. Serveste:
  - ca jurnal auxiliar pentru inregistrarea operatiunilor privind decontarile
cu furnizorii pentru materiale, marfuri, lucrari executate, servicii prestate et
c., la unitatile care aplica forma de inregistrare "pe jurnale";
  - la tinerea contabilitatii analitice a furnizorilor;
  - la completarea registrului Cartea mare.
  2. Se intocmeste in cadrul compartimentului financiar-contabil, fie pentru t
oti furnizorii, fie separat, pe feluri de furnizori, pe furnizori principali, pe
 gestiuni etc.
  Se completeaza pe baza documentelor justificative (facturi, note de receptie
 si constatare de diferente etc.) sau pe baza de centralizatoare, pentru operati
unile inregistrate in creditul contului de furnizori si pe baza documentelor jus
tificative anexate la extrasul de cont primit de la banca sau registrul de casa,
 pentru operatiunile inregistrate in debitul acestui cont.
  In cazul inregistrarii pe baza de centralizatoare, evidenta analitica a furn
izorilor se tine separat de jurnal, utilizandu-se Situatia incasarii-achitarii f
acturilor (cod 14-6-7) sau alte formulare (Fisa de cont pentru operatiuni divers
e, cod 14-6-22).
  Facturile ramase neachitate (nelichidate) pana la sfarsitul lunii se inregis
treaza in Situatia incasarii-achitarii facturilor (cod 14-6-7).
  La sfarsitul lunii, se determina rulajul creditor total, precum si totaluril
e fiecaruia din conturile corespondente debitoare care se trec in Cartea mare.
  3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
  4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  - denumirea unitatii;
  - denumirea si data (luna, anul) intocmirii formularului; contul;
  - ziua inregistrarii; numarul si data notei de receptie/ factura; furnizorul
 - localitatea (explicatii); conturi corespondente debitoare; rulajul creditor a
l contului de furnizori;
  - plata facturilor (debit cont furnizori): ziua achitarii, cont corespondent
 creditor, nr. document, suma;
  - semnaturi: intocmit, verificat.

  SITUATIA INCASARII-ACHITARII FACTURILOR (Cod 14-6-7)

  1. Serveste:
  - ca jurnal auxiliar pentru tinerea contabilitatii analitice a clientilor sa
u furnizorilor la unitatile care aplica forma de inregistrare "pe jurnale";
  - ca situatie a soldurilor contului 411 "Clienti", 401 "Furnizori" sau 404 "
Furnizori de imobilizari".
  2. Se intocmeste lunar sau pe masura efectuarii operatiunilor, in cadrul com
partimentului financiar-contabil, fie pentru toti clientii sau furnizorii, fie s
eparat pe feluri de clienti sau de furnizori. In cazul in care situatia se intoc
meste pentru achitarea facturilor separat pe feluri de furnizori, se au in veder
e furnizorii principali potrivit categoriilor stabilite pentru inregistrarea in
Jurnalul privind decontarile cu furnizorii (cod 14-6-6).
  Formularul se completeaza astfel:
  In cazul incasarii facturilor
  - periodic, pe baza documentelor justificative privind produsele sau marfuri
le livrate, lucrarile executate, serviciile prestate etc., respectiv incasarea d
e la clienti;
  - la inceputul lunii, prin transcrierea pozitiilor (facturilor) ramase neinc
asate din Situatia incasarii facturilor intocmita pentru luna precedenta.
  In cazul achitarii facturilor
  - periodic, pe baza documentelor justificative de receptie a materialelor si
 produselor aprovizionate, respectiv de achitare a furnizorilor, in cazul in car
e contabilitatea analitica a furnizorilor nu se tine cu ajutorul Jurnalului priv
ind decontarile cu furnizorii (cod 14-6-6);
  - la inceputul lunii, prin transcrierea pozitiilor (facturilor) ramase neach
itate din Situatia achitarii facturilor sau din Jurnalul privind decontarile cu
furnizorii (cod 14-6-6).
  3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
  4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  - denumirea unitatii;
  - denumirea si data (luna, anul) intocmirii formularului;
  - ziua inregistrarii; numarul si data facturii; clientul (furnizorul), local
itatea (explicatii); sume de primit (datorate);
  - incasarea (plata) facturilor: ziua, contul corespondent, nr. documentului,
 suma;
  - semnaturi: intocmit, verificat.

  JURNAL PRIVIND CONSUMURILE SI ALTE IESIRI DE STOCURI
  (Cod 14-6-8)

  1. Serveste:
  - ca jurnal auxiliar pentru inregistrarea lunara a operatiunilor in creditul
 conturilor de stocuri, la unitatile care aplica forma de inregistrare "pe jurna
le";
  - la completarea registrului Cartea mare.
  2. Se intocmeste periodic sau pe masura efectuarii operatiunilor, in cadrul
compartimentului financiar-contabil.
  Se inregistreaza la sfarsitul perioadei, document cu document sau pe baza ce
ntralizatoarelor pe operatiuni (documente cumulative, situatii de iesire), in fu
nctie de metoda folosita pentru contabilitatea analitica a bunurilor.
  In antetul coloanelor se inscrie simbolul fiecarui cont creditor, precum si
documentul care furnizeaza datele (numarul si data documentului justificativ sau
 ale centralizatorului).
  Conturile corespondente debitoare se deschid mai intai pentru conturile de c
heltuieli, fie pe conturi sintetice, analitice si pe sectii, fie numai pe contur
i sintetice si pe sectii. In acest caz, concomitent cu efectuarea inregistrarilo
r in jurnal se fac inregistrarile si in evidenta analitica a conturilor de chelt
uieli (fise, documente cumulative sau alte documente aprobate).
  Rulajele creditoare totale se trec in Cartea mare.
  3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
  4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  - denumirea unitatii;
  - denumirea si data (luna, anul) intocmirii formularului;
  - ziua inregistrarii; felul si nr. documentului; conturi debitoare: sintetic
e, analitice, sume; conturi creditoare;
  - semnaturi: intocmit, verificat.

  JURNAL PRIVIND SALARIILE, CONTRIBUTIA PENTRU ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SO
CIALA A SOMERILOR SI ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
  (Cod 14-6-10)

  1. Serveste:
  - ca jurnal auxiliar pentru inregistrarea lunara a operatiunilor in creditul
 conturilor privind salariile, contributia pentru asigurari sociale, protectia s
ociala a somerilor si asigurarile sociale de sanatate, la unitatile care aplica
forma de inregistrare "pe jurnale";
  - la completarea registrului Cartea mare.
  2. Se intocmeste lunar, in cadrul compartimentului financiar-contabil, pe un
itate sau sectii de productie, dupa caz, pe baza statelor de salarii.
  3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
  4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  - denumirea unitatii;
  - denumirea si data (luna, anul) intocmirii formularului;
  - ziua inregistrarii; felul si nr. documentului; conturi debitoare: sintetic
e, analitice; conturi creditoare;
  - semnaturi: intocmit, verificat.

  BORDEROU DE PRIMIRE A OBIECTELOR IN CONSIGNATIE
  (Cod 14-6-14)

  1. Serveste:
  - la centralizarea evidentei obiectelor primite spre vanzare in consignatie;

  - ca document de incarcare in gestiune cu obiectele primite spre vanzare;
  - document de inregistrare in contabilitate.
  2. Se intocmeste de catre pretuitor sau persoana desemnata cu evaluarea obie
ctelor primite de la deponenti, in doua exemplare, si se semneaza de catre acest
a pentru predare si de catre gestionar pentru primirea obiectelor.
  3. Circula:
  - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
  - la gestionar, impreuna cu obiectele primite in consignatie (exemplarul 2).

  4. Se arhiveaza:
  - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
  - la gestionar (exemplarul 2).
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  - denumirea unitatii;
  - denumirea si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului; raionul;
  - numarul bonului de primire/chitanta; valoarea la primire/vanzare; descrier
ea obiectului; deponent: numele, prenumele, seria si nr. actului de identitate;
  - semnaturi: pretuitor, gestionar.

  BORDEROU DE IESIRE A OBIECTELOR DIN CONSIGNATIE
  (Cod 14-6-15)

  1. Serveste la evidenta miscarii obiectelor primite in consignatie.
  2. Se intocmeste in doua exemplare, de catre gestionar, pe baza bonurilor fi
scale sau facturilor.
  3. Circula:
  - la compartimentul financiar-contabil, insotit de documentele de vanzare (e
xemplarul 1);
  - ramane la gestionar, pentru justificarea predarii documentelor (exemplarul
 2).
  4. Se arhiveaza:
  - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
  - la gestionar (exemplarul 2).
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  - denumirea unitatii;
  - denumirea si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
  - numarul si data bonului de primire; numarul facturii sau al bonului fiscal
; denumirea obiectului;
  - valoarea obiectelor: retrase de deponent, dupa schimbarea pretului, la pre
t de vanzare catre cumparator, la pret de cumparare de la deponent, comision;
  - semnatura gestionarului.

  JURNAL PRIVIND OPERATIUNI DIVERSE
  (pentru conturi sintetice - Cod 14-6-17)

  1. Serveste:
  - ca jurnal auxiliar pentru inregistrarea operatiunilor in creditul conturil
or fara dezvoltare analitica sau a caror dezvoltare se asigura pe fise separate,
 dar care nu sunt cuprinse in alte jurnale, la unitatile care aplica forma de in
registrare "pe jurnale";
  - la completarea jurnalului Cartea mare.
  2. Se intocmeste pe masura efectuarii operatiunilor, in cadrul compartimentu
lui financiar-contabil. Modelul formularului se adapteaza, in functie de numarul
 conturilor folosite.
  Se completeaza document cu document sau pe baza de centralizatoare.
  Inscrierea conturilor se poate face pe genuri de operatiuni, pe grupe de con
turi care au legatura intre ele sau in ordinea simbolurilor conturilor.
  Daca volumul operatiunilor este mic, in jurnal pot fi cuprinse unul pana la
trei conturi creditoare.
  La sfarsitul perioadei, dupa inregistrarea in jurnal a tuturor operatiunilor
, se face gruparea sumelor pe conturi corespondente debitoare, verificandu-se ca
 totalul sumelor din grupare sa fie egal cu rulajul creditor al contului pentru
care s-a facut gruparea.
  Periodic, rulajele creditoare ale fiecarui cont, precum si sumele totale ale
 conturilor corespondente debitoare (din grupare) se trec in Cartea mare.
  3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
  4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  - denumirea unitatii;
  - denumirea formularului si luna, anul pentru care se intocmeste;
  - ziua inregistrarii; felul, numarul si data documentului; explicatii; cont
corespondent debitor; rulaj creditor; gruparea sumelor pe conturi corespondente
debitoare;
  - semnaturi: intocmit, verificat.

  FISA DE CONT ANALITIC PENTRU CHELTUIELI EFECTIVE DE PRODUCTIE (Cod 14-6-21)

  1. Serveste ca:
  - document de inregistrare in contabilitatea de gestiune a costurilor efecti
ve pe comenzi, produse sau semifabricate, obiect (sau parte din obiect) de const
ructii, lucrari de intretinere si reparatii si altele;
  - document pentru determinarea costurilor efective pe unitatea de calculatie
.
  2. Se intocmeste intr-un exemplar, de catre compartimentul financiar-contabi
l, pentru fiecare comanda, produs sau semifabricat, obiect (sau parte de obiect)
 de constructii, lucrare de intretinere si reparatii.
  Se completeaza la inceputul anului pe baza soldurilor de la sfarsitul anului
 precedent, iar in cursul anului, pe baza documentelor justificative referitoare
 la consumul de materiale, plata salariilor pentru munca prestata, a cheltuielil
or indirecte si alte cheltuieli efectuate potrivit dispozitiilor legale. La sfar
situl fiecarei perioade se totalizeaza sumele inregistrate, in vederea intocmiri
i balantei de verificare a operatiunilor inregistrate.
  3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
  4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  - denumirea unitatii;
  - denumirea formularului; comanda, produsul, obiectul, lucrarea etc.;
  - numarul comenzii; contul; cantitatea; U/M; data inceperii (fabricatiei, co
menzii etc.); data terminarii (receptiei);
  - data, felul si numarul documentului; total cheltuieli; decontarea producti
ei: cantitatea, pretul unitar, valoarea; contul corespondent;
  - semnatura de intocmire.

  FISA DE CONT ANALITIC PENTRU CHELTUIELI
  (Cod 14-6-21/a)

  1. Serveste ca document de inregistrare in contabilitatea de gestiune a chel
tuielilor comune ale sectiei, cheltuielilor generale de administratie, pe sectii
 si feluri de cheltuieli, dupa natura lor, a cheltuielilor de desfacere (la inte
rn), a cheltuielilor de circulatie (cheltuieli de desfacere a produselor la expo
rt), a cheltuielilor cu activitatea de "service" in perioada de garantie, dupa c
az.
  2. Se intocmeste intr-un exemplar, separat pentru fiecare cont sintetic de c
heltuieli. In cazul in care numarul coloanelor fisei este insuficient pentru ref
lectarea tuturor conturilor analitice ale contului respectiv de cheltuieli, se d
eschid doua sau mai multe fise, dupa caz.
  Se completeaza pe baza documentelor justificative referitoare la operatiunil
e intervenite.
  La sfarsitul fiecarei perioade, se totalizeaza rulajele, in vederea intocmir
ii balantei analitice de verificare a operatiunilor inregistrate in contabilitat
ea de gestiune.
  3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
  4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  - denumirea unitatii;
  - denumirea formularului;
  - denumirea contului (sectiei, atelierului, unitatii); contul;
  - data, felul si numarul documentului; explicatii; total debit; simbol cont
corespondent; suma creditata;
  - semnatura de intocmire.

  FISA DE CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE
  (Cod 14-6-22)
  FISA DE CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE
  (in valuta si in lei - Cod 14-6-22/a)

  1. Serveste:
  - la tinerea contabilitatii analitice a conturilor de clienti, debitori, fur
nizori, creditori etc.;
  - la tinerea contabilitatii sintetice a operatiunilor economico-financiare.
  2. Se intocmeste intr-un exemplar, pentru fiecare client, debitor, furnizor
sau creditor si se sorteaza pe conturi analitice.
  In cazul in care se utilizeaza pentru tinerea contabilitatii sintetice a ope
ratiunilor economico-financiare, fisele de cont se deschid pentru fiecare cont s
intetic de gradul I care nu se desfasoara pe conturi sintetice de gradul II, si
pentru conturile de gradul II prevazute in planul de conturi aplicabil.
  Se completeaza, la inceputul anului, pe baza soldurilor de la sfarsitul anul
ui precedent, iar in cursul anului, pe baza documentelor justificative referitoa
re la operatiunile intervenite.
  La sfarsitul fiecarei perioade, in fisele analitice se totalizeaza rulajele
pe perioada respectiva si cumulat de la inceputul anului, in vederea intocmirii
balantei de verificare a conturilor analitice sau a situatiilor de solduri, iar
in fisele de cont sintetic se face totalul cumulat al rulajului pe debit si cred
it, precum si soldul contului, in vederea intocmirii balantei de verificare a co
nturilor sintetice.
  3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
  4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  - denumirea unitatii;
  - denumirea formularului;
  - simbolul contului; data, felul si numarul documentului; explicatii; simbol
ul contului corespondent; debit; credit; D/C; sold;
  - semnatura de intocmire si verificare, dupa caz.

  DOCUMENT CUMULATIV (Cod 14-6-24 si Cod 14-6-24/b)

  1. Serveste ca:
  - document de centralizare a datelor din mai multe documente justificative c
are reflecta operatiuni economico-financiare de acelasi fel dintr-o anumita peri
oada (intrari si iesiri de materiale, produse sau marfuri, operatiuni banesti et
c.);
  - document justificativ centralizator de inregistrare in contabilitatea sint
etica si analitica.
  2. Se intocmeste in cadrul compartimentului financiar-contabil, completandu-
se titulatura si continutul coloanelor in functie de natura operatiunilor econom
ico-financiare si de necesitatile de centralizare si de inregistrare.
  La institutiile publice, in situatia in care, in cursul unei zile, exista un
 numar mai restrans de operatiuni, se poate folosi un singur document cumulativ
pentru operatiunile unei zile. In acest caz, documentul cumulativ va avea doua p
arti: in partea stanga, pe coloane distincte, se vor inscrie conturile care se d
ebiteaza, iar in partea dreapta, conturile care se crediteaza. Fiecare operatiun
e se inscrie pe un rand separat pentru a se urmari corespondenta conturilor. Pe
ultimul rand se face totalul sumelor pe fiecare coloana. Totalul conturilor debi
toare trebuie sa corespunda cu totalul conturilor creditoare. La fiecare cont se
 inregistreaza totalul rezultat in coloana corespunzatoare.
  3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
  4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

  BALANTA DE VERIFICARE (cu patru egalitati - Cod 14-6-30 si cod 14-6-30/A)
  BALANTA DE VERIFICARE (cu cinci egalitati - Cod 14-6-30/a, Cod 14-6-30/b1, C
od 14-6-30/b2)
  BALANTA DE VERIFICARE (cu sase egalitati - Cod 14-6-30/b)
  BALANTA ANALITICA A STOCURILOR (Cod 14-6-30/c)

  1. Serveste:
  - la verificarea exactitatii inregistrarilor;
  - la controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica;
  - la intocmirea situatiilor financiare.
  2. Se intocmeste intr-un singur exemplar, cel putin anual, la incheierea exe
rcitiului financiar sau la termenele de intocmire a situatiilor financiare perio
dice, la alte perioade prevazute de actele normative in vigoare si ori de cate o
ri se considera necesar.
  Balanta de verificare cuprinde pentru toate conturile unitatii urmatoarele e
lemente: simbolul si denumirea conturilor; soldurile initiale debitoare si credi
toare; totalul sumelor debitoare si creditoare ale lunii precedente, dupa caz; r
ulajele curente debitoare si creditoare; totalul rulajelor debitoare si creditoa
re, dupa caz; totalul sumelor debitoare si creditoare; soldurile finale debitoar
e sau creditoare.
  Balanta de verificare la 1 ianuarie, in coloanele 2 si 3, se completeaza cu
soldurile finale debitoare si creditoare ale lunii decembrie.
  Pentru conturile analitice se poate intocmi numai situatia soldurilor.
  3. Nu circula, fiind document de sinteza.
  4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
  5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmator
ul:
  - denumirea unitatii;
  - denumirea formularului; data pentru care se intocmeste;
  - simbolul si denumirea conturilor; soldurile initiale debitoare/creditoare,
 rulajele lunii curente debitoare/creditoare; total sume debitoare/creditoare; s
oldurile finale debitoare/creditoare;
  - semnaturi: conducatorul compartimentului financiar-contabil si persoana ca
re intocmeste documentul, dupa caz.

  GRUPA a VII- a

  ALTE SUBACTIVITATI

  Situatia activelor gajate sau ipotecate (Cod 14-8-1)
  Situatia bunurilor sechestrate (Cod 14-8-1/a)
  1. Serveste ca jurnal auxiliar pentru tinerea contabilitatii angajamentelor
asumate de catre societate, reflectand eventuala datorie a entitatii fata de ter
ti, generata de angajamentele asumate.
  2. Se intocmeste intr-un exemplar sau in mai multe exemplare, dupa necesitat
i, pe masura incheierii contractelor care au la baza active gajate sau ipotecate
, respectiv dupa incheierea procesului-verbal de sechestru de catre executorul f
iscal.
  3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
  4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
  5. Continutul minimal al formularului este urmatorului:
  - denumirea unitatii;
  - denumirea activului gajat si respectiv ipotecat, codul acestuia cand este
cazul sau denumirea bunurilor sechestrate;
  - valoarea contabila a activului;
  - numarul si data contractului, valoarea totala a contracatului, perioada de
 derulare a contractului, denumirea creditorului in cazul formularului cod 14-8-
1;
  - valoarea sechestrului in cazul formularului cod 14-8-1/a.

  DECIZIE DE IMPUTARE (Cod 14-8-2)

  1. Serveste ca:
  - document de imputare a valorii pagubelor produse;
  - titlu executoriu din momentul comunicarii;
  - document de inregistrare in contabilitate.
  2. Se intocmeste in doua exemplare sau in mai multe exemplare, in functie de
 numarul persoanelor raspunzatoare pentru paguba produsa, pe baza actelor de con
statare (procese-verbale, referate etc.) si se semneaza de catre conducatorul un
itatii, cu viza de control financiar preventiv si viza compartimentului juridic.

  3. Circula:
  - la persoana desemnata pentru acordarea vizei de control financiar - preven
tiv (toate exemplarele);
  - la compartimentul juridic, pentru vizare asupra legalitatii si realitatii;

  - la conducatorul unitatii, pentru semnare (ambele exemplare);
  - la persoana (sau persoanele) raspunzatoare de paguba adusa unitatii pentru
 semnare de luare la cunostinta si de imputare (ambele exemplare).
  4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1).

  ANGAJAMENT DE PLATA (Cod 14-8-2/a)

  1. Serveste ca:
  - angajament de plata a unei sume ce reprezinta o paguba adusa unitatii;
  - titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor;
  - titlu executoriu pentru executarea silita, in caz de nerespectare a angaja
mentului.
  2. Se intocmeste intr-un exemplar, de catre persoana care isi ia angajamentu
l, in conditiile in care exista documente din care rezulta pagube sau alte oblig
atii de plata (proces-verbal de control, proces-verbal al comisiei de inventarie
re, referat de rebut sau alte documente).
  3. Circula pentru semnare, la persoana in fata careia s-a luat angajamentul
(organ de control, jurisconsult sau alte persoane desemnate in acest scop).
  4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.


  ANEXA 3


               MODELELE DOCUMENTELOR

                FINANCIAR-CONTABILE  Unitatea .....................

                REGISTRUL-JURNAL

                           Nr. pagina ......

--------------------------------------------------------------------------------
|Nr. | Data | Documentul |    | Simbol conturi  |    Sume     |
|crt. | inreg. |(felul, nr.,| Expli- |--------------------|--------------------|
|   |    |  data)  | catii |Debitoare|Creditoare|Debitoare|Creditoare|
|   |    |      |    |     |     |     |     |
|-----|--------|------------|--------|---------|----------|---------|----------|
| 1 |  2  |   3   |  4  |  5  |  6   |  7  |  8   |
|-----|--------|------------|--------|---------|----------|---------|----------|
|-----|--------|------------|--------|---------|----------|---------|----------|
|-----|--------|------------|--------|---------|----------|---------|----------|
|-----|--------|------------|--------|---------|----------|---------|----------|
|-----|--------|------------|--------|---------|----------|---------|----------|
|   |    |      |    |     |     |     |     |
|-----|--------|------------|--------|---------|----------|---------|----------|
|-----|--------|------------|--------|---------|----------|---------|----------|
|-----|--------|------------|--------|---------|----------|---------|----------|
|-----|--------|------------|--------|---------|----------|---------|----------|
|-----|--------|------------|--------|---------|----------|---------|----------|
--------------------------------------------------------------------------------
    Intocmit,         Verificat,              14-1-1

                               Nr. pagina ......


          REGISTRUL-JURNAL DE INCASARI SI PLATI


-------------------------------------------------------------------------------
|Nr. | Data  | Documentul | Felul |   Incasari   |    Plati    |
|crt. |     |(fel, numar)|operati-|-------------------|-------------------|
|   |     |      | unii  | Numerar | Banca  | Numerar | Banca |
|   |     |      |(expli- |     |     |     |     |
|   |     |      | catii) |     |     |     |     |
|-----|---------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 0 |  1  |   2   |  3  |   4  |  5  |  6  |   7  |
|-----|---------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|
|-----|---------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|
|-----|---------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|
|-----|---------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|
|-----|---------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|
|-----|---------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|
|-----|---------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|
|-----|---------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|
|-----|---------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|
|-----|---------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|
|-----|---------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|
-------------------------------------------------------------------------------
                                   14-1-1/b


  Unitatea........................

               REGISTRUL-INVENTAR
          la data de ...........................

                           Nr. pagina ..........

--------------------------------------------------------------------------------
|Nr. | Recapitulatia | Valoarea | Valoarea de | Diferente din evaluare |
|crt. |  elementelor  | contabila |  inventar  |  (de inregistrat) ca  |
|   | inventariate  |      |       | rezultat al inventarierii|
|   |         |      |       |--------------------------|
|   |         |      |       | Valoarea  | Cauze   |
|   |         |      |       |      | diferente  |
|-----|-----------------|------------|--------------|------------|-------------|
| 0 |    1    |   2   |   3    |   4   |   5   |
|-----|-----------------|------------|--------------|------------|-------------|
|-----|-----------------|------------|--------------|------------|-------------|
|-----|-----------------|------------|--------------|------------|-------------|
|-----|-----------------|------------|--------------|------------|-------------|
|-----|-----------------|------------|--------------|------------|-------------|
|-----|-----------------|------------|--------------|------------|-------------|
|-----|-----------------|------------|--------------|------------|-------------|
|-----|-----------------|------------|--------------|------------|-------------|
|-----|-----------------|------------|--------------|------------|-------------|
|-----|-----------------|------------|--------------|------------|-------------|
|-----|-----------------|------------|--------------|------------|-------------|
--------------------------------------------------------------------------------
   Intocmit,          Verificat,               14-1-2


*Font 7*
  Unitatea ..............................


                  CARTEA MARE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                 CONTUL ......................................                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lunile |           CONTURI CORESPONDENTE CREDITOARE               |Total | Total |  SOLD  |
|     |                                          |rulaj | rulaj |      |
|     |                                          |debitor|creditor|      |
|     |-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|
|     |Cont..|Cont..|Cont..|Cont..|Cont..|Cont..|Cont..|Cont..|Cont..|Cont..|Cont..|Cont..| La 1 ianuarie |debi-|cre- |
|     |Jur- |Jur- |Jur- |Jur- |Jur- |Jur- |Jur- |Jur- |Jur- |Jur- |Jur- |Jur- |(anul) ......  |tor |ditor|
|     |nal...|nal...|nal...|nal...|nal...|nal...|nal...|nal...|nal...|nal...|nal...|nal...|        |   |   |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|-----|-----|
|Ianuarie |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|-----|-----|
|Februarie |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|-----|-----|
|Martie  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|-----|-----|
|Total   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |
|tr. I   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|-----|-----|
|Aprilie  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|-----|-----|
|Mai    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|-----|-----|
|Iunie   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|-----|-----|
|Total   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |
|tr. I+II |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|-----|-----|
|Iulie   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|-----|-----|
|August  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|-----|-----|
|Septembrie|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|-----|-----|
|Total tr. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |
|I+II+III |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|-----|-----|
|Octombrie |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|-----|-----|
|Noiembrie |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|-----|-----|
|Decembrie |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|-----|-----|
|Total gen.|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |
|(I-IV)  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                        14-1-3


  Unitatea ..................

--------------------------------------------------------------------------------
|         CARTEA MARE (SAH)           |Simbol|Debit |Pagina|
|Denumirea contului                    |cont |   |   |
|..................................            |------|------|------|
|                             |   |Credit|   |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. | Data |   |                             |
| din |oper. | Suma |        Conturi corespondente          |
|regis-|..... |   |---------------------------------------------------------|
|trul |(anul)|   |  |   |  |  |  |   |  |   |   |   |
|jurnal|   |   |  |   |  |  |  |   |  |   |   |   |
|------|------|------|----|-----|----|----|----|-----|----|------|------|------|
|------|------|------|----|-----|----|----|----|-----|----|------|------|------|
|------|------|------|----|-----|----|----|----|-----|----|------|------|------|
|------|------|------|----|-----|----|----|----|-----|----|------|------|------|
|------|------|------|----|-----|----|----|----|-----|----|------|------|------|
|------|------|------|----|-----|----|----|----|-----|----|------|------|------|
|------|------|------|----|-----|----|----|----|-----|----|------|------|------|
|------|------|------|----|-----|----|----|----|-----|----|------|------|------|
|------|------|------|----|-----|----|----|----|-----|----|------|------|------|
|------|------|------|----|-----|----|----|----|-----|----|------|------|------|
|   |   |   |  |   |  |  |  |   |  |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
                                   14-1-3/a  Unitatea..................             Numar pagina.......

             REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR

-----------------------------------------------------------------------------
| Nr. de | Codul de  | Denumirea mijlocului fix | Locul unde |  Alte  |
|inventar | clasificare | si caracteristici tehnice | se afla  | mentiuni |
|---------|-------------|---------------------------|------------|----------|
|  1  |   2    |      3        |   4   |  5   |
|---------|-------------|---------------------------|------------|----------|
|     |       |---------------------------|------------|----------|
|     |       |---------------------------|------------|----------|
|     |       |---------------------------|------------|----------|
|---------|-------------|---------------------------|------------|----------|
|     |       |---------------------------|------------|----------|
|     |       |---------------------------|------------|----------|
|     |       |---------------------------|------------|----------|
-----------------------------------------------------------------------------
                                   14-2-1


--------------------------------------------------------------------------------
|                       | Grupa             |
|     FISA MIJLOCULUI FIX         | ..........................  |
|                       |                |
|Nr. inventar ................................ |-------------------------------|
|Fel, serie, nr. data document provenienta ....|                |
|Valoare de inventar              | Codul             |
|...........................................  | de clasificare ............. |
|Amortizare lunara ........................... |-------------------------------|
|                       |                |
|Denumirea mijlocului fix si caracteristici  | Data darii in folosinta    |
|tehnice                    | Anul             |
|                       | .........................   |
|                       | Luna .........................|
|                       |-------------------------------|
|                       | Data amortizarii complete   |
|                       | Anul             |
|                       | .........................   |
|                       | Luna .........................|
|                       |-------------------------------|
|                       | Durata normala de       |
|                       | functionare          |
| Accesorii                  | .........................   |
|                       |                |
|                       |-------------------------------|
|                       | Cota de amortizare      |
|                       | ....................... %   |
|                       |                |
--------------------------------------------------------------------------------


                                  (verso)
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr. de |Documentul |Operatiunile care privesc|  |   |   |  |Soldul |
|inventar|(data,felul| miscarea, cresterea sau |Buc.|Debit|Credit|Sold|contului|
|(de la | numarul) |  diminuarea valorii  |  |   |   |  |105 "Re-|
|numar la|      |   mijlocului fix   |  |   |   |  | zerve |
| numar) |      |             |  |   |   |  |din ree-|
|    |      |             |  |   |   |  |valuare"|
|--------|-----------|-------------------------|----|-----|------|----|--------|
|--------|-----------|-------------------------|----|-----|------|----|--------|
|--------|-----------|-------------------------|----|-----|------|----|--------|
--------------------------------------------------------------------------------
                                   14-2-2 t2--------------------------------------------------------------------------------
| BON DE MISCARE A MIJLOACELOR FIXE                      |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Numar document  |   Data eliberarii    |  Predator  | Primitor   |
|         |---------------------------|       |        |
|         | ziua | luna  | anul |       |        |
|         |-------|----------|--------|       |        |
|         |    |     |    |       |        |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |
|Subsemnatii din partea ............................................... si din |
|partea ...............................................am procedat la predarea-|
|primirea mijloacelor fixe in baza ..................................... din  |
|.....................................                     |
|                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Nr. | Denumirea mijlocului fix si  | Numarul de | Buc.  |  Valoare de  |
|crt.|  caracteristici tehnice   | inventar  |     |  inventar   |
|----|--------------------------------|------------|---------|-----------------|
|----|--------------------------------|------------|---------|-----------------|
|----|--------------------------------|------------|---------|-----------------|
|--------------------------------------------------|---------------------------|
|                         |              |
| SUBUNITATEA PREDATOARE (sectie, atelier etc.)  |     APROBAT     |
|                         |              |
|--------------------------------------------------|              |
|   Numele si prenumele   |   Semnatura   |              |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------|
|               |          |  Data  |  Semnatura  |
|--------------------------------------------------|----------|----------------|
|                         |     |        |
|  SUBUNITATEA PRIMITOARE (sectie, atelier etc.) |     |        |
|                         |     |        |
|--------------------------------------------------|     |        |
|   Numele si prenumele   |   Semnatura   |     |        |
|-----------------------------|--------------------|     |        |
|               |          |     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
                                    14-2-3A


--------------------------------------------------------------------------------
|                PROCES-VERBAL        | APROBAT| DATA |
| UNITATEA         DE SCOATERE DIN FUNCTIUNE     |--------|-------|
| .........          A MIJLOACELOR FIXE       |--------|-------|
| .........          ------------------       |--------|-------|
|             DE DECLASARE A UNOR BUNURI     -----------------|
|                 MATERIALE                  |
|                                       |
|       ------------------------------------------            |
|       | Numar |     Data    |     |            |
|       |document|--------------------| Predator |            |
|       |    | Ziua | Luna | Anul |     |            |
|       |--------|------|------|------|----------|            |
|       |    |   |   |   |     |            |
|       ------------------------------------------            |
|                                       |
| I. CONSTATARILE SI CONCLUZIILE COMISIEI ..................................  |
| ..........................................................................  |
| ..........................................................................  |
| ..........................................................................  |
| ..........................................................................  |
| ..........................................................................  |
| II. MIJLOACELE FIXE SCOASE DIN FUNCTIUNE SAU BUNURILE MATERIALE DECLASATE  |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.| Denumirea | Cod | U/M |Cantitatea| Pret |Valoarea| Amortizarea  |
|crt.|       |   |   |     | unitar |    |  pana la   |
|  |       |   |   |     |    |    | scoaterea din |
|  |       |   |   |     |    |    |  functiune  |
|----|-------------|------|-----|----------|--------|--------|-----------------|
|----|-------------|------|-----|----------|--------|--------|-----------------|
|----|-------------|------|-----|----------|--------|--------|-----------------|
--------------------------------------------------------------------------------

  III. ANSAMBLE, SUBANSAMBLE, PIESE, COMPONENTE SI MATERIALE REZULTATE

       ----------------------------------------------------
       | Numar |     Data    |     |     |
       |document|--------------------| Predator |Primitor |
       |    | Ziua | Luna | Anul |     |     |
       |--------|------|------|------|----------|---------|
       |    |   |   |   |     |     |
       ----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Nr.| Denumirea | Cod | U/M |Cantitatea| Pret |             |
|crt.|       |   |   |     | unitar |    Valoarea      |
|----|-------------|------|-----|----------|--------|--------------------------|
|----|-------------|------|-----|----------|--------|--------------------------|
|----|-------------|------|-----|----------|--------|--------------------------|
|------------------------------------------|-----------------------------------|
|                     |Delegati la   |  Primit in   |
|       COMISIA           |dezmembrare sau |  gestiune   |
|                     |la declasare  |         |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Nume si|Semnatura|Nume si|Semnatura|Nume si|Semnatura|Nume si|Semnatura|   |
|prenume|     |prenume|     |prenume|     |prenume|     |   |
|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|   |
|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|   |
|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|   |
|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|   |
--------------------------------------------------------------------------------
                                  14-2-3/aA


  UNITATEA ..................
                  Obiectivul pentru investitii ................

                  ............................
                  Obiectivul supus receptiei ..................

                  ............................
                  Concluzia ...................................


             PROCES-VERBAL DE RECEPTIE
                (Cod 14-2-5)

  I. DATE GENERALE
  1. Comisia de receptie convocata la data de ...............................
si-a desfasurat activitatea in intervalul: ....................................

  II. CONSTATARI
  In urma examinarii documentatiei prezentate si a cercetarii pe teren a lucra
rilor executate s-au constatat:
  1. Documentatia tehnico-economica a fost prezentata comisiei de receptie cu
urmatoarele exceptii:
  .........................................................
  Comisia constata ca lista documentatiei prevazute mai sus nu impiedica/impie
dica efectuarea receptiei.
  2. Receptia punerii in functiune a fost efectuata la data de .............,
iar pana la receptia obiectivului de la data punerii in functiune au trecut ....
......... luni.
  3. Valoarea lucrarilor supuse receptiei conform documentelor de decontare es
te de ...................... lei.
  4. La data receptiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobat
i se prezinta astfel: ..................................................
  5. Urmatorii factori au influentat nefavorabil realizarea indicatorilor care
 n-au atins nivelul aprobat:
  ...................................................
  6. La data receptiei se constata urmatoarele disponibilitati de capacitati a
le utilajelor tehnologice si de spatii construite care pot conduce la imbunatati
rea indicatorilor tehnico-economici: ................................
  7. S-a constatat ca sunt/nu sunt luate masurile pentru mentinerea nivelului
aprobat al indicatorilor tehnico-economici in ceea ce priveste:
  a. asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, apa etc. (s
e vor arata cele ce nu sunt asigurate);
  b. lucrari conexe, utilitati, deserviri etc.;
  c. forta de munca;
  d. ................................................................

  III. CONCLUZII
  1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus, comisia de rece
ptie hotaraste in unanimitate/cu majoritatea de pareri:
  SE ADMITE RECEPTIA OBIECTIVULUI DE INVESTITII SI SE ACORDA CALIFICATIVUL
  ...........................................................................
  2. Comisia de receptie stabileste ca, pentru mentinerea nivelului aprobat al
 indicatorilor tehnico-economici aprobati si pentru o cat mai buna exploatare a
capacitatilor ce se receptioneaza, mai sunt necesare urmatoarele masuri:
  ...........................................................................
  ...........................................................................
  3. Prezentul proces-verbal, care contine ........... file si ..............
anexe numerotate cu un total de ........... file, care fac parte integranta din
cuprinsul acestuia, a fost incheiat azi ..................... in trei exemplare
originale.
--------------------------------------------------------------------------------
|      |  Numele si |Functia  |  Locul de munca  |  Semnatura  |
|      |  prenumele |     |           |         |
|------------|--------------|----------|---------------------|-----------------|
|Presedinte |       |     |           |         |
|Membri:   |       |     |           |         |
|      |       |     |           |         |
|Specialisti-|       |     |           |         |
|consultanti |       |     |           |         |
|      |       |     |           |         |
|Asistenti  |       |     |           |         |
|la receptie |       |     |           |         |
|      |       |     |           |         |
|Secretar  |       |     |           |         |
|      |       |     |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------


  UNITATEA ..................
                        Obiectivul pentru investitii
                        ............................
                        Obiectivul supus receptiei
                        ............................
                        Concluzia ..................

           PROCES-VERBAL DE RECEPTIE PROVIZORIE
                (Cod 14-2-5/a)

  I. DATE GENERALE
  1. Comisia numita de ................................................. prin
..................................... pentru receptionarea obiectivului de inves
titii intitulat .......................................... si situat in ........
............................ a fost convocata la data de .............. pentru a
 proceda la receptia provizorie a lucrarilor de constructii-montaj aferente.
  Obiectul (obiectele)/parti de obiect ......................................
pentru care proiectantul general este .........................................
antreprenor general este ......................................................
si beneficiar de investitii este ........................................
  2. Comisia si-a desfasurat activitatea in intervalul ......................
  3. Valoarea situatiei de plata a lucrarilor de constructii-montaj supuse rec
eptiei provizorii este de ................................., conform anexei.
  4. Lucrarile de constructii-montaj supuse acestei receptii au fost in preala
bil preluate de beneficiar de la antreprenor pe baza procesului-verbal de predar
e-primire din .........................
  5. Valoarea mijloacelor fixe ce se receptioneaza este de ..................
lei.

  II. CONSTATARI
  A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia provizo
rie a lucrarilor de constructii-montaj .................................
  Comisia considera ca actele prezentate sunt/nu sunt suficiente pentru apreci
erea calitatii lucrarilor si a dispus ...................................
  B. Cu privire la indeplinirea conditiilor pentru prezentare la receptie.
  1. Executarea lucrarilor de constructii si instalatii cuprinse in devizul ge
neral:
  a. lucrarile sunt terminate;
  b. urmatoarele lucrari, conform anexei, nu sunt terminate.
  2. Efectuarea prealabila a probelor mecanice si a rodajului mecanic la insta
latiile si utilajele tehnologice.
  3. Unitatile care conditioneaza folosirea sau exploatarea obiectului sunt/nu
 sunt integral asigurate ...................................................
  4. Terminarea lucrarilor aferente spatiilor cu alta destinatie inclusa in co
nstructia obiectului supus receptiei (in cazul blocurilor de locuinte)
  ..........................................................................

  Concluzie: Pe baza constatarilor de la cap. B pct. 1 - 4, comisia constata c
a sunt/nu sunt indeplinite conditiile pentru ca obiectul sa fie supus receptiei.
 Totodata, comisia hotaraste ca lucrarile aratate in anexa, ca neexecutate - sa
fie terminate pana la ........................................
  C. Calitatea lucrarilor realizate.
  1. Respectarea prevederilor proiectului (inclusiv completarile si modificari
le aduse).
  In urma examinarii lucrarilor executate si a semnalarilor facute de proiecta
nt, comisia a retinut in anexa urmatoarele nerealizari ale proiectului - dintre
care cele in dreptul carora au fost prevazute termene urmeaza sa fie remediate:
  ...........................................................................

  Concluzie: Comisia considera ca abaterile de la proiect care sunt consemnate
 fara fixarea unui termen pentru refacerea lucrarilor, potrivit proiectului, nu
influenteaza comportarea, exploatarea, aspectul si integritatea obiectului.
  Lucrarile pentru care s-a facut mentiune in acest sens urmeaza sa fie puse d
e acord cu prevederile proiectului in termenele specificate.
  2. Calitatea solutiilor constructive si detaliile de executie folosite in pr
oiect.
  In urma examinarii lucrarilor si a observatiilor prezentate de executant, au
 fost retinute in anexa urmatoarele deficiente de proiectare care influenteaza e
xecutarea, exploatarea sau functionarea obiectului, dintre care unele urmeaza sa
 fie remediate in termenele fixate in dreptul fiecaruia:
  ...........................................................................

  Concluzie: Comisia atrage atentia proiectantului ce poarta raspunderea pentr
u consecintele acestei deficiente si in acelasi timp hotaraste remedierea in con
tul proiectantului a deficientelor pentru care a stabilit termen in acest sens.
  3. Calitatea executiei lucrarilor.
  Din dispozitiile de santier, buletinele de incercare a betoanelor si imbinar
ilor metalice, procesele-verbale de lucrari ascunse, certificatele de calitate p
entru prefabricate si materiale folosite, din constatarile scrise ale organelor
care au controlat pe parcurs calitatea lucrarilor, precum si din constatarile fa
cute de comisia de receptie la fata locului, rezulta urmatoarele:
  3.1. La structura de rezistenta
  ...........................................................................
  3.2. La restul lucrarilor de constructii
  ...........................................................................
  3.3. La lucrarile de instalatii
  ...........................................................................
  3.4. La lucrarile de montaj al instalatiilor si utilajelor tehnologice cupri
nse in obiect
  ...........................................................................
  4. Deficiente ale lucrarilor realizate care se datoresc beneficiarului de in
vestitii
  ...........................................................................
  5. Alte constatari:
  ...........................................................................
  ...........................................................................

  III. CONCLUZII GENERALE
  1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus, comisia de rece
ptie cu majoritate/in unanimitate de pareri hotaraste: Admiterea (respingerea) r
eceptiei provizorii a lucrarilor de constructii-montaj aferente obiectelor (obie
ctului)
  ..........................................................................
  ..........................................................................
  ..........................................................................
  care au fost terminate la data de ...................... si care fac parte d
in obiectivul
  ..........................................................................
  ..........................................................................
  2. Perioada de garantie a lucrarilor receptionate aferente fiecarui obiect e
ste de ............ luni (se completeaza numai in cazul admiterii receptiei).
  3. Comisia de receptie apreciaza ca pentru o cat mai buna utilizare a obiect
elor/obiectului receptionate mai sunt necesare urmatoarele masuri:
  .........................................................................
  .........................................................................
  4. Prezentul proces-verbal, continand ........... file si ............ anexe
 numerotate cu un total de .................... file, care fac parte integranta
din cuprinsul lui, a fost incheiat azi ................. in trei exemplare origi
nale.
--------------------------------------------------------------------------------
|      |  Numele si |Functia  |  Locul de munca  |  Semnatura  |
|      |  prenumele |     |           |         |
|------------|--------------|----------|---------------------|-----------------|
|Presedinte |       |     |           |         |
|Membri:   |       |     |           |         |
|      |       |     |           |         |
|Specialisti-|       |     |           |         |
|consultanti |       |     |           |         |
|      |       |     |           |         |
|Asistenti  |       |     |           |         |
|la receptie |       |     |           |         |
|      |       |     |           |         |
|Secretar  |       |     |           |         |
|      |       |     |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------


           INCHEIERE DE LUARE IN PRIMIRE

  Subsemnatii ...............................................................
pe baza calitatii si a imputernicirilor mentionate in dreptul fiecaruia si ca
urmare a prezentului proces-verbal de admitere a receptiei provizorii, am
procedat azi ............... la predarea, respectiv luarea in primire a
obiectului
  ...........................................................................
  ...........................................................................
  ...........................................................................

       PREDAT,                   PRIMIT,
    Antreprenor general           Beneficiar de instalatii
  (denumirea unitatii, numele,        (denumirea unitatii, numele,
  calitatea, imputernicirea si        calitatea, imputernicirea si
   semnatura predatorului)          semnatura primitorului)              PROCES-VERBAL nr....
   privind executarea completarilor si remedierilor prevazute in anexa la
   procesul-verbal de receptie provizorie a obiectului ...............

--------------------------------------------------------------------------------
|Pozitie in anexa procesului- | Termen prevazut in anexa  | Unitatea care  |
|  verbal de receptie     |               |  a efectuat  |
|   provizorie        |               |  remedierea  |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|
|      1         |      2        |    3     |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|
|               |               |         |
|               |               |         |
--------------------------------------------------------------------------------


       EXECUTANT,
   .............................
   (Numele, prenumele, functia)           BENEFICIAR,
                        ..........................
                       (Numele, prenumele, functia)


  UNITATEA ..............................

                  Obiectivul pentru investitii ...............

                  .................................
                  Obiectivul supus receptiei .................

                  ..............................
                  Concluzia ..................................


          PROCES-VERBAL DE PUNERE IN FUNCTIUNE
                (Cod 14-2-5/b)

  I. DATE GENERALE
  1. Comisia de receptie convocata la data de .................... si-a desfas
urat activitatea in intervalul: ........................................

  II. CONSTATARI
  In urma examinarii documentatiei prezentate, a rezultatelor probelor tehnolo
gice si a cercetarii pe teren a lucrarilor executate s-a constatat:
  1. Documentatia tehnico-economica prevazuta in Regulamentul de efectuare a o
biectivelor de investitii a fost/nu a fost prezentata integral comisiei de recep
tie, lipsind:
  ..........................................................................
  ..........................................................................
  2. In perioada ...................... au fost efectuate probele tehnologice
ale utilajelor si instalatiilor aferente capacitatii pentru exploatarea normala
a instalatiilor si utilajelor tehnologice si asigurarea calitatii produselor, co
nform documentatiei tehnico-economice si indicatorilor tehnico-economici aprobat
i.
  3. La data receptiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobat
i este urmatorul: ................................................
  4. Costul lucrarilor si al cheltuielilor pentru efectuarea probelor tehnolog
ice, asa cum rezulta din documentele prezentate, este de .............. lei.
  5. Valoarea produselor rezultate in urma probelor tehnologice, care se pot v
alorifica, este de .................... lei.
  6. Valoarea de inregistrare a mijloacelor fixe ce se pun in functiune (sau s
e dau in folosinta) este la data receptiei de .................... lei.
  7. Alte constatari.

  III. CONCLUZII
  1. Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus, comisia de rece
ptie in unanimitate/cu majoritate de pareri hotaraste:
  ADMITEREA RECEPTIEI PUNERII IN FUNCTIUNE A CAPACITATII:
  .......................................................................
  2. Comisia de receptie stabileste ca, pentru o cat mai buna exploatare a cap
acitatii puse in functiune, mai sunt necesare urmatoarele masuri:
  .........................................................................
  .........................................................................
  .........................................................................
  3. Prezentul proces-verbal, care contine .............. file si ...........
anexe, numerotate cu un total de .............. file, care fac parte integranta
din cuprinsul acestuia, a fost incheiat azi ................. in trei exemplare
originale.
--------------------------------------------------------------------------------
|      |  Numele si |Functia  |  Locul de munca  |  Semnatura  |
|      |  prenumele |     |           |         |
|------------|--------------|----------|---------------------|-----------------|
|Presedinte |       |     |           |         |
|Membri:   |       |     |           |         |
|      |       |     |           |         |
|Specialisti-|       |     |           |         |
|consultanti |       |     |           |         |
|      |       |     |           |         |
|Asistenti  |       |     |           |         |
|la receptie |       |     |           |         |
|      |       |     |           |         |
|Secretar  |       |     |           |         |
|      |       |     |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------
|        NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE        |
|                                     |
| Unitatea .......                             |
|          ------------------------------------------------------|
|          |Numar|   Data   | Factura           |
|          |docu-|---------------| Nr.             |
|          |ment |Ziua|Luna |Anul| Aviz de insotire a marfii  |
|          |-----|----|-----|----|-------------------------------|
|          |   |  |   |  |                |
|          ------------------------------------------------------|
| Subsemnatii, membrii comisiei de receptie, am procedat la receptionarea |
|  valorilor materiale furnizate de ..................................... |
|  din ........... cu vagonul/auto nr. ..... documente insotitoare ..... |
|  delegat ........... constatandu-se urmatoarele: ...................... |
|                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Nr| Denumirea |  U/M |  Cantitatea |       Receptionat     |
|c | bunurilor |    |   conform  |----------------------------------|
|r |receptionate|    |  documente |Cantitate| Pret |   Valoare  |
|t |      |    |        |     |unitar |        |
|--|------------|-------|---------------|---------|-------|----------------|
|--|------------|-------|---------------|---------|-------|----------------|
|--|------------|-------|---------------|---------|-------|----------------|
|--|------------|-------|---------------|---------|-------|----------------|
|-------------------------------------------------|------------------------|
|       Comisia de receptie         |  Primit in gestiune  |
|-------------------------------------------------|------------------------|
|Numele si prenumele |Semnatura          |  Data | Semnatura  |
|-------------------------------------------------|    |        |
|-------------------------------------------------|    |        |
----------------------------------------------------------------------------
                              14-3-1A t2


                                  (verso)
----------------------------------------------------------------------------
|Denumirea cantitatii  Pe cantarul nr.|Denumirea cantitatii s-a facut prin|
|s-a facut prin: ....  .............. |proba ......... nr. ...............|
|....................         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Expeditor ............. Caraus ................... Insotitor .............|
|Statia de expeditie .............. Statia de destinatie ..................|
|Data eliberarii ...................... Data expedierii ...................|
|Data sosirii .....................                    |
|Delegatii furnizorului (caraus neutru) care au participat la receptie:  |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Participanti la receptie               |         |
|-------------------------------------------------------|         |
|Reprezentant |Numele si|Calitatea|Buletin/ |Semnatura|  Alte mentiuni |
| al:     |prenumele|     | Carte de |     |         |
|       |     |     |identitate|     |         |
|--------------|---------|---------|----------|---------|         |
|--------------|---------|---------|----------|---------|         |
|--------------|---------|---------|----------|---------|         |
|--------------|---------|---------|--------------------|         |
|       |     |     | Diferente ()   |         |
|-------------------------------------------------------|         |
| * |Denumirea  |Cod|U|     |      |     |         |
|  |bunurilor  |  |/|     |      |     |         |
|  |receptionate|  |M|Cantitate|Pret unitar| Valoare |         |
|---|------------|---|-|---------|-----------|----------|         |
|---|------------|---|-|---------|-----------|----------|         |
|---|------------|---|-|---------|-----------|----------|         |
|--------------------------------------------------------------------------|
|Concluziile comisiei de receptie .........................................|
|..........................................................................|
|Punctul de vedere al delegatului furnizorului/carausului         |
|(delegatul neutru) .......................................................|
|..........................................................................|
|                                     |
----------------------------------------------------------------------------
  * Tip document (operatie)


  Unitatea ............................
  Codul unic de inregistrare .........
  Nr. inregistrare Oficiul reg. com./an ...........
  Localitatea .........................
  Judetul .............................

            BON DE PRIMIRE IN CONSIGNATIE
            nr. .... din data de ........
--------------------------------------------------------------------------------
|Nr. |Denumirea |Descrierea |Cantit.|Pret |Comi-|TVA |Pret vanzare|Val. totala |
|crt.|obiectului|obiectului |depusa | de |sion |uni-| (4+5+6)  |  (3x7)  |
|  |     |si caracte-|    |eva- |   |tara|      |      |
|  |     |risticile |    |luare|   |  |      |      |
|  |     |lui    |    |(a- |   |  |      |      |
|  |     |      |    |chiz)|   |  |      |      |
|----|----------|-----------|-------|-----|-----|----|------------|------------|
| 0 |  1   |  2   |  3  | 4 | 5 | 6 |   7   |   8   |
|----|----------|-----------|-------|-----|-----|----|------------|------------|
|----|----------|-----------|-------|-----|-----|----|------------|------------|
|----|----------|-----------|-------|-----|-----|----|------------|------------|
|----|----------|-----------|-------|-----|-----|----|------------|------------|
|---------------------------|-------|-----|-----|----|------------|------------|
|     Total       |    | x |   |  |   x   |      |
--------------------------------------------------------------------------------

Valoarea totala la primire ......... lei Am primit spre vanzare in consignatie
in litere ..........................   obiectele mentionate mai sus, de la
Am luat la cunostinta de instruc-     ............... din .................
tiunile prevazute pe verso        adresa ..............................
Semnatura deponentului .............   B.I./C.I. Seria ...... Nr. .........
                     eliberat de Sectia de politie .......
                     Semnatura pretuitorului .............

                        L.S.


  RESTITUIRI
--------------------------------------------------------------------------------
|Poz.|Denumirea obiectului|Cantit.|Semnatura deponent | Comision acordat   |
|  |          |resti- |          |            |
|  |          |tuita |          |            |
|----|--------------------|-------|-------------------|------------------------|
|----|--------------------|-------|-------------------|------------------------|
|----|--------------------|-------|-------------------|------------------------|
|----|--------------------|-------|-------------------|------------------------|
|----|--------------------|-------|-------------------|------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------|
|REDUCERI de pret acordate de deponent cf. Declaratiei Nr. .................. |
|din data de ................                         |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Poz.|Denumirea obiectului|Pret de |Comision si TVA  |     Pret      |
|  |          |evaluare|         |    vanzare     |
|----|--------------------|--------|------------------|------------------------|
|----|--------------------|--------|------------------|------------------------|
|----|--------------------|--------|------------------|------------------------|
|----|--------------------|--------|------------------|------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------
                                14-3-2 t2

 PLATI
--------------------------------------------------------------------------------
|Poz.|Data|Denumirea |Cantitatea|Pret de evaluare|Total suma| Semnatura   |
|  |  |obiectului | vanduta |        |     | deponent    |
|----|----|-----------|----------|----------------|----------|-----------------|
|----|----|-----------|----------|----------------|----------|-----------------|
|----|----|-----------|----------|----------------|----------|-----------------|
|----|----|-----------|----------|----------------|----------|-----------------|
|----|----|-----------|----------|----------------|----------|-----------------|
|----|----|-----------|----------|----------------|----------|-----------------|
|----|----|-----------|----------|----------------|----------|-----------------|
|----|----|-----------|----------|----------------|----------|-----------------|
--------------------------------------------------------------------------------
                                14-3-2 t2

                                  (verso)

           Instructiuni pentru deponenti

  1. Obiectele depuse spre vanzare in consignatie sunt si raman proprietatea d
eponentului, pana in momentul vanzarii.
  2. La cererea deponentului, obiectele pot fi retrase in urmatoarele conditii
:
  ...........................................................................
  ...........................................................................
  ...........................................................................
  3. Daca obiectele depuse nu se vand in perioada ........................, pr
etul de vanzare al acestora poate fi redus pe baza cererii formulate in scris de
 catre deponent.
  4. Incasarea valorii obiectelor vandute in consignatie sau retragerea lor se
 face numai pe baza bonului de primire prezentat de titular.
  5. In caz de pierdere a bonului de primire, deponentul va solicita o copie d
upa bonul de primire, de la societatea emitenta.
  6. Comisionul societatii comerciale pentru vanzarea obiectelor in consignati
e este de .........% .
  7. Dupa expirarea perioadei legale de pastrare a obiectelor depuse, sumele r
ezultate din vanzarea obiectelor depuse in consignatie si neridicate de deponent
 se prescriu, conform prevederilor legale.
  8. Pentru orice informatii privind reducerile de pret, retragerea obiectelor
, reclamatii etc., deponentul se va adresa unitatii unde se afla depuse obiectel
e, zilnic intre orele ............... sau la telefon nr.........
  9. Plata sumelor se va face in maximum ...... zile de la data vanzarii obiec
telor depuse in consignatie.
  10. Alte clauze ...........................................................

--------------------------------------------------------------------------------
|UNITATEA                            BON      |
|--------------------------------------------------------           |
|Nr.|  DATA   |      |      |Nr.comanda| DE PREDARE-TRANSFER |
|doc|--------------| Predator  | Primitor  |----------|   RESTITUIRE   |
|  |Ziua|Luna|Anul|      |      |Cod produs|           |
|------------------|------------|------------|----------|           |
|         |      |      |     |           |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Nr.|Denumirea valorilor materiale    |  |  |Cantitatea|Pretul| Valoarea |
|crt|(inclusiv sortiment, marca, profil, |Cod |U/M| efectiva |unitar|     |
|  |     dimensiune)        |  |  |     |   |     |
|  |                  |  |  |     |   |     |
|---|------------------------------------|----|---|----------|------|----------|
|---|------------------------------------|----|---|----------|------|----------|
|---|------------------------------------|----|---|----------|------|----------|
|---|------------------------------------|----|---|----------|------|----------|
|---|------------------------------------|----|---|----------|------|----------|
|---|------------------------------------|----|---|----------|------|----------|
|---|------------------------------------|----|---|----------|------|----------|
|---|------------------------------------|----|---|----------|------|----------|
|---|------------------------------------|----|---|----------|------|----------|
|---|------------------------------------|----|---|----------|------|----------|
|------------------------------------------------------------------------------|
|Data si semnatura   |Viza C.T.C.(Propus miscarea) |Predator | Primitor  |
--------------------------------------------------------------------------------
                                  14-3-3A


--------------------------------------------------------------------------------
|Unitatea....................................| Buc.  |           |
|PRODUS/LUCRARE (COMANDA) ...................| lansate |           |
|REPER ...................... NR. ...........|     |           |
|DENUMIREA PIESEI ............NORMA .........|     |           |
---------------------------------------------------------  BON DE CONSUM   |
----------------------------------------------------------           |
|Nr.|Data eliberarii|      |      |Nr.comanda|           |
|doc|---------------| Predator  | Primitor  |--------- |           |
|  |Ziua|Luna|Anul |      |      |Cod produs|           |
|-------------------|------------|------------|----------|           |
|          |      |      |     |           |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
|DENUMIREA MATERIALULUI |  Cantitatea  |  |  |Cantitatea|Pretul|     |
|(inclusiv sortiment,mar|  necesara   |Cod|U/M|eliberata |unitar| Valoarea |
|ca,profil,dimensiune) |         |  |  |     |   |     |
|-----------------------|-----------------|---|---|----------|------|----------|
|Cf.normei |      |      1   |  |  |     |   |     |
| tehnice |      |-----------------|---|---|----------|------|----------|
|     |      |      2   | x |  |     | x  |   x  |
|----------|------------|-----------------|---|---|----------|------|----------|
| Inloc. |      |      1   |  |  |     |   |     |
|     |      |-----------------|---|---|----------|------|----------|
|     |      |      2   | x |  |     | x  |   x  |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Data si semnatura |  Sef compartiment    |  Gestionar  | Primitor  |
|          |----------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------
                                 14-3-4A t2

                                    (verso)
--------------------------------------------------------------------------------
| ELIBERARI PARTIALE CARE SE LICHIDEAZA IN 24 DE ORE              |
|              DATA .......                   |
|------------------------------------------------------------------------------|
|         |   Cantitatea     |                  |
| Materialul   |------------------------|       Semnatura       |
|         | Ceruta  | Eliberata |                  |
|-----------------|------------|-----------|-----------------------------------|
|-----------------|------------|-----------|-----------------------------------|
|-----------------|------------|-----------|-----------------------------------|
|-----------------|------------|-----------|-----------------------------------|
|-----------------|------------|-----------|-----------------------------------|
|-----------------|------------|-----------|-----------------------------------|
|-----------------|------------|-----------|-----------------------------------|
|------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|Restituiri| Normat |  x  |      |                  |
|     |----------|--------|-----------|  Se trece pe fata bonului    |
|     |Inlocuitor|  x  |      |                  |
|----------|----------|--------|-----------|-----------------------------------|
| Total  | Normat |  x  |      |                  |
|     |----------|--------|-----------|                  |
|     |Inlocuitor|  x  |      |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------|
|             DATE PRIVIND INLOCUIREA               |
|------------------------------------------------------------------------------|
|     | Serv. aproviz. |   Sef sectie productie            |
| Data   |-----------------|-------------------------------------------------|
|     |         |                         |
|----------|-----------------|-------------------------------------------------|
|Semnatura |         |                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| Data si |           APROBAT INLOCUIREA              |
|semnatura |-------------------------------------------------------------------|
|     |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|
| MENTIUNI                                   |
|                                       |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
|UNITATEA     |Produs,lucrare(comanda)                  |
|------------------|-------------------------------------    BON      |
|Nr.|  DATA   |      |      |Nr.comanda|  DE CONSUM     |
|doc|--------------| Pedator  | Primitor |----------|  (COLECTIV)    |
|  |Ziua|Luna|Anul|      |      |Cod produs|           |
|------------------|------------|------------|----------|           |
|         |      |      |     |           |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Nr.|Denumirea materia- |  Cantitatea  |Cod|U/| Cantitatea|Pretul| Valoarea |
|crt|lelor(inclusiv sor-|  necesara   |  |M | eliberata |unitar|     |
|  |timent, marca,   |         |  | |      |   |     |
|  |profil, dimensiune)|         |  | |      |   |     |
|---|-------------------|-----------------|---|--|-----------|------|----------|
|---|-------------------|-----------------|---|--|-----------|------|----------|
|---|-------------------|-----------------|---|--|-----------|------|----------|
|---|-------------------|-----------------|---|--|-----------|------|----------|
|---|-------------------|-----------------|---|--|-----------|------|----------|
|-----------------------|------------------------------------------------------|
|Data si semnatura   |Sef compartiment       |Gestionar | Primitor  |
|            |-----------------------------|----------|-------------|
|            |               |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
                                  14-3-4/aA

--------------------------------------------------------------------------------
| Unitatea.....................            | Numar  |  Data   |
|                           |     |--------------|
|                           |     | Luna | Anul |
|        FISA LIMITA DE CONSUM         |---------|------|-------|
|                           |     |   |    |
|------------------------------------------------------------------------------|
|  Cod  |  Cod  |    Numar comanda     |   Cont  |  Cont  |
| predator | primitor |     Cod produs      |  debitor | creditor |
|----------|----------|------------------------------|-------------|-----------|
|----------------------------------------------------|-------------------------|
|Denumirea materialului (inclusiv sortiment, marca, |      Cod     |
|      profil, dimensiune)           |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
|                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------|
| U/M.| Cant eliberata | Pret unitar  |                   |
|-----|----------------|----------------|                   |
|   |        |        |         Valoare       |
|   |        |        |                   |
|-----|----------------|----------------|--------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------|
|   Productia      | Denumire produs, lucrare  |     Cod    |
|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| U/M.| Planificat|Realizat |              |           |
|-----|-----------|---------|              |           |
|   |      |     |              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|
|         Cantitate necesara        |Cant. inlocuita|      |
|--------------------------------------------------|---------------|      |
| U/M |Cf. normei tehn. |Suplimen-|   |Semnatura |Bon de| De   | Cantitate |
|   |-----------------|tare sau |Data |  de   |consum|scazut | limita  |
|   | Pe  | Pentru  |diminuare|   | aprobare |nr.  |din can-| valabila |
|   |uni- |produc-  |     |   |     |   |titate |      |
|   |tate |tia pla- |     |   |     |   |    |      |
|   |produs|nificata |     |   |     |   |    |      |
|-----|------|----------|---------|-----|----------|------|--------|-----------|
| a |  b |  c   |  d  |  e |  f   |  g |  h  |   i  |
|-----|------|----------|---------|-----|----------|------|--------|-----------|
|------------|----------|---------|-----|----------|------|--------|-----------|
|Sef de comp |Recalculat|     |   |     |   |    |      |
|      | in baza |     |   |     |   |    |      |
|      |productiei|---------|-----|----------|------|--------|-----------|
|      |realizate |     |   |     |   |    |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Data  | Cantitatea |   Cantitati eliberate    |   Semnatura    |
|eliberarii|  ceruta  |-------------------------------| predare-primire   |
|     |      |  Partial   |  Cumulat  |           |
|----------|------------|---------------|---------------|----------------------|
|     |      |        |        |           |
|----------|------------|---------------|---------------|----------------------|
|     |      |        |        |           |
|----------|------------|---------------|---------------|----------------------|
|     |      |        |        |           |
|----------|------------|---------------|---------------|----------------------|
|  x   | Restituiri |    x    |        |     x      |
|----------|------------|---------------|---------------|----------------------|
|  x   | Total   |    x    |        |     x      |
--------------------------------------------------------------------------------
                                   14-3-4/bA

  Cantitate conform productiei realizate...........................
  Cantitate consumata..............................................
  Economii (-) Depasiri (+) cantitative ...........................
  Valoarea economiilor sau depasirilor.............................


--------------------------------------------------------------------------------
|Unitatea.....................     |                    |
|                   |                    |
|                   |     Sef compartiment       |
|    LISTA ZILNICA DE ALIMENTE   |                    |
|Cantitatea              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Efectiv|Aloca-|Drep-| Recapitulatia      |Mese  |Dimi- |Pranz*)|Seara*)|
| la  | tie |turi | cheltuielilor      |servite|neata*|    |    |
| masa |   |   |  pentru hrana      |    |   |    |    |
|    |-lei- |-lei-|             |    |   |    |    |
|-------|------|-----|--------------------------|-------|------|-------|-------|
|-------|------|-----|Economii|Economii|Depasiri|Efectiv|   |    |    |
|-------|------|-----| sau  |    |    |  la |   |    |    |
|-------|------|-----|depasiri|    |    | hrana |   |    |    |
|-------|------|-----|  de  |    |    |    |   |    |    |
|-------|------|-----|alocatii|    |    |    |   |    |    |
|-------|------|-----|--------|--------|--------|-------|------|-------|-------|
|-------|------|-----| De la |    |    |    |   |    |    |
|-------|------|-----|incepu- |    |    |Portii |   |    |    |
|-------|------|-----|tul pe- |    |    |prepa- |   |    |    |
|-------|------|-----|rioadei |    |    |rate  |   |    |    |
|-------|------|-----|(1.I  )|    |    |    |   |    |    |
|-------|------|-----|--------|--------|--------|-------|------|-------|-------|
|-------|------|-----| Pe zi |    |    |Distri-|   |    |    |
|-------|------|-----|    |    |    | buite |   |    |    |
|-------|------|-----|--------|--------|--------|-------|------|-------|-------|
|-------|------|-----|La fine-|    |    |    |   |    |    |
|-------|------|-----|le peri-|    |    |Ramase |   |    |    |
|-------|------|-----|oadei  |    |    |    |   |    |    |
|-------|------|-----|---------------------------------------------------------|
|-------|------|-----|                             |
|-------|------|-----|                             |
|-------|------|-----|    Aprobat,          Vizat         |
|-------|------|-----|  ...............   Compartiment financiar-contabil |
|-------|------|-----|            ................................ |
|Total |   |   |                             |
|--------------|-----|                             |
|Consum    |   |                             |
|efectiv    |   |                             |
|- lei -    |   |                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Regimul   |Efectiv|Dimineata| Ora 10 | Pranz | Ora 16 |  Seara   |
|--------------|-------|---------|----------|---------|----------|-------------|
|--------------|-------|---------|----------|---------|----------|-------------|
|--------------|-------|---------|----------|---------|----------|-------------|
|--------------|-------|---------|----------|---------|----------|-------------|
--------------------------------------------------------------------------------
  *) Nu se completeaza de catre unitatile sanitare       14-3-4/dA  t2


                                   (verso)
--------------------------------------------------------------------------------
|                ALIMENTE                    |
|---------------------------------------                    |
|Nr.|Data eliberarii|     |    |                    |
|doc|---------------|Predator |Primitor|                    |
|  |Ziua|Luna|Anul |     |    |                    |
|---|----|----|-----|---------|--------|                    |
|-------------------|------------------|---------------------------------------|
|          |U|C|Cant|Pret|Va- |          |U|C|Cant|Pret|Va- |
|          |/|o|----|uni-|loa-|          |/|o|----|uni-|loa- |
|          |M|d|S|E |tar |rea |          |M|d|S|E |tar |rea |
|          | | |o|l |  |  |          | | |o|l |  |   |
|          | | |l|i |  |  |          | | |l|i |  |   |
|          | | |i|b |  |  |          | | |i|b |  |   |
|  Denumirea   | | |c|e |  |  |  Denumirea   | | |c|e |  |   |
|          | | |i|r |  |  |          | | |i|r |  |   |
|          | | |t|a |  |  |          | | |t|a |  |   |
|          | | |a|t |  |  |          | | |a|t |  |   |
|          | | |t|a |  |  |          | | |t|a |  |   |
|          | | |a| |  |  |          | | |a| |  |   |
|-------------------|-|-|-|--|----|----|-------------------|-|-|-|--|----|-----|
|          | | | | |  |  |          | | | | |  |   |
|-------------------|-|-|-|--|----|----|-------------------|-|-|-|--|----|-----|
|          | | | | |  |  |          | | | | |  |   |
|-------------------|-|-|-|--|----|----|-------------------|-|-|-|--|----|-----|
|          | | | | |  |  |          | | | | |  |   |
|-------------------|-|-|-|--|----|----|---------------------------------------|
|          | | | | |  |  |1. TOTAL                |
|-------------------|-|-|-|--|----|----|---------------------------------------|
|          | | | | |  |  |2. Lista suplimentara nr.       |
|-------------------|-|-|-|--|----|----|---------------------------------------|
|          | | | | |  |  |3. Alimente restituite cu nota nr.   |
|-------------------|-|-|-|--|----|----|---------------------------------------|
|          | | | | |  |  |4. Portii ramase            |
|-------------------|-|-|-|--|----|----|---------------------------------------|
|          | | | | |  |  |5. Ambalaje primite bon nr.      |
|-------------------|-|-|-|--|----|----|---------------------------------------|
|          | | | | |  |  |6. Ambalaje restituite bon nr.     |
--------------------------------------------------------------------------------
  Intocmit,     Gestionar,          Bucatar,

                 Confirmat,           Calculat,


--------------------------------------------------------------------------------
|                                       |
| Furnizor .......................                       |
|                                       |
|                DISPOZITII DE LIVRARE             |
|                                       |
|           ----------------------------------------         |
|           | Nr. .............................. |         |
|           |                   |         |
|           | Data (ziua,luna,anul) ............ |         |
|           ----------------------------------------         |
|                                       |
| Veti elibera produsele de mai jos catre .................................... |
|                                       |
| prin delegatul ..................... cu delegatia nr. ...................... |
|                                       |
| B.I. / C.I. seria ...... nr. ......... emis de ............................. |
|                                       |
|                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Nr. |Denumirea produselor|U/M|    Cantitatea     | Pretul unitar   |
|crt.|          |  |----------------------------|          |
|  |          |  |  Dispusa |  Livrata  |          |
|----|--------------------|---|-------------|--------------|-------------------|
| 0 |   1       | 2 |   3    |   4    |    5     |
|----|--------------------|---|-------------|--------------|-------------------|
|----|--------------------|---|-------------|--------------|-------------------|
|----|--------------------|---|-------------|--------------|-------------------|
|----|--------------------|---|-------------|--------------|-------------------|
|------------------------------------------------------------------------------|
|  Semnatura     | Dispus livrarea  | Gestionar  |   Primitor  |
--------------------------------------------------------------------------------
                                14-3-5A


  Furnizor ........................  Cumparator ..........................
     (denumirea, forma juridica)      (denumirea, forma juridica)
  Nr. de inmatriculare in Registrul  Nr. de inmatriculare in Registrul
  Comertului/anul................   Comertului/anul................
  Nr. de inregistrare fiscala .....  Nr. de inregistrare fiscala .........
  Sediul (localitatea, str., nr.)..  Sediul (localitatea, str., nr.) .....
  Judetul..........................  Judetul..............................


          AVIZ DE INSOTIRE A MARFII

           ----------------------------------------
           | Nr. .............................. |
           |                   |
           | Data (ziua,luna,anul) ............ |
           ----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
|Nr. |  SPECIFICATIA   |U/M|   Cantitatea  | Pretul unitar |Valoarea |
|crt.| (produse ambalaje |  |   livrata   |(fara T.V.A.)  | - lei - |
|  |  etc.)      |  |         |  - lei -   |     |
|----|--------------------|---|------------------|----------------|----------|
| 0 |   1       | 2 |     3    |   4     |  5   |
|----|--------------------|---|------------------|----------------|----------|
|  |          |  |         |        |     |
|  |          |  |         |        |     |
|  |          |  |         |        |     |
|  |          |  |         |        |     |
|  |          |  |         |        |     |
|  |          |  |         |        |     |
|  |          |  |         |        |     |
|  |          |  |         |        |     |
|  |          |  |         |        |     |
|  |          |  |         |        |     |
|  |          |  |         |        |     |
|------------------------------------------------|----------------|----------|
|  Semnatura si    | Date privind expeditia |        |     |
|   stampila     | Numele delegatului   |  TOTAL    |     |
|  furnizorului    | ..................... |        |     |
|            | Buletinul/cartea    |---------------------------|
|            | de identitate seria  |              |
|            | ...... nr. .......... |              |
|            | eliberat/a .......... |              |
|            | Mijlocul de transport |              |
|            | ...... nr. .......... |  Semnatura        |
|            | Expedierea s-a     |  de primire       |
|            | efectuat in prezenta  |              |
|            | noastra la data de   |              |
|            | ...... ora .......... |              |
|            | Semnaturile ......... |              |
|            |            |              |
------------------------------------------------------------------------------
                                14-3-6A

--------------------------------------------------------------------------------
|Unitatea   |        FISA DE MAGAZIE       |Pagina........  |
|       |                       |         |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Magazia |Materialul (produsul), sortimentul, calitate, marca, profil,    |
|     |dimensiune                             |
|------------------------------------------------------------------------------|
|      |  U/M  |  Pret unitar  |         |         |
|      |---------|-----------------|         |         |
|      |     |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------|
|  Document  |  Intrari  |  Iesiri  |  Stoc  |  Data si semnatura  |
|--------------|        |      |     |   de control    |
|Data|Numar|Fel|        |      |     |            |
|----|-----|---|---------------|------------|----------|-----------------------|
|----|-----|---|---------------|------------|----------|-----------------------|
|----|-----|---|---------------|------------|----------|-----------------------|
--------------------------------------------------------------------------------
                                 14-3-8

--------------------------------------------------------------------------------
|Unitatea   |        FISA DE MAGAZIE       |Pagina      |
|       |     (cu doua unitati de masura)     |         |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Magazia |Materialul(produsul), sortiment, calitate, marca, profil, dimensiune|
|     |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|
|      |  U/M  |  Pret unitar  |         |         |
|      |---------|-----------------|         |         |
|      |     |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------|
|  Document  |  Intrari  |  Iesiri  |  Stoc  |  Data si semnatura  |
|--------------|---------------|------------|----------|   de control    |
|Data|Numar|Fel|  U/M | U/M | U/M | U/M | U/M |U/M |            |
|  |   |  |...... |...... |.... |..... |.... |... |            |
|----|-----|---|-------|-------|-----|------|-----|----|-----------------------|
|----|-----|---|-------|-------|-----|------|-----|----|-----------------------|
|----|-----|---|-------|-------|-----|------|-----|----|-----------------------|
--------------------------------------------------------------------------------
                             14-3-8/a

--------------------------------------------------------------------------------
|Unitatea ..................|                         |
|Sectia (locul de folosinta)|  FISA DE EVIDENTA A MATERIALELOR DE NATURA   |
|...........................|  OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA      |
|----------------------------                         |
|                                       |
|Numele si prenumele........ Marca..... Functia...........           |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Denumirea |Termenul| P/U | U/M |     PRIMIRI   |   RESTITUIRI   |
|obiectelor |  de  |   |   |----------------------|--------------------|
|(inclusiv |folosire|   |   |Documentul|Canti-|Sem-|Documentul|Can|Sem- |
|seria,   |    |   |   |----------|tatea |na- |----------|ti-|na- |
|dimensiunea|    |   |   |Data|Felul|   |tura|Data|Felul|ta-|tu- |
|  etc.  |    |   |   |  | si |   |  |  | si |tea|ra  |
|      |    |   |   |  |nr. |   |  |  | nr. |  |   |
|-----------|--------|------|------|----|-----|------|----|----|-----|---|-----|
|-----------|--------|------|------|----|-----|------|----|----|-----|---|-----|
|-----------|--------|------|------|----|-----|------|----|----|-----|---|-----|
--------------------------------------------------------------------------------
                                 14-3-9


  Unitatea...........
               REGISTRUL STOCURILOR
                              (pag. din stanga)
--------------------------------------------------------------------------------
|Nr. |Materialul|COD|U/M|Pret| 1 IAN. | 31 IAN. | 28 FEB. |31 MART. | 30 APR. |
|crt.|/produsul |  |  |uni-|---------|---------|---------|---------|---------|
|  |(sortiment|  |  |tar |Cant |Val|Cant |Val|Cant |Val|Cant |Val|Cant |Val|
|  |calitate, |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|  |marca, pro|  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|  |fil, dimen|  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|  |siune   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|----|----------|---|---|----|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 0 |  1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 |12 | 13 | 14|
|----|----------|---|---|----|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
|----|----------|---|---|----|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
|----|----------|---|---|----|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
--------------------------------------------------------------------------------

                               (pag. din dreapta)
--------------------------------------------------------------------------------
|N |31 Mai |30 Iun. |31 Iul. |31 Aug. |30 Sept.|31 Oct. |30 Nov. |31 Dec. |Nr.|
|r.|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|crt|
|c |Cant|Val|Cant|Val|Cant|Val|Cant|Val|Cant|Val|Cant|Val|Cant|Val|Cant|Val|  |
|r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|t.|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|---|
| | 15 | 16| 17 | 18| 19 | 20| 21 | 22| 23 | 24| 25 | 26| 27 | 28| 29 | 30|  |
|--|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1|
|--|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2|
|--|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3|
--------------------------------------------------------------------------------
                                    14-3-11
         Intocmit,          Verificat,


               REGISTRUL STOCURILOR
--------------------------------------------------------------------------------
|Nr. |Materialul/produsul, (sort, calitate |Cod| U/M|Cantitatea|Pretul|Valoarea|
|crt.|  marca, profil, dimensiune)    |  |  |     |unitar|    |
|----|-------------------------------------|---|----|----------|------|--------|
| 0 |         1         | 2 | 3 |  4   |  5 |  6  |
|----|-------------------------------------|---|----|----------|------|--------|
|----|-------------------------------------|---|----|----------|------|--------|
|----|-------------------------------------|---|----|----------|------|--------|
|----|-------------------------------------|---|----|----------|------|--------|
|----|-------------------------------------|---|----|----------|------|--------|
|----|-------------------------------------|---|----|----------|------|--------|
|----|-------------------------------------|---|----|----------|------|--------|
|----|-------------------------------------|---|----|----------|------|--------|
--------------------------------------------------------------------------------
       Intocmit,         Verificat,          14-3-11/a


-------------------------------------------------------------------------------
|Unitatea|     LISTA DE INVENTARIERE       |Gestiunea    |Pagi-|
|--------|                      |-----------------|na...|
|Magazia |      Data.............        |Loc de depozitare|   |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|N |Denumi-|Codul|U/M|   CANTITATI   |PRET|  VALOAREA |Va-|DEPRECIEREA|
|r.|rea bu-| sau |  |--------------------|UNI-|  CONTABILA |loa|-----------|
|c |nurilor|numa-|  | Stocuri | Diferente|TAR |--------------|rea|Va-|Motivul|
|r |inven- |rul |  |---------|----------|  |Va-| Diferente| de|loa| (cod) |
|t.|tariate|de in|  |Scrip|Fap|Plus|Minus|  |loa|----------|in-|rea|    |
| |    |ven- |  |tice |ti |  |   |  |rea|Plus|Minus|ven|  |    |
| |    |tar |  |   |ce |  |   |  |  |  |   |tar|  |    |
|--|-------|-----|---|-----|---|----|-----|----|---|----|-----|---|---|-------|
| 0|  1  | 2 | 3 | 4  |5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12| 13|  14 |
|--|-------|-----|---|-----|---|----|-----|----|---|----|-----|---|---|-------|
|--|-------|-----|---|-----|---|----|-----|----|---|----|-----|---|---|-------|
|--|-------|-----|---|-----|---|----|-----|----|---|----|-----|---|---|-------|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|Numele si| Comisia de  |Gestionar (Responsabil|      Contabilitate   |
|prenumele|inventariere |imobilizari corporale)|               |
|     |--------------|----------------------|-----------------------------|
|---------|----|----|----|----------------------|-----------------------------|
|Semnatura|  |  |  |           |               |
-------------------------------------------------------------------------------
                                    14-3-12

-------------------------------------------------------------------------------
|Unitatea..............       Pag.....                 |
|Gestiunea.............                            |
|               LISTA DE INVENTARIERE             |
|                                       |
|                Data............               |
|                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|Nr. |Cod sau denumire|Inventar faptic Cantitate| Pret|Valoare| Deprecieri  |
|crt.|        |             |   |    |        |
|----|----------------|-------------------------|-----|-------|---------------|
|  |        |             |   |    |        |
|----|----------------|-------------------------|-----|-------|---------------|
|  |        |             |   |    |        |
|----|----------------|-------------------------|-----|-------|---------------|
|  |        |             |   |    |        |
|---------------------|---------------------------------------|---------------|
|  Comisia de    |     Numele si prenumele      |  Semnatura  |
|  inventariere   |---------------------------------------|---------------|
|           |                    |        |
-------------------------------------------------------------------------------
                                  14-3-12/b

--------------------------------------------------------------------------------
|Unitatea............  |             |Gestiunea    | Pagina |
|------------------------| LISTA DE INVENTARIERE |-----------------|     |
|Magazia         |Data................... |Loc de depozitare| ...... |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
|Nr. |Denumirea bunurilor|Cod|U/M|Cantita-|  Pret  |Valoa-|Valoa-|Deprecierea|
|crt.|  inventariate  |  |  |tea   |unitar de |rea  |rea de|-----------|
|  |          |  |  |    |inregistra|con- |inven-|Va-|Motivul|
|  |          |  |  |    |re in con-|tabila|tar  |loa|    |
|  |          |  |  |    |tabilitate|   |   |rea|    |
|----|-------------------|---|---|--------|----------|------|------|---|-------|
| 0 |     1     | 2 | 3 |  4  |   5  |  6 |  7 | 8 |  9 |
|----|-------------------|---|---|--------|----------|------|------|---|-------|
|----|-------------------|---|---|--------|----------|------|------|---|-------|
|----|-------------------|---|---|--------|----------|------|------|---|-------|
|----|-------------------|---|---|--------|----------|------|------|---|-------|
|----|-------------------|---|---|--------|----------|------|------|---|-------|
|----|-------------------|---|---|--------|----------|------|------|---|-------|
|----|-------------------|---|---|--------|----------|------|------|---|-------|
|----|-------------------|---|---|--------|----------|------|------|---|-------|
|  |Total pagina    | x | x |    |   x  |   |   |  |    |
|------------------------------------------------------------------------------|
|          |Comisia de inventariere|Gestionar|Gestionar*)|Contabili- |
|          |            |     |      | tate   |
|-------------------|-----------------------|---------|-----------|------------|
|Numele si prenumele|   |    |    |     |      |      |
|-------------------|------|--------|-------|---------|-----------|------------|
|Semnatura     |   |    |    |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
                                  14-3-12/a
-------
  *) Se semneaza de gestionarul primitor, in cazul predarii-primirii gestiunii
.
----------------------------------------------------------------------------
| Unitatea...........................                   |
| Cod de identificare fiscala.........                   |
| Nr. din registrul comertului .......                   |
| Sediul (localitatea, str., numar).................            |
| Judetul............................                   |
|                                     |
|         CHITANTA Nr. .....                   |
|         Data.............                    |
|                                     |
|                                     |
|                                     |
| Am primit de la .................................            |
|                                     |
| Adresa ..........................................            |
|                                     |
| Suma de ................... adica ...............            |
|                                     |
| .................................................            |
|                                     |
| Reprezentand ...................................             |
|                                     |
|                                     |
|               Casier,                   |
|                                     |
|                                     |
----------------------------------------------------------------------------
                                14-4-1

----------------------------------------------------------------------------
| Unitatea...........................                   |
| Cod de identificare fiscala.........                   |
| Nr. de inregistrare la Oficiul reg. com. .......             |
| Sediul (localitatea, str., numar).................            |
| Judetul............................                   |
|                                     |
|       CHITANTA PENTRU OPERATIUNI IN VALUTA nr. ...         |
|            Data..........................           |
|                                     |
|Am primit/platit de la/catre .............................................|
|urmatoarele sume in valuta, reprezentand .................................|
| .........................................................................|
|                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Felul |    Suma in valuta     |        |         |
|valutei |-------------------------------|   Cursul  |  C/val in lei |
|    | in cifre  |   in litere |        |         |
|--------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
|--------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
|--------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
|--------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Total |   x   |     x    |    x   |         |
|--------------------------------------------------------------------------|
|              Casier,                    |
----------------------------------------------------------------------------
                                14-4-1/a

-----------------------------------------------------------------------------
|                                      |
|  Unitatea ...........                          |
|                                      |
|           PROCES-VERBAL DE PLATI                |
|                                      |
|    Intocmit azi .......................................................|
|  Sebsemnatii: casier .................................................. |
|  Mandatar platitor ......................................................|
|  Primul am predat, iar secundul am primit suma de ................... lei|
|  (............................................)             |
|           (in litere)                      |
|  reprezentand actele de plati specificate mai jos, pentru sectia,    |
|  atelierul, serviciul etc.                        |
|  1) ........................................ lei             |
|  2) ........................................ lei             |
|  3) ........................................ lei             |
|              TOTAL ............ lei             |
|  Decontarea se va face la data de ....................................  |
|                                      |
|    Casier,             Mandatar platitor,        |
|                                      |
|  ...................................................................... |
|  Azi ...................... am restituit la casierie actele de plati   |
|  mentionate mai sus impreuna cu suma de ........... lei.         |
|  (.....................) ramasa neachitata conform listei nominale    |
|    (in litere)                            |
|  de pe verso formularului.                       |
|   Mandatar platitor,        Casier,               |
|                                      |
-----------------------------------------------------------------------------
                               14-4-3A  t2

                                 (verso)
--------------------------------------  ------------------------------------
|  Unitatea ........................|  |       Data        |
|                  |  |----------------------------------|
|                  |  |  Ziua  |  Luna  |  Anul  |
|                  |  |     |      |      |
--------------------------------------  ------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
| Nr.   | Numele si prenumele  |   Marca     | Suma ramasa  |
| crt.  |             | sau nr. matricol |  neachitata  |
|---------|-------------------------|--------------------|-----------------|
|---------|-------------------------|--------------------|-----------------|
|---------|-------------------------|--------------------|-----------------|
|--------------------------------------------------------|-----------------|
|                    TOTAL      |         |
----------------------------------------------------------------------------
  Mandatar platitor,

  Unitatea .........................
-----------------------------------------------------------------------------
| DISPOZITIE DE*)............................... CATRE CASIERIE      |
|       nr. ........... din ....................................   |
| Numele si prenumele ................................................... |
| Functia (calitatea) ................................................... |
| Suma.......................... lei..................................... |
|       (in cifre)           (in litere)          |
|                                      |
| Scopul incasarii/platii ............................................... |
| ....................................................................... |
|                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Semnatura | Conducatorul | Viza de control  |    Compartiment    |
|     |  unitatii  | financiar-preventiv |  financiar-contabil  |
|     |---------------|---------------------|--------------------------|
|     |        |           |             |
|     |        |           |             |
|     |        |           |             |
|     |        |           |             |
-----------------------------------------------------------------------------
                                14-4-4  t2
---------------
  *) Se va inscrie "INCASARE" sau "PLATA", dupa caz

                                  (verso)
------------------------------------------------------------------------------
|     | DATE SUPLIMENTARE PRIVIND BENEFICIARUL SUMEI:          |
|     |                                 |
|  Se  |                                 |
|comple- | Actul de identitate ...... Seria.... nr. .......         |
|teaza  | Am primit suma de .............................. lei       |
|numai  |              (in cifre)               |
|pentru  |                                 |
|plati  |        Data ....................             |
|     |        Semnatura ...............             |
|     |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|
|                                      |
|  CASIER                                  |
|                                      |
| Platit/incasat suma de ........................... lei           |
|                    (in cifre)             |
|   Data ..........                            |
|   Semnatura ................                       |
|                                      |
------------------------------------------------------------------------------

                        -------------------------------
 Unitatea................           |   Data    | Contul  |
                        |------------------| casa  |
        REGISTRU DE CASA        | Ziua| Luna| Anul|     |
                        |------|-----|-----|----------|
                        |   |   |   |     |
-----------------------------------------------------------------------------|
|Nr. | Nr. act| Nr.  | Explicatii     |  Incasari  |  Plati   |
|crt.|  casa | anexe |           |       |        |
|---------------------------------------------|--------------|---------------|
|Report/Sold ziua precedenta         |       |        |
|---------------------------------------------|--------------|---------------|
|  |     |    |           |       |        |
|----|---------|-------|----------------------|--------------|---------------|
|  |     |    |           |       |        |
|----|---------|-------|----------------------|--------------|---------------|
|  |     |    |           |       |        |
|---------------------------------------------|--------------|---------------|
|  De reportat pagina/TOTAL         |       |        |
|----------------------------------------------------------------------------|
|  CASIER,             Compartiment financiar-contabil,     |
------------------------------------------------------------------------------
                                  14-4-7A

                                   -----------
   Unitatea ...............                    | Contul |
                                   | casa  |
             REGISTRU DE CASA              |---------|
                                   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|Nr. |   Data    |Nr. act| Nr. | Explicatii|  Incasari  | Plati   |
|crt.|-----------------| casa | anexa|      |        |      |
|  |Ziua| Luna| Anul |    |   |      |        |      |
|-------------------------------------------------|---------------|------------|
|  Report/Sold ziua precedenta         |        |      |
|-------------------------------------------------|---------------|------------|
|  |  |   |   |    |   |      |        |      |
|----|----|-----|------|-------|------|-----------|---------------|------------|
|  |  |   |   |    |   |      |        |      |
|----|----|-----|------|-------|------|-----------|---------------|------------|
|  |  |   |   |    |   |      |        |      |
|-------------------------------------------------|---------------|------------|
|     De reportat pagina/TOTAL        |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------|
| CASIER,              Compartiment financiar-contabil,     |
--------------------------------------------------------------------------------
                                  14-4-7/bA

-------------------------------------------------------------------------------
| Unitatea.......                   |  DATA    |Contul|
|                           |---------------|   |
|        REGISTRU DE CASA (in valuta)     | Ziua|Luna|Anul| casa |
|                           |-----|----|----|------|
|                           |   |  |  |   |
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
|Nr.| Nr. | Nr. |Explicatii  |   INCASARI     |   PLATI   |Contra-|
|crt| act.|anexa|       |----------------------|----------------|valoare|
|  | casa|   |       | Felul | |  | |  | |  | | |  |in lei |
|  |   |   |       | valutei| |  | |  | |  | | |  |    |
|  |   |   |       |--------|--|---|--|---|--|---|--|--|---|-------|
|  |   |   |       | Cursul | |  | |  | |  | | |  |  X  |
|---|-----|-----|-------------|--------|--|---|--|---|--|---|--|--|---|-------|
|  |   |   | Report/   |    | |  | |  | |  | | |  |    |
|  |   |   |Sold ziua  |    | |  | |  | |  | | |  |    |
|  |   |   |precedenta  |    | |  | |  | |  | | |  |    |
|---|-----|-----|-------------|--------|--|---|--|---|--|---|--|--|---|-------|
|---|-----|-----|-------------|--------|--|---|--|---|--|---|--|--|---|-------|
|---|-----|-----|-------------|--------|--|---|--|---|--|---|--|--|---|-------|
|---|-----|-----|-------------|--------|--|---|--|---|--|---|--|--|---|-------|
|  |   |   |De reportat |    | |  | |  | |  | | |  |    |
|  |   |   |pag./TOTAL  |    | |  | |  | |  | | |  |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Casier,          Compartiment financiar-contabil,         |
-------------------------------------------------------------------------------
                                  14-4-7/aA

--------------------------------------------------------------------------------
|                                   |Contul |
|  Unitatea ............                      | Casa  |
|                                   |--------|
|           REGISTRU DE CASA (in valuta)          |    |
|                                   |    |
|------------------------------------------------------------------------------|
|  | Data  |  |   |      |  INCASARI    |  PLATI  | Contra- |
|  |    |  |   |      |          |      |valoarea |
|Nr.|--------|Nr. |Nr. |      |-------------------|------------| in lei |
|crt|Z |L |A |act |anexe|Explicatii |Felul |  |  |  |  |  |  |     |
|  |i |u |n |casa|   |      |valu- |  |  |  |  |  |  |     |
|  |u |n |u |  |   |      |tei  |  |  |  |  |  |  |     |
|  |a |a |l |  |   |      |------|---|---|----|----|---|---|---------|
|  | | | |  |   |      |Cur- |  |  |  |  |  |  |     |
|  | | | |  |   |      |sul  |  |  |  |  |  |  |  X   |
|---|--|--|--|----|-----|-----------|------|---|---|----|----|---|---|---------|
|  | | | |  |   |Report/  |   |  |  |  |  |  |  |     |
|  | | | |  |   |Sold ziua |   |  |  |  |  |  |  |     |
|  | | | |  |   |precedenta |   |  |  |  |  |  |  |     |
|---|--|--|--|----|-----|-----------|------|---|---|----|----|---|---|---------|
|---|--|--|--|----|-----|-----------|------|---|---|----|----|---|---|---------|
|---|--|--|--|----|-----|-----------|------|---|---|----|----|---|---|---------|
|---|--|--|--|----|-----|-----------|------|---|---|----|----|---|---|---------|
|---|--|--|--|----|-----|-----------|------|---|---|----|----|---|---|---------|
|  | | | |  |   |De reportat|   |  |  |  |  |  |  |  X  |
|  | | | |  |   |pag/Total |   |  |  |  |  |  |  |     |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Casier,                 Compartiment financiar-contabil,   |
--------------------------------------------------------------------------------
                                 14-4-7/cA

  Unitatea.....................................
  Codul de identificare fiscala.........
  Numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului..............
  Sediul (localitatea, str., numar).......................................
  Judetul...........................................

               BORDEROU DE ACHIZITIE
              nr. ...... data .....

-------------------------------------------------------------------------------
| Produsul |  Cod  |  U/M  | Cantitate |Pret unitar de | Valoarea |
|      |      |      |      |  achizitie |achizitiei |
|------------|-----------|-----------|------------|---------------|-----------|
|      |      |      |      |        |      |
|------------|-----------|-----------|------------|---------------|-----------|
|      |      |      |      |        |      |
|------------|-----------|-----------|------------|---------------|-----------|
|      |      |      |      |        |      |
|------------|-----------|-----------|------------|---------------|-----------|
| TOTAL   |  X   |   X   |      |   X    |      |
-------------------------------------------------------------------------------
                                 14-4-13
  Semnatura achizitorului,      Semnatura gestionarului,

  Unitatea..................................
  Codul de identificare fiscala.........
  Numarul de inregistrare la oficiul reg. com. .......
  Sediul (localitatea, str., numar)...................
  Judetul...........................................


               BORDEROU DE ACHIZITIE
            (de la producatori individuali)

             nr. ...... data .......

--------------------------------------------------------------------------------
|CONTRACT|   Producator   |Denu- |Cod|UM|Can-|Pret|Va- |Avans|Suma|Semna- |
|    |           |mirea |  | |ti- |uni-|loa-|   |pla-|tura de|
|    |           |produ-|  | |tate|tar |re |   |tita|primire|
|    |           |selor |  | |  |  |  |   |  |a sumei|
|--------|---------------------|   |  | |  |  |  |   |  |    |
|Nr.|Data|Numele|Domi-|Actul de|   |  | |  |  |  |   |  |    |
|  |  | si |ci- |identi- |   |  | |  |  |  |   |  |    |
|  |  |prenu-|liul | tate  |   |  | |  |  |  |   |  |    |
|  |  | mele |   |--------|   |  | |  |  |  |   |  |    |
|  |  |   |   |se-|numa|   |  | |  |  |  |   |  |    |
|  |  |   |   |ria|rul |   |  | |  |  |  |   |  |    |
|---|----|------|-----|---|----|------|---|--|----|----|----|-----|----|-------|
| 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7  | 8 | 9| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  15 |
|---|----|------|-----|---|----|------|---|--|----|----|----|-----|----|-------|
|---|----|------|-----|---|----|------|---|--|----|----|----|-----|----|-------|
|---|----|------|-----|---|----|------|---|--|----|----|----|-----|----|-------|
|--------|------|-----|---|----|------|---|--|----|----|----|-----|----|-------|
|Total  | X  | X | X | X |  X | X | X|  | X |  |   |  |  X  |
--------------------------------------------------------------------------------
                                   14-4-13/b
     Semnatura achizitorului       Semnatura gestionarului,

 Unitatea emitenta           Unitatea destinatara
 .....................         .........................
 Codul de identificare fiscala.......  Codul de identificare fiscala.......
 Numarul de inregistrare        Numarul de inregistrare
 la Oficiul reg. com. ...............  la Oficiul reg. com.................
 Sediul (localitatea, str., numar)...  Sediul (localitatea, str., numar)...
 Judetul.............................  Judetul.............................

          DECONT PENTRU OPERATIUNI IN PARTICIPATIE
             nr. ........ data ......

------------------------------------------------------------------------------
|Nr. | Simbol cont   | Denumire cont creditor pentru | Valoarea transmisa |
|crt.|-----------------|cheltuielile si sumele transmise| conform contract  |
|  |Debitor|Creditor | Denumire cont debitor pentru |  asociere in   |
|  |    |     | veniturile si sumele primite |  participatie  |
|----|-------|---------|--------------------------------|--------------------|
| 0 |  1  |  2  |       3         |     4     |
|----|-------|---------|--------------------------------|--------------------|
|----|-------|---------|--------------------------------|--------------------|
|----|-------|---------|--------------------------------|--------------------|
|----|-------|---------|--------------------------------|--------------------|
------------------------------------------------------------------------------
                                  14-4-14
   Conducatorul unitatii,      Conducatorul compartimentului
      L.S.               financiar-contabil,

  Unitatea...................

                STAT DE SALARII
            pe luna..............anul........
  (sectia, serviciul etc.)
*Font 7*
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |   |   |Sala-|  | |      |     |   |   |                         |
| |   |   |riul |  | |   Timp  |     |Timp |Sala-|                         |
| |   |   | de |Ve-| |  lucrat  |din care |nelu- |riul |                         |
| |   |Marca|baza |chi| |  ore/   |     |crat |de  |   CALCULUL SUMELOR              |
| |NUME |(func|(pe |me | |  zile   |     |ore/ |baza |                         |
|N| LE | tia)|ora,zi  | |      |     |zile |pen- |                         |
|r| SI | sau |luna)| in| |      |     |   |tru |                         |
| |PRENU|numar|-----|mun| |------------|---------|------|tim- |-------------------------------------------------|
|c|MELE |matri|de | |ca | |Efec|Du-|Ore|Su |D | |In | |pul |Ore |Ore | | | SPORURI     |In |In |Adaos|
|r|   | col |in-| | % | |tiv |pa |re |pli|e | |tre| |efec-|dupa|re | | |------------------|dem |tre|pt. |
|t|   |   |ca-| |  | | in |  |gie|men| | |ru | |tiv |nor |gie | | |Ore|Ore|Ve |Con| |niza|ru |depa |
| |   |   |dra| |  | |a- |nor|sau|ta |n | |pe | |lu- |ma |sau | | |su |de |chi|di | |tie |pe |sirea|
| |   |   |re | |  | |cord|ma |zi |re |o | |ri | |crat |  |zile| | |pli|noa|me |tii| | de |ri |sar- |
| |   |   |  | |  | |  |  |le |  |a | |  | |in  |  |lu | | |men|pte|ne-|deo| |con |  |cini |
| |   |   |  | |  | |  |  |lu-|  |p | |  | |regim|  |cra | | |ta |  |in |se | |ce |  |lor |
| |   |   |  | |  | |  |  |cra|  |t | |  | |nor- |  |te | | |re |  |tre|bi | |diu |  |   |
| |   |   |  | |  | |  |  |te |  |e | |  | |mal |  |  | | |  |  |rup|te | |  |  |   |
| |   |   |  | |  | |  |  |  |  | | |  | |de  |  |  | | |  |  |ta |  | |  |  |   |
| |   |   |  | |  | |  |  |  |  | | |  | |lucru|  |  | | |  |  |  |  | |  |  |   |
|-|-----|-----|---|-|---|-|----|---|---|---|--|--|---|--|-----|----|----|--|--|---|---|---|---|--|----|---|-----|
|0| 1 | 2 | 3|4| 5 |6| 7 | 8 | 9 |10 |11|12|13 |14| 15 | 16 | 17 |18|19|20 |21 |22 |23 |24| 25 |26 | 27 |
|-|-----|-----|---|-|---|-|----|---|---|---|--|--|---|--|-----|----|----|--|--|---|---|---|---|--|----|---|-----|
|-|-----|-----|---|-|---|-|----|---|---|---|--|--|---|--|-----|----|----|--|--|---|---|---|---|--|----|---|-----|
|-|-----|-----|---|-|---|-|----|---|---|---|--|--|---|--|-----|----|----|--|--|---|---|---|---|--|----|---|-----|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  |Con |V |Con |Con |Con |Chel |  |Alte |Dedu |Dedu |Ve |Impo |Sala|Avans|Rest | ALTE  |Total|
|  |trava|e |tribu|tribu|tribu|tu  |Ve |con |cere |ceri |nit |zit |riul|   |de  | RETINERI | de |
|Alte|loa |n |tia |tia |tia |ieli |nit|tribu|perso|supli|baza|calcu| net|   |plata|----------|plata|
|drep|rea |i |indi-|indi-|ptr. |pro- |  |tii |nala |men |de |lat |  |   |   |Chi-| | |   |
|turi|avan-|t |vidu |vidu |asi- |fesio|net|sau | de |tare |cal-| si |  |   |   |rii | | |   |
|impo|taje | |ala |ala |gura-|nale |  |chel-|baza |   |cul |reti |  |   |   |  | | |   |
|zabi|lor |b |ptr. |ptr. |rile |(cota|  |tu  |   |   |  |nut |  |   |   |  | | |   |
|le | in |r |asig.|pro- |soci-| 15%)|  |ieli |   |   |  |   |  |   |   |  | | |   |
|  |natu-|u |soci-|tec |ale |   |  |deduc|   |   |  |   |  |   |   |  | | |   |
|  |ra  |t |ale |tia | de |   |  |tibi |   |   |  |   |  |   |   |  | | |   |
|  |   | |   |soci-|sana-|   |  | le |   |   |  |   |  |   |   |  | | |   |
|  |   | |   |ala |tate |   |  |   |   |   |  |   |  |   |   |  | | |   |
|  |   | |   |a so-|   |   |  |   |   |   |  |   |  |   |   |  | | |   |
|  |   | |   |meri |   |   |  |   |   |   |  |   |  |   |   |  | | |   |
|  |   | |   |lor |   |   |  |   |   |   |  |   |  |   |   |  | | |   |
|----|-----|--|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|--|--|-----|
| 28| 29 |30| 31 | 32 | 33 | 34 | 35| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41| 42 | 43 | 44 |45|46| 47 |
|----|-----|--|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|--|--|-----|
|----|-----|--|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|--|--|-----|
|----|-----|--|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|--|--|-----|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          14-5-1/a

 Conducatorul   Conducatorul compartimentului   Intocmit,
  unitatii,      financiar-contabil,

*Font 7*
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ................                                                  |
|   (Unitate)         STAT DE SALARII                                    |
|              pe luna ........ anul .........                              |
|                                                           |
| (sectia, serviciul etc.                                               |
|                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |  |   |  |In |In |  |  |Con|Con |Con |Chel|  |  |  |  |  |  |  | ALTE RETINERI       | |
|N|NUME|Marca|To |dem |dem |Alte|Ve |tri|tribu|tri |tu |Ve |Alte|Dedu|De |Ve |Im |Sa |----------------------------|T |
|r| LE |(func|tal|niza|niza|drep|nit |bu |tia |bu |ieli|nit|con |cere|du |nit|po |la |In |  |  |  |  | |  |o |
| | SI |tia) |sa-|tie |tie |turi|brut|tia|indi |tia |pro |net|tri |per |ce |ba |zit|ri |dem|A  |Chi|Im |Po |Ra|Alte|t |
|c|PRE |sau |la |ptr.|din |impo|  |in |vidu |ptr.|fesi|  |bu |sona|ri |za |cal|ul |ni |vans|rii|pu |pri|te|cas |a |
|r|NUME|numar|riu|pri |asi |za |  |di |ala |asi |ona |  |tii | la |su |de |cu |net|za |  |  |ta | ri| |ti |l |
|t| LE |matri|  |mele|gu |bile|  |vi |ptr. |gura|le |  |sau | de |pli|cal|lat|  |tie|  |  |tii|  | |guri| |
| |  |col |  |10 |rari|  |  |du |pro |rile|(co |  |chel|baza|men|cul|si |  |con|  |  |  |  | | in |de|
| |  |   |  |zile|soci|  |  |ala|tec |soci| ta |  |tu |  |ta |  |re |  |ce |  |  |  |  | |bani| |
| |  |   |  | de |ale |  |  |ptr|tia |ale |15%)|  |ieli|  |re |  |ti |  |diu|  |  |  |  | | si |p |
| |  |   |  |boa | de |  |  |asi|soci | de |  |  |de |  |  |  |nut|  |o |  |  |  |  | | in |l |
| |  |   |  |la |stat|  |  |gu |ala |sana|  |  |duc |  |  |  |  |  |dih|  |  |  |  | |na |a |
| |  |   |  |  |  |  |  |ra |a so-|tate|  |  |tibi|  |  |  |  |  |na |  |  |  |  | |tura|t |
| |  |   |  |  |  |  |  |ri |meri |  |  |  |le |  |  |  |  |  |li |  |  |  |  | |  |a |
| |  |   |  |  |  |  |  |so |lor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |chi|  |  |  |  | |  | |
| |  |   |  |  |  |  |  |ci |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |da |  |  |  |  | |  | |
| |  |   |  |  |  |  |  |ale|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |ri |  |  |  |  | |  | |
|-|----|-----|---|----|----|----|----|---|-----|----|----|---|----|----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|--|----|--|
|0| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12| 13 | 14| 15| 16| 17|18 |19 | 20 | 21|22 |23 |24| 25 |26|
|-|----|-----|---|----|----|----|----|---|-----|----|----|---|----|----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|--|----|--|
|-|----|-----|---|----|----|----|----|---|-----|----|----|---|----|----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|--|----|--|
|-|----|-----|---|----|----|----|----|---|-----|----|----|---|----|----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|--|----|--|
|-|----|-----|---|----|----|----|----|---|-----|----|----|---|----|----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|--|----|--|
|-|----|-----|---|----|----|----|----|---|-----|----|----|---|----|----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|--|----|--|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                       14-5-1/b

  Conducatorul unitatii,  Conducatorul compartimentului   Intocmit,
                 financiar-contabil,

*Font 7*
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ................                                                  |
|   (Unitate)         STAT DE SALARII                                    |
|              pe luna ........ anul .........                              |
|                                                           |
| (sectia, serviciul etc.                                               |
|                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |  |   |  |In |In |  |  |Con|Con |Con |Chel|  |  |  |  |  |  |  | ALTE RETINERI       | |
|N|Nume|Marca|To |dem |dem |Alte|Ve |tri|tribu|tri |tu |Ve |Alte|Dedu|De |Ve |Im |Sa |----------------------------|T |
|r| le |(func|tal|niza|niza|drep|nit |bu |tia |bu |ieli|nit|con |cere|du |nit|po |la |In |  |  |  |  | |  |o |
| | si |tia) |sa-|tie |tie |turi|brut|tia|indi |tia |pro |net|tri |per |ce |ba |zit|ri |dem|A  |  |  |  | |  |t |
|c|pre |sau |la |ptr.|din |impo|  |in |vidu |ptr.|fesi|  |bu |sona|ri |za |cal|ul |ni |vans|  |  |  | |  |a |
|r|nume|numar|riu|pri |asi |za |  |di |ala |asi |ona |  |tii | la |su |de |cu |net|za |  |  |  |  | |  |l |
|t| le |matri|  |mele|gu |bile|  |vi |ptr. |gura|le |  |sau | de |pli|cal|lat|  |tie|  |  |  |  | |  | |
| |  |col |  |10 |rari|  |  |du |pro |rile|(co |  |chel|baza|men|cul|si |  |con|  |  |  |  | |  |de|
| |  |   |  |zile|soci|  |  |ala|tec |soci| ta |  |tu |  |ta |  |re |  |ce |  |  |  |  | |  | |
| |  |   |  | de |ale |  |  |ptr|tia |ale |15%)|  |ieli|  |re |  |ti |  |diu|  |  |  |  | |  |p |
| |  |   |  |boa | de |  |  |asi|soci | de |  |  |de |  |  |  |nut|  |o |  |  |  |  | |  |l |
| |  |   |  |la |stat|  |  |gu |ala |sana|  |  |duc |  |  |  |  |  |dih|  |  |  |  | |  |a |
| |  |   |  |  |  |  |  |ra |a so-|tate|  |  |tibi|  |  |  |  |  |na |  |  |  |  | |  |t |
| |  |   |  |  |  |  |  |ri |meri |  |  |  |le |  |  |  |  |  |li |  |  |  |  | |  |a |
| |  |   |  |  |  |  |  |so |lor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |chi|  |  |  |  | |  | |
| |  |   |  |  |  |  |  |ci |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |da |  |  |  |  | |  | |
| |  |   |  |  |  |  |  |ale|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |ri |  |  |  |  | |  | |
|-|----|-----|---|----|----|----|----|---|-----|----|----|---|----|----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|--|----|--|
|0| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12| 13 | 14| 15| 16| 17|18 |19 | 20 | 21|22 |23 |24| 25 |26|
|-|----|-----|---|----|----|----|----|---|-----|----|----|---|----|----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|--|----|--|
|-|----|-----|---|----|----|----|----|---|-----|----|----|---|----|----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|--|----|--|
|-|----|-----|---|----|----|----|----|---|-----|----|----|---|----|----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|--|----|--|
|-|----|-----|---|----|----|----|----|---|-----|----|----|---|----|----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|--|----|--|
|-|----|-----|---|----|----|----|----|---|-----|----|----|---|----|----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|--|----|--|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                       14-5-1/c

  Conducatorul unitatii,  Conducatorul compartimentului   Intocmit,
                 financiar-contabil,

*Font 7*
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ................                                                |
|   (Unitate)          STAT DE SALARII                                 |
|              pe luna ....... anul .........                            |
|                                                         |
| (sectia, serviciul etc.                                             |
|                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |Numele|   |Alte |Alte |   |Contri|Contri|Contri|Chel |Venit|Alte |Dedu |Dedu |Venit|Impo |Sa |A  |Alte|To |
|N | si |Sala |drep |drep |Venit|butia |butia |butia |tu  | net |con |cere |ceri |baza |zit |la |vans|reti|tal|
|r.|prenu-|riu |turi |turi |brut |indivi|indivi|pentru|ieli |   |tri |perso|supli| de |calcu|ri |  |neri|de |
|c |mele | de |sala |impo |   |duala |duala |asigu |profe|   |butii|nala |men |cal |lat |ul |  |  |pla|
|r |(marca|baza |riale|zabi |   |pentru|pentru|rarile|siona|   |sau | de |tare |cul | si |net|  |  |ta |
|t.|   |   |   |le  |   |asigu |protec|socia |le  |   |chel |baza |   |   |reti |  |  |  |  |
| |   |   |   |   |   |rari |tia  |le de |(cota|   |tu  |   |   |   |nut |  |  |  |  |
| |   |   |   |   |   |soci |socia |sana | 5%) |   |ieli |   |   |   |   |  |  |  |  |
| |   |   |   |   |   |ale  |la a |tate |   |   |deduc|   |   |   |   |  |  |  |  |
| |   |   |   |   |   |   |some |   |   |   |tibi |   |   |   |   |  |  |  |  |
| |   |   |   |   |   |   |rilor |   |   |   |le  |   |   |   |   |  |  |  |  |
| |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|--|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|----|---|
|0 |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 10 | 11 |  12|  13| 14 | 15 | 16| 17 | 18 | 19|
|--|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|----|---|
|--|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|----|---|
|--|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|----|---|
|--|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|----|---|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  14-5-1/k

  Conducatorul unitatii,   Conducatorul compartimentului   Intocmit,
                 financiar-contabil,


  Unitatea...............
  .......................
  (sectia, serviciul etc.)

              LISTA DE AVANS CHENZINAL
            pe luna ....... anul .......
 ----------------------------------------------------------------------------
 |Nr. |  Numele si  | Marca | Salariul |  Timp efectiv  |  Avans |
 |crt.|  prenumele  |     | de baza  |--------------------| de plata |
 |  |        |     |      | Lucrat | Concediu|     |
 |  |        |     |      |     | medical |     |
 |  |        |     |      |     |     |     |
 |----|---------------|---------|-----------|----------|---------|----------|
 | 0 |    1    |   2  |  3   |  4   |  5  |   6  |
 |----|---------------|---------|-----------|----------|---------|----------|
 |----|---------------|---------|-----------|----------|---------|----------|
 |----|---------------|---------|-----------|----------|---------|----------|
 |----|---------------|---------|-----------|----------|---------|----------|
 ----------------------------------------------------------------------------
                                 14-5-1/d
   Conducatorul unitatii,   Conducatorul compartimentului  Intocmit,
                  financiar-contabil,

--------------------------------------------------------------------------------
|                     Depus decontul (numarul si data)   |
| Unitatea ........          ....................................  |
|                                       |
|                                       |
|            ORDIN DE DEPLASARE (DELEGATIE)            |
|              nr. .................               |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
| Dl./D-na ................................................................. |
|avand functia de ........................................................... |
|este delegat pentru ........................................................ |
|............................................................................ |
|............................................................................ |
|............................................................................ |
|la ......................................................................... |
|............................................................................ |
|............................................................................ |
|   Durata deplasarii de la ................ la .......................... |
|   Se legitimeaza cu .................................................... |
|                  Stampila unitatii si semnatura      |
|                                       |
|Data ..........................                        |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Sosit*) ...........................| Sosit*) ............................   |
|Plecat*) ..........................| Plecat*) ...........................   |
|Cu (fara) cazare          | Cu (fara) cazare             |
|      Stampila unitatii    |     Stampila unitatii        |
|       si semnatura     |      si semnatura          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
|Sosit*) ...........................| Sosit*) ............................   |
|Plecat*) ..........................| Plecat*) ...........................   |
|Cu (fara) cazare          | Cu (fara) cazare             |
|      Stampila unitatii    |     Stampila unitatii        |
|       si semnatura     |      si semnatura          |
--------------------------------------------------------------------------------
                                14-5-4  t2
----------
  *) Se va completa ziua, luna, anul si ora.

                                (verso)
--------------------------------------------------------------------------------
|Ziua si ora plecarii ..............| Avans spre decontare:          |
|Ziua si ora sosirii ...............| - Primit la plecare .............. lei  |
|Data depunerii decontului .........| - Primit in timpul deplasarii .... lei  |
|Penalizari calculate ..............| TOTAL ........................... lei  |
|------------------------------------------------------------------------------|
|       CHELTUIELI EFECTUATE CONFORM DOCUMENTELOR ANEXATE        |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Felul actului si emitentul  |  Nr. si data actului    |  Suma    |
|------------------------------|------------------------------|----------------|
|------------------------------|------------------------------|----------------|
|------------------------------|------------------------------|----------------|
|------------------------------|------------------------------|----------------|
|------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL CHELTUIELI                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Diferenta de restituit s-a depus |        primit           |
|cu dispozitie de incasare catre  | Diferenta de ----------- lei .........  |
|casierie nr. ....... din ........ |        restituit          |
|                 |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|
|  Aprobat,  | Control   | Verificat  |  Sef    | Titular avans,  |
| conducatorul | financiar- |  decont,  |compartiment, |          |
|  unitatii, | preventiv, |       |       |          |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
|                                       |
|Unitatea.............                             |
|                                       |
|                                       |
|         ORDIN DE DEPLASARE (DELEGATIE) IN STRAINATATE        |
|            (transporturi internationale)             |
|                nr. ............                |
|                                       |
|  Titularii de avans (Numele, prenumele si functia) ...................... |
| ........................................................................... |
| se deplaseaza in .......................................................... |
| ......................... cu autovehiculul nr. ............................ |
| marca ............................... pentru .............................. |
| ................... conform comenzii nr. ........ emisa de ................ |
| ........................... locul de incarcare ............................ |
| locul de descarcare ...................... pleaca la ...................... |
| anul ..... se inapoiaza la terminarea cursei sau marsrutei ................ |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. Km. parcursi   |   Relatia  |   Relatia   |   Relatia    |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Km. dus-intors    |         |         |          |
| conform marsrutei  |         |         |          |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Km. pt. redirijare  |         |         |          |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Total Km.      |         |         |          |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Avans in valuta   | Valuta | Lei  | Valuta | Lei  |  Valuta | Lei  |
| se acorda pentru   |     |    |     |    |     |    |
|----------------------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|
|1. Diurna       |     |    |     |    |     |    |
|----------------------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|
|2. Cheltuieli de   |     |    |     |    |     |    |
|  deplasare:     |     |    |     |    |     |    |
|----------------------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|
|           |     |    |     |    |     |    |
|----------------------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|
|           |     |    |     |    |     |    |
|----------------------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|
|           |     |    |     |    |     |    |
|----------------------|---------|-------|---------|-------|----------|--------|
|Total         |     |    |     |    |     |    |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Diferenta de restituit s-a depus |        primit           |
|cu chitanta nr..... din ......... | Diferenta de ----------- lei .........  |
|Casier ............        |        restituit          |
|------------------------------------------------------------------------------|
|  Aprobat,  | Control   | Verificat  |  Sef    | Titular avans,  |
| conducatorul | financiar- |  decont,  |compartiment, |          |
|  unitatii  | preventiv, |       |       |          |
|       |       |       |       |          |
|       |       |       |       |          |
--------------------------------------------------------------------------------
                                   14-5-4/a


 Unitatea ......................        Nr. ...... din .......
 Titularul de avans ............

               DECONT DE CHELTUIELI
              (pentru deplasari externe)

--------------------------------------------------------------------------------
|I. AVANSURI IN VALUTA|    Tara  |   Tara  |   Tara    | Total|
|---------------------|----------------|-------------|-----------------|-------|
|A. Primite de la:  | Valuta |  Lei |Valuta| Lei | Valuta  | Lei |  Lei |
|---------------------|--------|-------|------|------|-----------|-----|-------|
|- Banca       |    |    |   |   |      |   |    |
|---------------------|--------|-------|------|------|-----------|-----|-------|
|- Casierie      |    |    |   |   |      |   |    |
|---------------------|--------|-------|------|------|-----------|-----|-------|
|    Total    |    |    |   |   |      |   |    |
|---------------------|--------|-------|------|------|-----------|-----|-------|
|B. Sume depuse la:  |    |    |   |   |      |   |    |
|---------------------|--------|-------|------|------|-----------|-----|-------|
|- Banca       |    |    |   |   |      |   |    |
|---------------------|--------|-------|------|------|-----------|-----|-------|
|- Casierie      |    |    |   |   |      |   |    |
|---------------------|--------|-------|------|------|-----------|-----|-------|
|    Total    |    |    |   |   |      |   |    |
|---------------------|--------|-------|------|------|-----------|-----|-------|
|C. Rest de justificat|    |    |   |   |      |   |    |
|---------------------|--------|-------|------|------|-----------|-----|-------|
|D. Sume decontate  |    |    |   |   |      |   |    |
|---------------------|--------|-------|------|------|-----------|-----|-------|
|E. Diferente     |    |    |   |   |      |   |    |
|---------------------|--------|-------|------|------|-----------|-----|-------|
|- de restituit    |    |    |   |   |      |   |    |
|---------------------|--------|-------|------|------|-----------|-----|-------|
|- de primit     |    |    |   |   |      |   |    |
|---------------------|----------------|-------------------------|-------------|
|II. AVANSURI IN LEI |        |1. Diferenta de restituit|       |
|           |----------------|-------------------------|-------------|
|           |        |- contravaloarea valutei |       |
|           |        |primite si nedecontate  |       |
|---------------------|----------------|-------------------------|-------------|
|A. Sume primite   |        |             |       |
| - Total       |        |             |       |
|---------------------|----------------|-------------------------|-------------|
|- bilete calatorie  |        |- diferenta pana la   |       |
|           |        |limita de recuperare   |       |
|           |        |legal stabilita     |       |
|---------------------|----------------|-------------------------|-------------|
|- surplus bagaj   |        |             |       |
|---------------------|----------------|-------------------------|-------------|
|B. Sume decontate  |        |- penalitati pt.     |       |
|  - Total      |        |depunerea cu intarziere |       |
|           |        |a valutelor neutilizate |       |
|---------------------|----------------|-------------------------|-------------|
|- bilete calatorie  |        |             |       |
|---------------------|----------------|-------------------------|-------------|
|- surplus bagaj   |        |- penalitati pt.     |       |
|           |        |depunerea cu intarziere |       |
|           |        |a decontului       |       |
|---------------------|----------------|-------------------------|-------------|
|- taxa aeroport   |        |             |       |
|---------------------|----------------|-------------------------|-------------|
|C. Sume de recuperat |        |2. Diferenta de primit  |       |
|---------------------|----------------|-------------------------|-------------|
|           |        |- contravaloarea in lei |       |
|           |        |a valutei depuse in plus |       |
|---------------------|----------------|-------------------------|-------------|
|           |        |- chelt. in lei neprimite|       |
|           |        |in avans         |       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Aprobat, | Control |  Verificat |   Sef    |    Titular    |
|conducatorul|financiar- |  decont, |compartiment,  |     avans,    |
| unitatii, |preventiv, |       |        |           |
|      |      |       |        |           |
|      |      |       |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
                                14-5-5

--------------------------------------------------------------------------------
|                                       |
|Unitatea .................                          |
|Titularii de avans ..............................................       |
|Autovehiculul nr. .................. marca ......................       |
|Cursa s-a efectuat in perioada ..................................       |
|                                       |
|          DECONT DE CHELTUIELI VALUTARE               |
|          (transporturi internationale)               |
|                                       |
|           nr. ....... din data ........              |
|                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Nr. km. parcursi  |   Relatia  |   Relatia  |   Relatia     |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
|Km. dus-intors   |     |    |     |    |      |     |
|conform marsrutei |     |    |     |    |      |     |
|-------------------|---------|-------|---------|-------|-----------|----------|
|Km. pt. redirijare |     |    |     |    |      |     |
|-------------------|---------|-------|---------|-------|-----------|----------|
|Total Km.     |     |    |     |    |      |     |
|-------------------|---------|-------|---------|-------|-----------|----------|
|Avansul acordat  | Valuta | Lei | Valuta | Lei | Valuta  | Lei   |
|-------------------|---------|-------|---------|-------|-----------|----------|
|- prin casierie  |     |    |     |    |      |     |
|-------------------|---------|-------|---------|-------|-----------|----------|
|- imprumuturi   |     |    |     |    |      |     |
|-------------------|---------|-------|---------|-------|-----------|----------|
|Total avans    |     |    |     |    |      |     |
|-------------------|---------|-------|---------|-------|-----------|----------|
|Total cheltuieli  |     |    |     |    |      |     |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Diferenta de restituit s-a depus  |                    |
| cu dispozitia de incasare nr. ...... |                    |
| din ...............         |        primit         |
|                   | Diferenta de ---------- ........   |
|                   |        restituit       |
| Casier ............         |                    |
|                   |                    |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Aprobat, | Control |  Verificat |   Sef    |    Titular    |
|conducatorul|financiar- |  decont  |compartiment  |     avans    |
| unitatii  |preventiv |       |        |           |
|      |      |       |        |           |
|      |      |       |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
                                 14-5-5/a


 ---------------------------------------------------------------------
 |          NOTA DE DEBITARE-CREDITARE           |
 |                                  |
 |       Numar       DATA                |
 |       document  ----------------             |
 |             |Ziua|Luna|Anul|             |
 |             ----------------             |
 |                                  |
 |-------------------------------------------------------------------|
 |Nr. |Emitent   | Catre        | Conturi  |Va debitam  |
 |crt.|----------------------------------|debitoare  |(creditam)  |
 |  |Data operatiunilor        |(creditoare)|cu suma de lei|
 |  |----------------------------------|------------|--------------|
 |----|----------------------------------|------------|--------------|
 |----|----------------------------------|------------|--------------|
 |----|----------------------------------|------------|--------------|
 |----|----------------------------------|------------|--------------|
 |----|----------------------------------|------------|--------------|
 |----|----------------------------------|------------|--------------|
 ---------------------------------------------------------------------

  Intocmit,   Compartiment financiar-contabil,    14-6-1A


-------------------------------------------------------------------------
|                      |      |       |
|  Unitatea .............         | Nr.    |   Data   |
|                      | document |--------------|
|          NOTA DE CONTABILITATE  |      |Ziua|Luna|Anul|
|                      |      |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Nr.|  Explicatii | Simbolul conturilor       |       |
|crt.|        |-----------------------------------|   Suma   |
|  |        |  Debitoare   |   Creditoare |       |
|----|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
|----|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
|----|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
|----|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
|----|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
|--------------------------------------------------------|--------------|
|     TOTAL                     |       |
-------------------------------------------------------------------------
  Intocmit,        Verificat,           14-6-2A


 ------------------------------------------------------------------------------
 |                                      |
 | Unitatea creditoare ............   Nr. de inregistrare ...... din ...  |
 | Cod de indentificare fiscala .....  Catre ............................  |
 | Nr. de inregistrare la Oficiul reg. com. ..............          |
 | Sediul (localitatea, strada, numar) ..........              |
 | Judetul ........................                     |
 | Cont ...........................                     |
 | Banca ..........................                     |
 |                                      |
 |                                      |
 |              EXTRAS DE CONT                 |
 |                                      |
 |  Conform dispozitiilor in vigoare, va instiintam ca, in evidentele    |
 |  noastre contabile, la data de ............, unitatea dvs. figureaza   |
 |  cu urmatoarele debite .............................................   |
 | ....................................................................   |
 |----------------------------------------------------------------------------|
 |             |            |             |
 |     Documentul   |  Explicatii     |    Suma       |
 | (felul, numarul si data)|            |             |
 |-------------------------|------------------------|-------------------------|
 |-------------------------|------------------------|-------------------------|
 |-------------------------|------------------------|-------------------------|
 |-------------------------|------------------------|-------------------------|
 |-------------------------|------------------------|-------------------------|
 |-------------------------|------------------------|-------------------------|
 |-------------------------|------------------------|-------------------------|
 |-------------------------|------------------------|-------------------------|
 ------------------------------------------------------------------------------
                                14-6-3  t2

                                 (verso)
 ---------------------------------------------------------------------------
 |                                     |
 |  In termen de 5 zile de la primire urmeaza sa ne restituiti acest   |
 |  extras confirmat pentru suma acceptata, iar in cazul constatarii de |
 |  diferente sa anexati nota explicativa cuprinzand obiectiile dvs.   |
 |  Prezentul extras de cont tine loc de conciliere conform       |
 |  procedurii arbitrale.                        |
 |                                     |
 |                                     |
 |   Conducatorul unitatii,                       |
 |                     Conducatorul compartimentului  |
 |    L.S. ........            financiar-contabil,     |
 |                    ............................... |
 |                                     |
 |-------------------------------------------------------------------------|
 |                                     |
 |  Unitatea debitoare ........     Nr. de inregistrare ... din .... |
 |  ...........................     Catre .......................... |
 |  ...........................     ................................ |
 |                                     |
 |                                     |
 | Confirmam prezentul extras de cont pentru suma de ............. lei,  |
 | pentru achitarea careia (se va completa dupa caz):           |
 |  a) am depus la (banca, oficiul postal etc.) .........cu documentul  |
 |  (ordin de plata, mandat etc.)... ... nr. ........ din data de ....... |
 |  b) urmeaza sa efectuam plata intr-un termen de ...............    |
 |                                     |
 | Obiectiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont     |
 | sunt cuprinse in nota explicativa anexata.               |
 |                                     |
 |                                     |
 |   Conducatorul unitatii,      Conducatorul compartimentului  |
 |      L.S. ............        financiar-contabil,     |
 |                    ..............................  |
 |                                     |
 ---------------------------------------------------------------------------


  (Unitatea) .............         Contul .............

        JURNAL PRIVIND OPERATIUNILE DE CASA SI BANCA

             Luna ...... Anul .........
---------------------------------------------------------------------
|Nr.| Reg. de casa  | Conturi corespondente            |
|rd.| sau extrase de |----------------------------------------------|
|  |cont de la banca|                 | Rulaj   |
|---|----------------|----------------------------------|-----------|
|  |   1     |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  |   8   |
|---|----------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 1 |        |   |  |   |   |   |   |      |
|---|----------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 2 |        |   |  |   |   |   |   |      |
|---|----------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 3 |        |   |  |   |   |   |   |      |
---------------------------------------------------------------------
                            14-6-5
     Intocmit,          Verificat,  Unitatea ...........

                     Contul .......................
                     Luna ...... Anul ... Pag. ...

         JURNAL PRIVIND DECONTARILE CU FURNIZORII

--------------------------------------------------------------------------------
|Nr.|Ziua|Numarul|Furni-|CONTURI CORESPONDENTE   |Rulaj|Plata facturilor |Nr|
|rd.|in- |si data|zorul-|  DEBITOARE       |cre- |(debit cont fur- |rd|
|  |reg.|-------|loca- |--------------------------|ditor|  nizori)    | |
|  |  |No-|Fac|lita- | | | | | | | | | | al |------------------| |
|  |  |tei|tu-|tea  | | | | | | | | | |con- |Zi-|Cont |Nr.|Suma| |
|  |  |de |rii|(Ex- | | | | | | | | | |tului|ua |cores|doc|  | |
|  |  |re-|  |plica-| | | | | | | | | | de |a- |pon- |  |  | |
|  |  |cep|  |tii) | | | | | | | | | |fur- |chi|dent |  |  | |
|  |  |tie|  |   | | | | | | | | | |ni- |ta-|cre- |  |  | |
|  |  |  |  |   | | | | | | | | | |zori |rii|ditor|  |  | |
|---|----|---|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|-----|---|----|--|
|  | 1 | 2 | 3 | 4  | 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13| 14 | 15| 16 | 17| 18 | |
|---|----|---|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|-----|---|----|--|
| 1 |  |  |  |   | | | | | | | | | |   |  |   |  |  |1 |
|---|----|---|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|-----|---|----|--|
| 2 |  |  |  |   | | | | | | | | | |   |  |   |  |  |2 |
|---|----|---|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|-----|---|----|--|
| 3 |  |  |  |   | | | | | | | | | |   |  |   |  |  |3 |
--------------------------------------------------------------------------------

       Intocmit,       Verificat,          14-6-6


--------------------------------------------------------------------------------
| ..........                        Pag. .....     |
| (Unitatea)                                 |
|                                       |
|          SITUATIA INCASARII-ACHITARII FACTURILOR          |
|                                       |
|                         Luna .... Anul .....    |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Nr. | Ziua |Numarul |Client (furnizor)-|Sume de primit|Incasarea (plata)   |
|rand|inre- |si data | localitate   | (datorate) |  facturilor     |
|  |gis- |facturii| (explicatii)  |       |            |
|  |trarii|    |         |       |            |
|  |   |    |         |       |-----------------------|
|  |   |    |         |       |Ziua|Cont  |Nr. |Suma |
|  |   |    |         |       |  |cores- |doc.|   |
|  |   |    |         |       |  |pondent|  |   |
|----|------|--------|------------------|--------------|----|-------|----|-----|
| 0 | 1  |  2  |    3     |   4    | 5 |  6  | 7 | 8 |
|----|------|--------|------------------|--------------|----|-------|----|-----|
|----|------|--------|------------------|--------------|----|-------|----|-----|
|----|------|--------|------------------|--------------|----|-------|----|-----|
|----|------|--------|------------------|--------------|----|-------|----|-----|
|----|------|--------|------------------|--------------|----|-------|----|-----|
|----|------|--------|------------------|--------------|----|-------|----|-----|
|----|------|--------|------------------|--------------|----|-------|----|-----|
|----|------|--------|------------------|--------------|----|-------|----|-----|
|----|------|--------|------------------|--------------|----|-------|----|-----|
--------------------------------------------------------------------------------

       Intocmit,       Verificat,         14-6-7  Unitatea .......                Luna .... Anul ....

       JURNAL PRIVIND CONSUMURILE SI ALTE IESIRI DE STOCURI
---------------------------------------------------------------------------
|Nr. |Ziua | Doc. |CONTURI DEBITOARE |     CONTURI CREDITOARE    |
|rand|inre-|(felul,|------------------|-----------------------------------|
|  |gis- | nr.) |Sinte-|Anali-|Sume|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |tra- |    |tice |tice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |rii |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----|-------|------|------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 |  2  |  3 | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14|
|----|-----|-------|------|------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----|-------|------|------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |   |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----|-------|------|------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |   |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---------------------------------------------------------------------------

      Intocmit,       Verificat,        14-6-8  Unitatea ..........

                JURNAL
        PRIVIND SALARIILE, CONTRIBUTIA PENTRU ASIGURARI
           SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA A SOMERILOR
            SI ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE

          Luna ............ anul .........
--------------------------------------------------------------------------------
|Nr. |Ziua |Documentul |  Conturi debitoare|   Conturi creditoare     |
|rand|inre- | (fel si nr)|--------------------|--------------------------------|
|  |gistra|      |Sintetice|Analitice |   |   |   |   |   |
|  |rii  |      |     |     |   |   |   |   |   |
|----|------|------------|---------|----------|------|-----|------|-----|------|
| 0 | 1  |   2   |  3   |  4   |  5 | 6 |  7 | 8 | 9  |
|----|------|------------|---------|----------|------|-----|------|-----|------|
| 1 |   |      |     |     |   |   |   |   |   |
|----|------|------------|---------|----------|------|-----|------|-----|------|
| 2 |   |      |     |     |   |   |   |   |   |
|----|------|------------|---------|----------|------|-----|------|-----|------|
| 3 |   |      |     |     |   |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
                                 14-6-10
    Intocmit,       Verificat,

  Unitatea ..........               Pagina ...............

                  BORDEROU
         DE PRIMIRE A OBIECTELOR IN CONSIGNATIE

            in ziua de ........ anul ........ raionul .........
--------------------------------------------------------------------------------
|Numar bon de|  Valoarea - lei - |  Descrierea  |    Deponent     |
| primire/ |---------------------|  obiectului  |--------------------------|
| chitanta |la primire|la vanzare|        |Numele si |Seria si nr.  |
|      |     |     |        |prenumele |  act de   |
|      |     |     |        |     | identitate  |
|------------|----------|----------|----------------|----------|---------------|
|  1    |  2   |  3   |   4     |  5   |    6    |
|------------|----------|----------|----------------|----------|---------------|
|------------|----------|----------|----------------|----------|---------------|
|------------|----------|----------|----------------|----------|---------------|
|------------|----------|----------|----------------|----------|---------------|
|------------|----------|----------|----------------|----------|---------------|
|------------|----------|----------|----------------|----------|---------------|
|------------|----------|----------|----------------|----------|---------------|
|------------|----------|----------|----------------|----------|---------------|
|------------|----------|----------|----------------|----------|---------------|
--------------------------------------------------------------------------------
    Predat             Primit        14-6-14
    Pretuitor,           Gestionar,


  Unitate ............              Pagina ...............


         BORDEROU DE IESIRE A OBIECTELOR DIN CONSIGNATIE
          in ziua de ......... anul ......
--------------------------------------------------------------------------------
|N|Bon de primire|Numarul |Denu-|        Valoarea obiectelor - lei   |
|r|--------------|facturii|mirea|----------------------------------------------|
| |Numarul| Data | sau al |   |Retra-|Dupa |La pret |La pret |Comision |TVA |
|c|    |   |bonului |obi- |se de |schim-|de van- |de cum- |(exclusiv|  |
|r|    |   |fiscal |ec- |depo- |barea |zare  |parare |  TVA) |  |
|t|    |   |    |tului|nent |pretu-|catre  |de la  |     |  |
| |    |   |    |   |   |lui  |cumpara-|deponent|     |  |
| |    |   |    |   |   |   |tor (in-|    |     |  |
| |    |   |    |   |   |   |clusiv |    |     |  |
| |    |   |    |   |   |   |comision|    |     |  |
| |    |   |    |   |   |   |  si  |    |     |  |
| |    |   |    |   |   |   | TVA) |    |     |  |
|-|-------|------|--------|-----|------|------|--------|--------|---------|----|
|0| 1  | 2  |  3  | 4 | 5  | 6  |  7  |  8  |  9   | 10 |
|-|-------|------|--------|-----|------|------|--------|--------|---------|----|
|-|-------|------|--------|-----|------|------|--------|--------|---------|----|
|-|-------|------|--------|-----|------|------|--------|--------|---------|----|
|-|-------|------|--------|-----|------|------|--------|--------|---------|----|
|-|-------|------|--------|-----|------|------|--------|--------|---------|----|
|-|-------|------|--------|-----|------|------|--------|--------|---------|----|
|-|-------|------|--------|-----|------|------|--------|--------|---------|----|
|-|-------|------|--------|-----|------|------|--------|--------|---------|----|
|-|-------|------|--------|-----|------|------|--------|--------|---------|----|
--------------------------------------------------------------------------------
                                 14-6-15
               Gestionar,

--------------------------------------------------------------------------------
|                                 Pag. .......|
| .............                                |
| (Unitatea)                                 |
|                                       |
|         JURNAL PRIVIND OPERATIUNI DIVERSE              |
|          (pentru conturi sintetice)                 |
|         pe luna ...... anul ..........                |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Nr|  Ziua   |Document |Expli-| Cont  | Rulaj | Gruparea sumelor pe   |
| |inregistrarii|(fel,nr.)|catii |corespen-|creditor|conturi corespondente  |
|r |       |     |   |dent   |    |    debitoare     |
|a |       |     |   |debitor |    |-------------------------|
|n |       |     |   |     |    |  Cont  |  Suma   |
|d |       |     |   |     |    |  debitor |      |
|--|-------------|---------|------|---------|--------|------------|------------|
|0 |  1    |  2  |  3 |  4   |  5  |   6   |   7   |
|------------------------------------------------------------------------------|
|              CONTUL .............                |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 1|       |     |   |     |    |      |      |
|--|-------------|---------|------|---------|--------|------------|------------|
| 2|       |     |   |     |    |      |      |
|--|-------------|---------|------|---------|--------|------------|------------|
| 3|       |     |   |     |    |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|
|              CONTUL .............                |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 1|       |     |   |     |    |      |      |
|--|-------------|---------|------|---------|--------|------------|------------|
| 2|       |     |   |     |    |      |      |
|--|-------------|---------|------|---------|--------|------------|------------|
| 3|       |     |   |     |    |      |      |
|--|-------------|---------|------|---------|--------|------------|------------|
--------------------------------------------------------------------------------
    Intocmit,           Verificat,
                                14-6-17

--------------------------------------------------------------------------------
| ..........                 |Nr.COMENZII| CONT  | PAGINA |
| (Unitatea)                 |-----------|---------|----------|
|                       |CANT.|U/M |DATA   | DATA  |
|  FISA DE CONT ANALITIC PENTRU CHELTUIELI |   |   |INCEPERII|TERMINARII|
|      EFECTIVE DE PRODUCTIE       |   |   |(fabrica-|(receptiei|
|  (comanda,produsul,obiectul,lucrarea etc.)|   |   |tiei,com.|     |
|  ....................................... |   |   |etc.)  |     |
|------------------------------------------------------------------------------|
|  Document  |      Cheltuieli      | TOTAL  |DECONTAREA | Cont |
|--------------|--------------------------------|CHELTUIELI|PRODUCTIEI |cores- |
|Data|Felul|Nr.| | | | | | | | | | | |     |-----------|pondent|
|  |   |  | | | | | | | | | | | |     |Can-|Pret|V|    |
|  |   |  | | | | | | | | | | | |     |tita|uni-|a|    |
|  |   |  | | | | | | | | | | | |     |tea |tar |l|    |
|  |   |  | | | | | | | | | | | |     |  |  |o|    |
|  |   |  | | | | | | | | | | | |     |  |  |a|    |
|  |   |  | | | | | | | | | | | |     |  |  |r|    |
|  |   |  | | | | | | | | | | | |     |  |  |e|    |
|  |   |  | | | | | | | | | | | |     |  |  |a|    |
|----|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|----|----|-|-------|
|----|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|----|----|-|-------|
|----|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|----|----|-|-------|
--------------------------------------------------------------------------------
        Intocmit,                  14-6-21


  Unitatea ..............

--------------------------------------------------------------------------------
|FISA DE CONT ANALITIC PENTRU|Denumirea contului (sectiei, | Cont  | Pagina |
|    CHELTUIELI      |atelierului, unitatii)    |--------|----------|
|              | -------------------------  |    |     |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
|Data|Documentul|Explicatii | | | | | | | | | | |Total|Simbol| Suma |
|  |(felul si |      | | | | | | | | | | |debit| cont |credi-|
|  |nr.)   |      | | | | | | | | | | |   |cores-|tata |
|  |     |      | | | | | | | | | | |   |pon- |   |
|  |     |      | | | | | | | | | | |   |dent |   |
|----|----------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|------|------|
|----|----------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|------|------|
|----|----------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|------|------|
|----|----------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|------|------|
--------------------------------------------------------------------------------
        Intocmit,                14-6-21/a

--------------------------------------------------------------------------------
| Unitatea .............                  | Simbol | Pagina |
|                             | cont |     |
|      FISA DE CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE     |--------|----------|
|                             |    |     |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Data|Document |Explicatii |   Simbol cont | Debit |Credit | D/C | Sold |
|----|----------|      |  corespondent |     |    |   |   |
|  |Felul| Nr.|      |         |     |    |   |   |
|----|-----|----|------------|-----------------|---------|-------|------|------|
|----|-----|----|------------|-----------------|---------|-------|------|------|
|----|-----|----|------------|-----------------|---------|-------|------|------|
|----|-----|----|------------|-----------------|---------|-------|------|------|
|----|-----|----|------------|-----------------|---------|-------|------|------|
--------------------------------------------------------------------------------
        Intocmit,                14-6-22

 ------------------------------------------------------------------------------
 |Unitatea .........                        | Simbol |
 |                                 |  cont  |
 |       FISA DE CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE       |----------|
 |            (in valuta si lei)            |     |
 |                                 |  Pag. |
 |                         Tara .......... |     |
 |                         Firma ......... |     |
 |                                 |     |
 |----------------------------------------------------------------------------|
 |Da-|Docu- |Ex- |Simbol  |    VALUTA    |       LEI      |
 |ta |ment |pli-|cont   |           |              |
 |  |   |ca- |corespon-|           |              |
 |  |   |tii |dent   |           |              |
 |  |------|  |---------|---------------------|----------------------------|
 |  |Fe-|Nr|  |Sin-|Ana-|Debit|Credit|D/C|Sold|Cursul|Debit|Credit|D/C|Sold|
 |  |lul| |  |te- |li- |   |   |  |  |   |   |   |  |  |
 |  |  | |  |tic |tic |   |   |  |  |   |   |   |  |  |
 |---|---|--|----|----|----|-----|------|---|----|------|-----|------|---|----|
 |---|---|--|----|----|----|-----|------|---|----|------|-----|------|---|----|
 |---|---|--|----|----|----|-----|------|---|----|------|-----|------|---|----|
 |---|---|--|----|----|----|-----|------|---|----|------|-----|------|---|----|
 |---|---|--|----|----|----|-----|------|---|----|------|-----|------|---|----|
 |---|---|--|----|----|----|-----|------|---|----|------|-----|------|---|----|
 |---|---|--|----|----|----|-----|------|---|----|------|-----|------|---|----|
 |---|---|--|----|----|----|-----|------|---|----|------|-----|------|---|----|
 |---|---|--|----|----|----|-----|------|---|----|------|-----|------|---|----|
 ------------------------------------------------------------------------------
    Intocmit,                      14-6-22/a

 ------------------------------------------------------------------------------
 | Unitatea ...........                            |
 | ....................                            |
 |             DOCUMENT CUMULATIV                |
 |                                      |
 |----------------------------------------------------------------------------|
 |Nr.|   |                                 |
 |crt|   |-----------------------------------------------------------------|
 |  |   |     |     |     |     |     |     |
 |---|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
 | 0 |  1 |   2  |   3  |  4   |   5  |   6  |   7  |
 |---|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
 |---|------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
 |---|------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
 |---|------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
 |---|------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
 |---|------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
 |---|------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
 |---|------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
 ------------------------------------------------------------------------------
      Intocmit,                    14-6-24

*FONT 9*

  Unitatea .............
                 DOCUMENT CUMULATIV
 ------------------------------------------------------------------------------------------
 |Nr.| |                                       |Nr.|
 |crt| |-----------------------------------------------------------------------------|crt|
 |---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|  |
 | 0 | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|  |
 |---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
 |---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
 |---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
 |---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
 |---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
 |---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
 |---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
 |---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
 |---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
 |---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
 |---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
 ------------------------------------------------------------------------------------------
    Intocmit,                           14-6-24/b

----------------------------------------------------------------------------
| Unitatea       |    BALANTA DE VERIFICARE            |
| ..........      |    la data de .............          |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Simbolul |Denumirea | Solduri  | Rulajele | Total sume |  Solduri |
|conturilor|conturilor | initiale |  lunii  |      |  finale |
|     |      |      | curente  |      |      |
|     |      |------------|------------|------------|------------|
|     |      |Debi-|Credi-|Debi-|Credi-|Debi-|Credi-|Debi-|Credi-|
|     |      |toare|toare |toare|toare |toare|toare |toare|toare |
|----------|-----------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|  0   |   1   | 2 |  3 | 4 |  5 | 6 | 7  | 8 | 9  |
|----------|-----------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|----------|-----------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|----------|-----------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|----------|-----------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|----------|-----------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
----------------------------------------------------------------------------
   Intocmit,                       14-6-30

      Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

----------------------------------------------------------------------------
| Unitatea .......... |    BALANTA DE VERIFICARE            |
| ................... |    la data de .............          |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Simbolul |Denumirea | Soldurile | Rulajele |  Total  |  Solduri |
|conturilor|conturilor | initiale |  lunii  |  rulaje |  finale  |
|     |      |      | curente  |      |      |
|     |      |------------|------------|------------|------------|
|     |      |Debi-|Credi-|Debi-|Credi-|Debi-|Credi-|Debi-|Credi-|
|     |      |toare|toare |toare|toare |toare|toare |toare|toare |
|----------|-----------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|  0   |   1   | 2 |  3 | 4 |  5 | 6 | 7  | 8 | 9  |
|----------|-----------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|----------|-----------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|----------|-----------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|----------|-----------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|----------|-----------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|----------|-----------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
----------------------------------------------------------------------------
    Intocmit,                      14-6-30/A

      Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

------------------------------------------------------------------------------
|Unitatea  |    BALANTA DE VERIFICARE                  |
|.......... |    la data de .............                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
|Sim- |Denu-| Soldurile | Total   | Rulajele  |  Total  |  Solduri |
|bolul|mirea| initiale | sume   | lunii   |  sume   |  finale  |
|con- |con- |      | precedente | curente  |      |      |
|tu- |turi-|------------|------------|------------|------------|------------|
|ri- |lor |Debi-|Credi-|Debi-|Credi-|Debi-|Credi-|Debi-|Credi-|Debi-|Credi-|
|lor |   |toare|toare |toare|toare |toare|toare |toare|toare |toare|toare |
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| 0 | 1 | 2 |  3 | 4 |  5 | 6 | 7  | 8 | 9  | 10 |  11 |
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
------------------------------------------------------------------------------
     Intocmit,                     14-6-30/a

        Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

------------------------------------------------------------------------------
| Unitatea |    BALANTA DE VERIFICARE                  |
| ......... |    la data de .............                |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| Sim-|Denu-| Soldurile | Rulajele  |  Total  |  Total  |  Solduri |
|bolul|mirea| initiale | lunii   |  rulaje  |  sume   |  finale  |
|con- |con |      | curente  |      |      |      |
|turi-|turi-|------------|------------|------------|------------|------------|
|lor |lor |Debi-|Credi-|Debi-|Credi-|Debi-|Credi-|Debi-|Credi-|Debi-|Credi-|
|   |   |toare|toare |toare|toare |toare|toare |toare|toare |toare|toare |
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| 0  | 1 | 2 |  3 | 4 |  5 | 6 | 7  | 8 | 9  | 10 |  11 |
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
------------------------------------------------------------------------------
   Intocmit,                         14-6-30/b1
        Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

*Font 9*
------------------------------------------------------------------------------
| Unitatea |    BALANTA DE VERIFICARE                  |
| ......... |    la data de .............                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
|Sim- |Denu-| Soldurile | Total   | Rulajele  |  Total  |  Solduri |
|bolul|mirea| initiale | sume   | lunii   |  sume   |  finale  |
|con- |con- |      | precedente | curente  |      |      |
|turi-|turi-|------------|------------|------------|------------|------------|
|lor |lor |Debi-|Credi-|Debi-|Credi-|Debi-|Credi-|Debi-|Credi-|Debi-|Credi-|
|   |   |toare|toare |toare|toare |toare|toare |toare|toare |toare|toare |
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| 0 | 1 | 2 |  3 | 4 |  5 | 6 | 7  | 8 | 9  | 10 |  11 |
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
------------------------------------------------------------------------------
     Intocmit,                     14-6-30/b2

         Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

*Font 9*
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Unitatea |          BALANTA DE VERIFICARE                  |
| ..........|          la data de .............                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
|Sim- |Denu-| Soldurile | Total   | Rulajele  |  Total  |  Total  |  Solduri |
|bolul|mirea| initiale | sume   | lunii   |  rulaje  |  sume   |  finale  |
|con- |con- |      | precedente | curente  |      |      |      |
|turi-|turi-|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|lor |lor |Debi-|Credi-|Debi-|Credi-|Debi-|Credi-|Debi-|Credi-|Debi-|Credi-|Debi-|Credi-|
|   |   |toare|toare |toare|toare |toare|toare |toare|toare |toare|toare |toare|toare |
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| 0 | 1 | 2 |  3 | 4 |  5 | 6 | 7  | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
-------------------------------------------------------------------------------------------
     Intocmit,                         14-6-30/b

         Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

--------------------------------------------------------------------------------
|  Unitatea                                 |
|..................                              |
|            BALANTA ANALITICA A STOCURILOR            |
|              la data de .............              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Cod | Stoc  |  Cantitate |Stoc | Pret | Sold |  Valoare | Sold final |
|   | initial |--------------|final|unitar|initial|------------|       |
|   |     |Intrata|Iesita|   |   |    |Debit|Credit|       |
|-----|---------|-------|------|-----|------|-------|-----|------|-------------|
| 0 |  1  |  2  |  3 | 4 |  5 |  6  | 7 |  8 |   9   |
|-----|---------|-------|------|-----|------|-------|-----|------|-------------|
|   |     |    |   |   |   |    |   |   |       |
|-----|---------|-------|------|-----|------|-------|-----|------|-------------|
|   |     |    |   |   |   |    |   |   |       |
|-----|---------|-------|------|-----|------|-------|-----|------|-------------|
|   |     |    |   |   |   |    |   |   |       |
|-----|---------|-------|------|-----|------|-------|-----|------|-------------|
|   |     |    |   |   |   |    |   |   |       |
|-----|---------|-------|------|-----|------|-------|-----|------|-------------|
|   |     |    |   |   |   |    |   |   |       |
--------------------------------------------------------------------------------
                               14-6-30/c
   Intocmit,         Verificat,


  Unitatea ..................

          SITUATIA ACTIVELOR GAJATE SAU IPOTECATE
               la data de ..........

 -------------------------------------------------------------------------------
 |Nr. |Denumirea|Caracte-|Canti-|Pret|Valoare|Nr. si |Valoarea|Peri-  |Denu- |
 |crt.| /codul |ristici |tate |  |totala |data  |totala a|oada  |mirea |
 |  |activului|    |   |  |    |inche- |contrac-|contrac-|credi-|
 |  |gajat sau|    |   |  |    |ierii  |tului  |tului  |toru- |
 |  |ipotecat |    |   |  |    |contrac-|    |    |lui  |
 |  |     |    |   |  |    |tului  |    |    |   |
 |----|---------|--------|------|----|-------|--------|--------|--------|------|
 | 1 |  2  |  3  |  4 | 5 | 6=4x5 |  7  |  8  |  9  | 10 |
 |----|---------|--------|------|----|-------|--------|--------|--------|------|
 -------------------------------------------------------------------------------
                               Cod 14-8-1
   Verificat,        Intocmit,

  Unitatea ..................

            SITUATIA BUNURILOR SECHESTRATE
               la data de ..........

 ------------------------------------------------------------------------------
 |Nr. | Denumirea/ | Caracte- | Cantitate |Pret| Valoare |   Valoarea  |
 |crt.|codul bunului| ristici |      |  | totala  |  sechestrului |
 |  | sechestrat |     |      |  |      |         |
 |----|-------------|----------|-----------|----|-----------|-----------------|
 | 1 |   2   |   3  |   4  | 5 |  6=4x5  |    7    |
 |----|-------------|----------|-----------|----|-----------|-----------------|
 ------------------------------------------------------------------------------
                               Cod 14-8-1/a
   Verificat,        Intocmit,


  Unitatea ............

                DECIZIE DE IMPUTARE
               Nr. ...... din data de .........

  Avand in vedere actul de constatare (proces-verbal, referat etc.)
 nr. ...... din data de ......... intocmit de ....... in calitate de ......
 din care rezulta ca s-a produs o paguba in valoare de lei .........
 reprezentand ..........................
  Paguba s-a produs in perioada ....... fiind adusa la cunostinta conducerii
 prin actul de constatare sus-aratat.
  Raspunzatoare pentru producerea pagubei se fac persoanele care, in perioada
 analizata, au lucrat la gestiunea verificata
  .....................................................................
  .....................................................................
  .....................................................................
  .....................................................................
  Avand in vedere temeiurile de drept si de fapt care determina angajarea
 raspunderii materiale, valoarea totala a pagubei de ....... lei se suporta
 de persoanele vinovate, dupa cum urmeaza:
  lei .......... de domnul(a) .................
  lei .......... de domnul(a) .................
  lei .......... de domnul(a) .................
  lei .......... de domnul(a) .................

  Calculul s-a facut asa cum rezulta din actul de constatare.

  In nota(ele) explicativa(e) data(e) cu ocazia constatarii pagubei,
  domnul(a) ...........................................................
  .....................................................................
  .....................................................................
  .....................................................................
  .....................................................................
  .....................................................................
                               14-8-2 t2

                               (verso)
  ................... a sustinut ca ...................................
  .....................................................................
  .....................................................................
  .....................................................................
  .....................................................................
  Sustinerile s-au dovedit neintemeiate deoarece:
  .....................................................................
  .....................................................................
  .....................................................................
  .....................................................................
  .....................................................................

  In baza prevederilor legale ......................................
  .....................................................................

                  DECIDE:

  Se imputa d-lui (d-nei) ............, avand functia de ...........
 locul de munca ......... domiciliat in ............, suma de ......... lei,
 adica ..................

   Conducatorul unitatii,   Viza de control    Viza
               financiar preventiv, Compartiment juridic,

              DOVADA DE COMUNICARE
  Subsemnatul ........... domiciliat in ................... am primit
 decizia de imputare nr. .......... din data de ........ emisa de ...........
 in valoare de lei ....../(in cifre si litere) .....

                           Semnatura,

    Data ..........

 -------------------------------------------------------------------------------
 |                                       |
 |              ANGAJAMENT DE PLATA               |
 |                                       |
 |                                       |
 | Subsemnatul ....... domiciliat in ............ str. ........... nr. ..... |
 | bloc .... sc. .... et. .... apart. ..... jud./sector ....... posesor al   |
 | actului de identitate seria ....... nr. .... emis de ..................... |
 | sub nr. ...... in anul ...... avand functia de ........................... |
 | la unitatea ........... luand cunostinta de faptul ca prin ................ |
 | ............................... s-a constatat ca din vina mea am produs   |
 | unitatii .......... o paguba de lei .......... provenita din ............  |
 | imi iau angajamentul de a plati aceasta suma unitatii pagubite astfel    |
 | ........................................................................  |
 | Prezentul angajament l-am luat in conformitate cu ..................    |
 | In cazul nerespectarii angajamentului de plata, se va proceda la      |
 | executarea silita.                             |
 |                                       |
 |                                       |
 |      Dat astazi ..........                      |
 |                                       |
 |                                       |
 |     Semnat in fata noastra,          Semnatura,        |
 |                                       |
 |                                       |
 |   Calitatea ...............                        |
 |   Semnatura ...............                        |
 -------------------------------------------------------------------------------
                                   14-8-2/a

                  ----------